NN. , † <7-1597.
Dochter van ? .


x <1590
    Bastiaen Francken (Bastiaen Vrancken) van den Nes , † <3-1611.
Kinderen:
 1. Clement Bastiaenssen van der Nes , *Rijsoord (ZH) <1580 , † <1651 .
  Clement Bastiaenssen trad op als getuige bij de doop van Job Pieters .

   Familienaam Van der Nes/Esch.

   Clement Bastiaensz. was boer in het Oude Land van West-Barendrecht, gegoed te West-Barendrecht, kerkmeester van Barendrecht (1627-1628).

   Clement werd op 9 augustus 1649 gevrijwaard van verschuldigde betalingen aan weeskinderen van zijn (ha1f)broer Willem Bastiaensz. van den Nes.

   Rotterdam, 13-9-1650:
   Bastiaen Clementsz van Esch, zoon en erfgenaam van wijlen Clement Bastiaensz van Esch uit Barendrecht, komt met Jacob - en Clement Besemer een verdeling overeen van de nagelaten goederen van Clement Bastiaensz.
   Bastiaen Clementsz behoudt alle goederen van zijn vader; de Besemers verkrijgen een stuk land (naast dat van Bastiaen) in Dirck Smeetslant, en 1/4e deel uit de nalatenschap van hun (oud)oom Leendert van Esch uit Rijsoort, als geerfd door Clement Bastiaensz.
   Jacob - en Bastiaen Besemer zijn kinderen van wijlen Annetjen Clementsdr, dochter van Clement Bastiaensz.. Jacob, koopman, treedt hier op mede namens zijn minderjarige broer Clement. Bastiaen Clementsz tekent als Bastiaen Clement vanden Nes.

  x   Lijntgen Joppen , *West-Barendrecht ±1575 , † 1619.
      Dochter van Job Aertsz en Trijntghen Cleijs Koenendr (Trijntgie Joppen) .
   Otr. op 11-12-1599 in Rijsoord (ZH).
   Clement Bastiaenssen van der Nes in Rijsoirt en Lijnken Joppen uijt West Barendrecht: "bescheijt gegeven om te trouwen".
   Kinderen: Anneken, Bastiaen, Lijsbetge, Job (2x) en Maritge.

   Lijntgen/Lijnke Joppen had een broer Pieter Joppen.

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.

   Lijntgen Joppen trad op als getuige bij de doop van Job Pieters , de doop van Cornelis Cleijsz (?) .

  6 kinderen


 2. Pleun Bastiensz van den Nes , *Rijsoord (ZH) 1589 , ~’t Ambacht 17-12-1589 , † <9-1648 .
   Pleun, zoon van Bastiaan Francken van der Nes, gedoopt in ’t Ambacht.


 3. Cornelis Bastiaensz van den Nes , * <1590 , † <1649 .

  x ±1608   Aechtgen Willems , * ±1585 , † >1648.

  6 kinderen


 4. Willem Bastiensz van den Nes , *Rijsoord, De Nes 1592 , ~Rijsoord (ZH) 17-12-1592 , † <1649 .
   Willem, zoon van Bastiaen Francken. Hij zou - volgens Slijkerman - een bastaardzoon zijn.

   Willem Bastiaense van den Nes liet op 21-6-1620 in Rijsoord een dochter Anneken dopen. Hij liet op 22-1-1623 in Rijsoord een zoon Arien dopen met Jorisken Bastiaenen als de moeder en Mariken Simonsz. als de getuige.

  x Ridderkerk 1617   Jorisken Bastiaenen , *Ridderkerk, Bolnes ±1595 .
   Willem Bastiaensz, jg, van de Nes in Rijsoord, en Jorisjen Bastiaens, jd, van Bolnes in Ridderkerk.

   Lidmaat te Rijsoord op 26-3-1622: Jorisken Bastiaenen, huijsvrou van Willem van de Nes.
   "Jorisken Bastianen is met attestatie vertrocken na Ridderk[erck] 11 Ap 1626".

   Ridderkerk, 10-8-1649: Pieter van Golen, rentmeester te IJsselmonde etc., als oom en voogd aan moederszijde van de onmondige kinderen van Willem Bastiaensz van den Nes zaliger en Jorisjen Bastiaens, tezamen met Lenert Bastiaensz - Arijen Bastiaensz v.d. Nes en Bastiaen Cornelisz Groenevelt, ooms en neef resp. van vaderszijde zullen tezamen borg zijn voor de betalingen van de erfenis of vaderlijk of moederlijk deel aan de voornoemde kinderen.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.