Neeltge Willems (Neltijen Willems) , * ±1580 , † ±1660.
Dochter van Willem .
Neltijen Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Claes (van Esch) (?) .


× Streefkerk 20-6-1604
    Schalck Claesz (van Esch) , * ±1580 , † Streefkerk 1626.
Kinderen:
 1. Annitgien Schalcken (van Esch) , * 1605 , ~Streefkerk 11-4-1605 , † >1679 .
  Annitgien Schalcken trad op als getuige bij de doop van Pietertgen Geerits Sterrenburg , de doop van Huijbert Arijensse (van Esch) , de doop van Neeltje Schalcken , de doop van Claes Arijensse (van Esch) , de doop van Claes Ariensz van Es .

   Dordt, 23-10-1665: Aert Willemsz. ontvangt een legaat van 1000 gld., vlgs. testament van Claes Ariensz. Starrenburch en Annichen Schalcken te Alblasserdam “in recompense van hun getrouwe dienst tot beneficie van de bouwerije”. Het meervoud slaat op Annichien Ariensdr. die eveneens 1000 gld. krijgt.

   Alblasserdam, 11-01-1678. Comparanten:
   1. Anneken Schalcken, weduwe van Claes Adriaens Sterrenburgh zaliger, geassisteerd met Pieter Schalcken, haar broer, en Aert Willems Verleck, haar neef;
   2. Adriaen Huyberts, te Alblasserdam.
   Anneken bekent schuldigte zijn aan Adriaen Huyberts de somvan 400 gulden vanwege voorgeschoten geld in de gemene boedel en bouwneringe geconsumeerd. Zij belooft dat bedrag bij deze terug te betalen aan Adriaen Huyberts in de vormvan paarden, koeien, ploeg, wagen en melkgereedschap etc. Mits dat Anneken ten opzichte van de bouwerije vande boedel 100 gulden meer waard wordt geschat dan haar schuld van 400 gulden. Adriaen
   Huybertszal verder het gebruik hebben van 10 mergen landgelegen te Alblasserdam met het huis en erfdaterbij hoort,op voorwaarde dathijAnneken levenslangop zijn kosten zal onderhouden,ingaande 1.1.1678 en durende zolang Anneken leeft. Getuigen: Boudewijn Manout, schoolmeesteren Cornelis Gijsberts Kalis, beiden te Alblasserdam.

   Alblasserdam, 8-3-1681: "Annitgien Schalcken, weduwe en boedelhoudster van Claas Adriaans Sterrenburgh, geass. met Claes Schalken, haar gekozen voogd in deze, en Annitgien Arijens, weduwe van Arijen Huijberts, geass. met Aert Willemsz Verleck, als haar gekozen voogd, mitsgaarders Arijen Willemsz Verleck en Arijen Wouters Spruijt, gestelde voogden van Claes Huijberts wegens de weeskinderen van Arijen Huijbertsz", verkavelden land.

  × Alblasserdam 14-1-1638   Claes Arijens Sterrenburg , * 1614 , ~Alblasserdam 28-10-1614 , † <1675.
      Zoon van Adriaen Claesz (Arie Claijsens) Sterrenburg en Delijaentje Aerts Verleck .

   Nieuw-Lekkerland, de laetste febr. 1669: Claes Adriaens Sterrenburch, Claes Schalcken voor haer selven en haer sterck makende voor de kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claesz., Aert Jans Verleck, Willem Aryens Bestemaet, allen naeste vrinden van Pieter Aerts Verleck zalr., en Theuntje Pieters, op consent van Theuntge Pieters, mitsgaders Barent van Asperen, schout en oppervoogd, etc.
   Functie: Schepen van Alblasserdam van 1660 tot 1669
   Zijn vrouw werd in 1674 als weduwe genoemd.

   Get. bij de doop: Jan Claesz Sterrenburg .
   Claes Arijens trad op als getuige bij de doop van Pieter Geeritsz Sterrenburg (?) .


 2. Marritgen Schalckendr (van Esch) , * ±1607 .

   Zij deed haar beljdenis op 25-12-1636.

  ×   Adriaen Pietersz Meeusz .
   Zij trouwde Adriaen Pieterz, beiden vermeld in 1636.
   Kinderen: Schalck Ariensz, die Crijntje Ariens Schep trouwde, en Annigje Ariensdr, die trouwde met Arien Huibertsz, een zoon van Delijaentje Aerts Verleck.

   Hij was een zoon van Pieter Meeusz.

   Adriaen Pietersz werd in 1638 aangeslagen voor 7 pond en 10 stuivers.

  3 kinderen


 3. Claes Schalcken (Van) Esch , * 1609 , ~Streefkerk 30-8-1609 , † >8-3-1681 .

  × Alblasserdam 21-1-1635   Neeltgen Arijens Sterrenburg , * 1613 , ~Alblasserdam 3-3-1613 , † >1671.

  6 kinderen


 4. Grietgen Schalckens (van Esch) , * ±1611 , ~Streefkerk 1-1-1612 .
  Get. bij de doop: Ariaentgen Schalcken (Ariaentgen Schalcx) en Jan Aertsen (Jan Aertsz) Verleck .
   Doopgetuigen: Jan Aertsz Verleck, Ariaentge Schalcken en Maritge Cornelis.

   Grietgen Schalcken trouwde op 18-2-1656 te Streefkerk (ondertrouw op 8-2-1657 te Jaarsveld) met Bastiaan Gijsbertsz Compeer, j.m. van Lopik, zoon van Gijsbert Cornelisz Compeer, vermeld in 1659.

  × Streefkerk 1657   Bastiaan Gijsbertsz Compeer .
   Otr. op 8-2-1657 in Jaarsveld.
   Bastiaen Gijsbertse Compeer, j.m. van Lopick, won. Jaersvelt, en Grietie Schalcke, j.d. van Streefkerk.

   Hij was een zoon van Gijsbert Cornelisz. Compeer.

   Streefkerk, 1657: 1 Procl 18 febr.
   - Bastiaen Gijsbertsen Compeer, j.m. van Loopick wonende op Jaer Vliet, [en]
   - Grietie Schalcke, j.d. van Streefkerck, getrout alhier

   Bastiaan Gijsbertsz trad op als getuige bij de doop van Teunis Pietersz (van Esch) .


 5. Willemtgen Schalcken (van Esch) , * 1615 , ~Streefkerk 15-4-1615 .
   Doopgetuigen: Jan Claessen, Maritge Claes en Maritge Hendrijcx.

   In 5-6-1644 als lidmaat afgevoerd naar Nw.-Lekkerland: “Willem Aertsen en Wilmken Schalken, zijn huisvrouw”.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655: rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 10-2-1656: Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken beyde won. te Streefkerck, voogden van Aert Willems en Willemtie Willems, naeyelaten kinderen van Willem Aarts Voorleck en Willemtje Schalcken.

  × ±1644   Willem Aertsz Verleck , * ±1590 , † 1649.
      Zoon van Aert Jansz ( Verleck) en NN. Pieters .
   Wilmken Schalcken wordt in 1644 als huisvrouw van Willem Aertse genoemd. Kinderen van Willem en Wilken: Willemtge en Aert.

   Willem Aarts Verleck/Voorleck.

   Hij werd in 1622 betaald voor 2 tonnen bier. In 1627 en 1628 werd hij betaald voor het rijden met zijn wagen. In 1630 leverde hij reusel.

   Volgens het kerkeboek van Streefkerk is Willem Aertsz. op 10-8-1630 met attestatie van Nw.-Lekkerland gekomen.

   Nw.-Lekkl. 1-6-1647: Rekening en verantwoording van het geld dat de kinderen van Claes Aertsz hadden geërft, totaal 600 gld., van hun tante en dat uitgezet werd bij hun oom: “lekWillem Aertsz. Verleck, won. NW.-Leckerlant, bekenne deugdelijk schuldig te zijn de weeskinderen van Claes Aertsz. de som van 625 cargld. aan goede aangetelde penningen, die Jan Aertsz. Verleck wel heeft betaald, welke penningen gekomen zijn en geërfd van Merijken Aertsdr, mijn suster, overleden in Nieupoort 1 juny 1647”.

   Willem Aertsz. was schepen/heemraad van Nieuw-Lekkerland in 1648-49.

   Nieuw-Lekkerland, 4-2-1652: Jan Ards Verleck en Claes Schalcken, contra Pieter Theus, Gerart Aris de Bes ende
   Arien Ghysen (acte 1-2-1652) nopende de weeskindeeen van zalr. Willm Ardt, nopende contract ende beschryving tussen Willem Ardts ende Jan Pieters, Gerrit Ariens de Bes ende Arien Ghysen.

   Nieuw-Lekkerland, de laetste febr. 1669: Claes Adriaens Sterrenburch, Claes Schalcken voor haer selven en haer sterck
   makende voor de kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claesz., Aert Jans Verleck, Willem Aryens Bestemaet, allen naeste vrinden van Pieter Aerts Verleck zalr., en Theuntje Pieters, op consent van Theuntge Pieters, mitsgaders Barent van Asperen, schout en oppervoogd, etc.

   Nieuw-Lekkerland, 8-1-1659: rekening door Claes Schalcken (tekent met van Es), voogd van de weeskinderen van Willem Aerts.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655 rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 9-3-1657: Rekening en bewys van Claes Schalcken, betr. de weeskinderen van Willem Aerts Verleck, over de jaren 1655 en 1656.

   Voor het geslacht Verleck zie ook "Ons Voorgeslacht" 1984.
   Beroep: Heemraad van Streefkerk. van 1640 tot 1640
   NW. Lekkl. 5-11-1650, 16-9-1651, 6-2-1665: Boedelbeheer door de voogden en administrateurs Jan Aertsz. Verleck en Claes Schalcken van Es.
   Willemtie Willems, dochter van Willem Aertsz. Verleck, in huis bij haar grootmoeder Neltyen Willems en haar broer Aert Willems bij Claes Aryensz. De vergoeding voor “mondcosten” loopt over een deel van 1649 reeds, wat het sterfjaar van Willem Aertsz. bepaalt.

   Willem Aertsz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jansz Verleck (?) .

  2 kinderen


 6. Pieter Schalckensz (van Esch) , * 1618 , ~Streefkerk 4-11-1618 , † >8-12-1686 .
  Get. bij de doop: Huijbrecht Claesse (van Esch) .
  Pieter Schalckensz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Ariensz van Es , de doop van Pieter Schalcken van Esch .
   Doopgetuigen: Teunis Pieters, Huijbrecht Claesz en Neeltge Pieters.

   In 1684 was zijn zoon Schalck Pieters van Es getuige bij de doop van Adriaen, zoon van Bouwe Arijense Breetvelt en Marigje Pieters. Die Schalck Pieters van Es, getrouwd met Eva Jacobse, was een zwager van Bouwe Arijens Breetvelt. Die Schalck Pieters van Es liet in de periode 1684-92 de volgende kinderen dopen: Jacob, Arij, Pieter en Annigje.

  ×   Marichje Ariens .
   Kinderen uit dit huwelijk: Schalck, Teunis, Annechie, Marigie, Lijntje, Grietje en Arij.

   Marichje Ariensdr. was vermoedelijk afkomstig uit Ottoland, mogelijk een dochter van Adrijaen Diricx de Borst en Stijntje Willemsdr.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.