Neeltken Corst Thonis (Neeltken Corstendr) , † <1622.
Dochter van Corstiaen Anthonissen (Corst Thonis) en Grietken Jan Geritssen .


x <1613
    Goijaert Gijsbertsz , * ±1560 , † >5-1635.
Kinderen:
 1. Maijken Goijaertsdr , † Capelle (NB) 1667 .

  x ±1607   Bertram Joosten de Bruijn , *Sprang ±1580 , † ±1635.

  x   Gheeman Franssen (Geman Fransz) , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 8-3-1669.

  5 kinderen


 2. ?? Ghijsbrecht Goijaerts .

   Dat voor ons [in Sprang] gecomen ende gecompareert Ghijsbrecht Goijaertss x Tonisken Jan Geritss mede namens Jan Jan Geritss, swager, ende heeft overgegeven aen Willem Corsten Cleermaker de helft van een geseet mette timmeringen, 19-4-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Sprang, 16-11-1633: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Willem Corstiaenss Cleermaecker ter eenre ende Thonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Goijertss als toesiender van het kijnt, Handrick, van Peter Geritss Cremer za bij Maijken Pouluss ter andere sijden van een geseet dat toebehoort heeft aen Gerit Janssen Cremer.

  x   Tonisken Jan Geritss .


 3. Jan Goeijertss (Jan Goverts) .

   Op 18-1-1656 in Capelle verkopen Adriaen Andries, mede namens Hendrick Andries, broer, procuratie Breda, en mede namens de overige drie kinderen van Andries Adriaens Smith en Luitgien
   Tonis, als erfgenamen van Jacob Goverts,
   Geemen Frans, Andries Geemans, Ghijsbrecht en Willem Frans, Joost Bertrams x Neelthen Geemans, Tonis Jans de Haen x Tonisken
   Geemans, Aerdt Adriaens Cus x Anneken Geemans, Adriaen Frans x Henricxken Corsten en Anneken Corsten, Corst Aerts Cuijlen als voogd en Jan Wouters als toesiender van de drie kinderen van Frans Corsten, erfgenamen van Neeltgien Geemans, voor dander helft,
   aan Jan Goijerts. Betaald wordt via een wilkeur.
   De voors comparanten verkopen aan Jan Goverts. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Corst Bernts x Judicq Jans is voldaan, Corst Aerts is voldaan en de kinderen van Frans Geemans en die van Aertken Corsten zijn voldaan op 16-2-1660.

  x <1626   Neelken Frans Gemansdr (Neelken Frans) , *Capelle (NB) ±1595 .
      Dochter van Frans Geemanss en Anneken Thonisdr .
   Mogelijk hadden zij een zoon Frans, want op 28-4-1682 in Waspik was sprake van een Frans Jan Govaert.
   Capelle, nov. 1645: Taxatie van de goederen aangebracht door Neeltken Frans Geemen wed Jacob Goverts, overleden te Cappel.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen d’erffgenamen van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Neelken Frans Gemansdr, sijne huijsvrou,ter andere sijden voor recht aengebrocht desen vje maij 1625 in Capele.
   Op huijden desen vje maij anno 1626 compareerden Jan Goeijertss, tegenwoordich getrout met Neelken Frans Gemansdr., weduwe van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr. ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Lauris Adriaenss Cou, ter andere sijden ende hebben een akkoord gesloten.

   Op huijden desen vje maij anno 1626 in Capelle compareerden Jan Goeijertss, tegenwoordich getrout met Neelken Frans Gemansdr., weduwe van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr. ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Lauris Adriaenss Cou, ter andere sijden ende hebben een akkoord gesloten.

  x ??? <1647   Maijcken Jan Joosten .
      Dochter van Jan Joosten (voor den Wijndt) en Anneken Aert Arijenssen (Anneken Aerts) .

   Loon op Zand, 22-11-1645:
   - Anneken Aerts, weduwe van Jan Joosten, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van Jan Goijaert Ghijsbertssen, gehuwd met haar dochter Maijken.
   - Jan Goijaert Ghijsbertssen, wonende te Vrijhouden en gehuwd met
   Maijken, dochter van Jan Joosten en Anneken Aerts, transporteert
   goederen aan Jan Adriaen Janssen van Oisterhout. Jan Adriaen Janssen van Oisterhout bekent schuldig te zijn aan Jan Goijaert Ghijsbertssen een bedrag van 600 gulden terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 24-12-1652
   ingelost is.

   Loon op Zand, 12-11-1644:
   Anthonis Aert Janssen Vucht, als gemachtigde van Anthonis Geeridtssen Hoeffnagel, ruiter in garnizoen te Heusden, transporteert goederen aan Jan Goijaert Ghijsbertssen, wonende te
   Vrijhoeven, en Claes Peeterssen Trippe, wonende te Capelle.

   Loon op Zand, 22-11-1645:
   Jan Goijaert Ghijsbertssen, wonende te Vrijhouden en gehuwd met
   Maijken, dochter van Jan Joosten en Anneken Aerts, transporteert
   goederen aan Jan Adriaen Janssen van Oisterhout.
   Jan Adriaen Janssen van Oisterhout bekent schuldig te zijn aan Jan
   Goijaert Ghijsbertssen een bedrag van 600 gulden terzake van een
   transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 24-12-1652 ingelost is.

   Loon op Zand, aanslag van 1662: Jan Goijaert Ghijsberts; een perceel land, groot 4 lps. 37,5 rdn., aanslag: 2 gld. 7,5 st.


 4. Antonis Govertss (Thonis Govertss) .

   Op huijden datum [15-1-1639 in Sprang] soo hebben
   - Thonis Corst Toniss ende
   - Peter Corst Toniss ende Peter mede als voocht met Marten Gerit Dirckss als toesiender van de kijnderen
   - Goijert [?] Corst Toniss za. bij Eerken Gerit Dirckss, ter eenre, ende
   - Gijsbert Govertss ende Jan Govertss mede namens hun broeder Thonis Govertss, kijnderen van Neeltken Corst Thoniss ende
   - Goijert Gijsbertss namens Reijnier Dirckss ende Thuntken Dirckss, Gorchum, procuratie Gorchum 2-10-1638, kijnderen van Grietken Corstdr ende
   - Jan Franss x Jenneken Tonis ende
   - Aert Janss de Hooch als voocht van Meerten Thoniss de Hooch, kijnderen van Lijsken Corst Toniss, ter andere;
   allen als erffgenamen van Corst Toniss. Zij sluijten een accoort.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten xxije dach meij 1646 Antonis Govertss ende gaff over met eender vrijer gifte sooi gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Govertss, sijnen broeder.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.