Nellitgen Huijghen , * 1596 , ~Rijsoord (ZH) 20-10-1596 , † <9-1663.
Dochter van Huijg Jorisse Huijgen en Jannetgen Ploenen (Janneken Pleunen) .


x Rijsoord (ZH) 9-5-1621 (otr Ridderkerk 9-5-1621)
    Frans Floren Plaisier , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 30-7-1591 , † Rijsoord (ZH) 6-4-1637.
x Rijsoord (ZH) 27-3-1639
    Willem Jansz .    

RECHTSBOVEN: Nellitgen Huijghen heeft gewoond en is overleden aan de Drogendijk onder Ridderkerk

Kinderen:
 1. Mariken Fransen (Maeijcken Frans) Plaisier , * 1622 , ~Rijsoord (ZH) 26-12-1622 , † <9-1663 .
  Maeijcken Frans trad op als getuige bij de doop van Lijntje Huigen Plaisier (?) , de doop van Claartje Huijge Plaisier (?) .
   Dochter van Frans Floriszoon, doopgetuigen: Aert Simonsz en Cornelis Hendricksz de Jonge. Hij is mogelijk Cornelis Heijndricsen de Jonge, jg van den Oostendam tr. Ridderkerk 14-01-1617 met Mariken Cornelis, jd van Ridderkerk.

   Zij werd op 20-12-1647 lidmaat in Rijsoord ("na ondervraginge").
   Marijke Franse was op 20-7-1651 in Rijsoord getuige bij de doop van Jan, zoon van Arien Vincken en Jorissie Cornelis.

  x Rijsoord (ZH) 13-10-1647   Eldert Vincken , * 1606 , ~Rijsoord (ZH) 3-9-1606 .
      Zoon van Vinck Janssen ( Vinck) en Anneken Ellaerts .
   Otr. op 21-9-1647 in Rijsoord (ZH).
   Eldert Vincke, wd. van Aerjaentie Cleijs, en Maijke Franse, j.d., beijde van Rijsoort, sijn alhier getrout den 13 october.

   Kinderen: Jan, Aerjaentje, Jannetjen en Pleuntje.

   Op 20-3-1644 werd Ellert Vinke lidmaat in Rijsoord ("na ondervraginge").

   Rijsoord, 11-8-1663; Een geschil tussen
   - Willem Jansz, weduwnaar van Nellitie Huijgen, ter ene, en
   - Huijgh Fransz en Floor Fransz voor zich (en die zich ook inzetten voor de weeskinderen van Eldert Jansz Vinck - verwekt bij Maeijcken Frans, zaliger, hun zuster).
   Het geschil wordt naar ieders tevredenheid opgelost.

   Eldert trad op als getuige bij de doop van Cornelis Pieters Vincken , de doop van Pieter Ariensz Vinck .

  4 kinderen


 2. Huijg Franse Plaijsier , * 1630 , ~Rijsoord (ZH) 28-7-1630 , † >9-1670 .
  Huijg Franse trad op als getuige bij de doop van Jan Elderts Vinck .
   Huig, zoon van Frans Floriszen [Plaisier] en Nelleken Huijgen. Getuige: Josijntien Ariens.

   Huijgh Fransz Plaisier was kastelein.

   Rijsoord, 15-10-1670:
   Huijgh Fransz (ziek zijnde) en Trijntie Leenderts, echtpaar wonende aan de Rijsoordse brug, benoemen elkaar tot erfgenaam. De kinderen zullen door de langstlevende naar behoren worden opgevoed tot hun mondige dagen of huwelijk, hierbij zullen zij een bedrag van 350 gulden ontvangen.

  x Rijsoord (ZH) 30-7-1652   Zijtge Cornelisse , *Kijfhoek ±1630 , † 1655.
   Huijgh Fransz. jm. van Rijsoord tr. met Sijken Cornelis, jd. van Kijfhoec “alhier getrout met attestatie van de groote Lindt”.
   Overleden in de periode 16-05-1655 - 31-12-1655.

   Zij zou een dochter zijn van Cornelis Aertsz. en Sijtgen Maerten Walen. Cornelis Aertsz. ged. Rijsoord 29-05-1611, zoon van Aert Aertsen, van de Drogendijk onder Rijsoord, en Jannetje Jans, van St. Catelijne bij Oostende (B), tr. Rijsoord 17-04-1633 met Sijtgen Maerten Walen, jd. van Alblasserdam.
   Zijtge had een zus Maeijke Cornelis ged. H.I. Ambacht 22-01-1634, otr. H.I. Ambacht 03-02-1663 met Kornelis Herberts (den Ouden) Truijen ged. H.I. Ambacht 26-12-1631, herbergier te HIA 1665, wonende omtrent de Oostendam onder HIA 1690.

   Zijtge Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Pleuntje Elderts Vinck (?) .

  x Rijsoord (ZH) 16-1-1656   Trijntje Leenderts Hupsen , * 1632 , ~Rijsoord (ZH) 26-12-1632 , † Ridderkerk 21-2-1708.
      Dochter van Lenaert Pietersen (den) Hupse en Mariken Adriaens .
   Huijgh Fransz. jm. van Rijsoord tr. Sijken Cornelis, jd. van Kijfhoec “alhier getrout met attestatie van de groote Lindt”.
   Doopget. Marijken Blasen.

   Zij is een dochter van Leendert Pieters en Marijken Ariens. Zij zijn hertr. (2) te Rijsoord op 16-1-1656 met Dammis Arentsz., ged. Rijdsoord 29-12-1641.
   Dammis Arijensz. en sijn huijsvrouw hebben in 1680 drie kinderen boven en een benede de acht jaeren; zij behelpen haer met vlassen (en) biertappen.

   Trijntje Leenderts trad op als getuige bij de doop van Maijken Bastiaens Nugteren .

  7 kinderen


 3. Floris Fransz Plaisier , * 1633 , ~Rijsoord (ZH) 6-2-1633 .

  x Rijsoord (ZH) 26-5-1658   Pietertje Cornelisse , * 1635 , ~Rijsoord (ZH) 21-10-1635 .

  9 kinderen


 4. Janneken Willems , * 1640 , ~Rijsoord (ZH) 4-3-1640 .
  Get. bij de doop: Swaentgen Jansdr .
   Jan en Janneken, kinderen van Willem Jansz en Neelken Huijgen, getuige Swaentje Jans.


 5. Jan Willems , * 1640 , ~Rijsoord (ZH) 4-3-1640 .
  Get. bij de doop: Swaentgen Jansdr .
   Jan en Janneken, kinderen van Willem Jansz en Neelken Huijgen, getuige Swaentje Jans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.