NN. .
Dochter van ? .


? ±1560
    Dirrick Cornelisz ( Coornneef) , * ±1510 , † Rhoon >6-9-1571.
Kinderen:
 1. Cornelis Dircks Coornneef , *Poortugaal ±1560 , † ±1634 .

  ±1590   Martgen Leenderts (Merritgen Leenderts) , † <1624.

  Poortugaal 1624   Aerjaentge Dirck Adrijaensdr (Aerjaentge Dircx) , † >21-5-1662.
  Aerjaentge Dircx trad op als getuige bij de doop van Maertge Dircks Coornneef (?) .
   Ondertrouw op 10-7-1624 in Rotterdam.
   Cornelis Dirckss. Coornneef, wonende te Poortugaal Overmaas, weduwnaar van Merritgen Leendertsdr., en Arijaentgen Dirckx, jongedochter van Poortugaal, geassisteerd met haar vader Dirck Adrijaenss. te Poortugaal.

   Rotterdam, 10 juli 1624:
   Cornelis Dircksz Coorneeff, weduwnaar van Merritgen Leendertsdr., te Poortugaal, Overmaes, toekomstige bruidegom van
   Aryaentgen Dirckxdr, j.d. te Poortugael, geassisteerd door haar vader
   Dirck Adryaensz. te Poortugael, sluiten een overeenkomst van huw. voorwaarden.

   Ariaentjen Dircx benoemde in haar op 21-5-1662 in Poortugaal opgemaakte testament haar stiefzonen Pieter, Johannis en Adrien Corneliszonen Coorneeff tot haar universele erfgenamen.

   Te Poortgal op 6-2-1636 comp. Pieter Ariensz. oude Schout voor zich zelf en procuratie hebbende van Grietje Hendriks, weduwe van Ewout Ariensz., zijn broer, en Cornelis Willemsz. Buijser, Cors Ariensz. Lems, Cornelis Rochusz. Lems, Jan Claasz. Kooijer, Arien Jansz. Verwis, Gabriel Hendriksz. vanwege zijn moeder Neeltje Leenderts, Gabriel Gerritsz., Arien Gerritsz. van Sinnen getrouwd hebbende Ariaantje Dirks, de weduwe van Cornelis Dirksz. Koorneef, Dirk Cornelisz. Koorneef, onze zoon voor zich zelf en als vervangende de andere kinderen \\en erfgenamen van zijn vader zal voorn en geven procuratie aan Willem Hendriksz. Hoogwerf, schout van Poortugaal, om in hun naamrecht te spreken tegen Johan van Beek, rentmeester van de Karthuizers binnen Utrecht.

   Te Poortugaal op 21-5-1662 comp. Ariaantje Dirks, lest weduwe van Arien Gerritsz. van Sinnen, wonende Poortugaal, ziek te bedde liggende. Legateert aan haar stiefdochter, Dirkje Ariens van Sinnen, haar helft van de winkel. Dirkje Ariens is mede aanwezig.Legateert aan haar zoon Pieter Cornelisz. Koorneef haar schrijnwerkte kast. Enig en universele erfgenamen zijn haar drie zonen, met name: Pieter, Johannes en Arien Cornelisz. Koorneef. Executeur testamentair zal zijn Bastiaan Andriesz. van der Waal.
   Beroep: Winkelierster te Poortugaal.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.