NN. .
Dochter van ? .


x ??
    Cornelis Pietersz .    

x
    Willem .
Kinderen:
 1. Engelbrecht Willemsz , † 1631 .

  x   Leentgen Lambrechtsdr , † <1648.

  5 kinderen


 2. Bastiaentgen Willemsdr .

   Op huiden 17-10-1610 heeft Bastiaentgen Willemsdr, tegenwoordige bruid van Cornelis Pietersz. jonggezel, te voren weduwe van Dirck Gorisz, geassisteerd met Engebrecht Willemsz., haar broeder en voogd. Met hen voegende Cornelis Pietersz, haar stiefvader, uitgekocht haar 5 kinderen bij Dirck Gorisz. staande huwelijk geprocreerd, genaamd:
   - Merritgen Dircxsdr. oud 13 jaar,
   - Lijsbeth Dircxsdr. oud 9 jaar,
   - Willem Dircxsz, oud 7 jaar,
   - Lidewij Dircxsdr. oude 5 jaar, en
   - Annitgen Dircxsdr. oud 2 jaar of elk daaromtrent
   van al desselfs kinderen vaderlijke erfenis en dat jegens Adriaen Gorisz., als oom en recht bestorven bloedvoogd van dezelve kinderen, die met hem gevoegd had, Jan Claesz Zeeman en Jan Adriaensz. mede omen nomine uxoris van de voorsz. kinderen.

   Op 6-11-1614 in Zevenhuizen comp. Bastiaentgen Willemsdr, weduwe van Cornelis Pietersz. gebijnaamd Schippertgen, haar laatste man, geassisteerd met Engebrecht en Adriaen Willemsz, geholpen met Lenert Willemsz, haar broeders en voogden, en bekend uitgekocht te hebben haar 2 kinderen, die zij bij de voorsz. Cornelis Pietersz. in echte staat heeft geprocreerd, genaamd Marritgen, oud 3 jaar, en Trintgen Cornelisdr., oud 1,5 jaar, of elk daaar omtrent. Dit jegens Pieter Maerten Heijnesz. bestevader en Michiel Pietersz oom en zulks voogden gesterkt met Lenert Maertsz. oudoom van de voorsz. kinderen, van al dezelve kinderen vaderlijke erfenis.

  x   Dirck Gorisz , † ±1608.

  x ±1610   Cornelis Pietersz , † ±1614.

  7 kinderen


 3. Lenert Willemsz .

   Op 6-11-1614 in Zevenhuizen comp. Bastiaentgen Willemsdr, weduwe van Cornelis Pietersz. gebijnaamd Schippertgen, haar laatste man, geassisteerd met Engebrecht en Adriaen Willemsz, geholpen met Lenert Willemsz, haar broeders en voogden, en bekend uitgekocht te hebben haar 2 kinderen, die zij bij de voorsz. Cornelis Pietersz. in echte staat heeft geprocreerd, genaamd Marritgen, oud 3 jaar, en Trintgen Cornelisdr., oud 1,5 jaar, of elk daaar omtrent. Dit jegens Pieter Maerten Heijnesz. bestevader en Michiel Pietersz oom en zulks voogden gesterkt met Lenert Maertsz. oudoom van de voorsz. kinderen, van al dezelve kinderen vaderlijke erfenis.


 4. Adriaen Willemsz .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.