NN. , † >4-1671.
Dochter van ? .
NN. trad op als getuige bij de doop van Claartje Jacob Bartelsendr , de doop van Laurenske Lambrechtsen .


x ?? ±1650
    Barthel Claesz , * ±1600 , † <6-1671.
Kinderen:
 1. ?? Lijsbeth Bartholomeussen , * >1650 .
   Weeskamer Klundert, 15-3-1670: Bartel Claes en Claertge Jacobs testeren, 9 kinderen:Claes 20, La(ureyske)? 19, Gieltje 17, Michiel ??, Geerit 12, Jacob 10, Thomas 7, Elisabeth 5 en Willem 5 vierendeels jaren.

   Zij woonde als weduwe aan de Noordzijde van de Groote Polder van Niervaert op 7 nov. 1689.

  x <1675   Frans van den Broeck .

  x ±1676   Jan Stevens van der Spaen , † ±1688.
   Jan was weduwnaar.
   Overleden tussen 17-8-1687 en 7-1-1689.

   Weeskamer Klundert, 7-11-1689:
   Staet en inventaris van allen de goederen bevonden ten huijse van Lijsbet Bartels, weduwe wijlen Jan Stevens van der Spaen, woonende aende noortsijde van den Grootenpolder van Niervaert.
   Ary Jans en Maeijcken Jans van Spaen voorkinderen van Jan Stevens komen voor hun moederlijck goet 50 gld.

  x Klundert 5-11-1689   Laureijs Hendricksen Havenbeeck , † <6-1704.
   De bruidegom is weduwnaar van Maeijken Abrahamsdr. Voogden. De bruid is weduwe van Jan Stevens.

   Laureijs Hendricx havenbeck/Sprintintvelt was een zoon van Hendrick Jansz Havenbeeck/Spingintvelt en Maijke Jans.

   Weeskamer Klundert, 16-7-1703:
   Staet en inventaris van alle goederen bevonden ten huijse van Lijsbet Bartels, lest weduwe van Laureijs Havenbeeck, woonende aende noortsijde van den Groottenpolder van Niervaert, gedaen maacken bij de voors. weduwe daeruijtte bewijsen het vaderlijck goet van de voorkinderen van den voors. Laureijs Havenbeecq verweckt bij Maeijke Voogden, met name Maeijke nu ter tijt 24 jaar en Sijke 17 jaar.


 2. ?? Gerrit Bartholomeusz (Gerrit Barthels de Smid) Langeweg , * ±1657 , † Klundert 2-4-1699 .

  x Willemstad 15-2-1665   Marijcken Hendricx de Wit , * 1647 , ~Willemstad 3-11-1647 , † Klundert 15-8-1712.

  7 kinderen


 3. ?? Thomas Bartels , * ±1662 .


 4. ?? Willem Bartels , * ±1664 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.