NN. .
Dochter van ? .


x
    Willem Jan Ottensz , † ±1564.
Kinderen:
 1. Adriana Willemsdr (Adriana Willems de Oude) .

  x   Jan Hendricksz Timmerman .

  1 kinderen


 2. Geerloff Willemsz , † ±1565 .
   Overl. tussen 15-1-1565 en 23-6-1566.

   In Meerkerk was sprake van Gysbert Geerloffsz als enig erfgenaam van zijn vader Geerloff Willemsz.

   Meerkerk, 15-1-1565:
   Geerloff Willemsz beloofd Marichgen, wde van Willem Jan Ottensz en de gezamenlijke kinderen van voorn. Willem Jansz, “zoo well in primo als in secundo voto”, schadeloos te houden v/d waernisse als van hem comparant enigszins verbeurt mogen worden vanwege een erfpacht camp groot 4m op Bloemendaal, bov Jan Dircksz en ben Ste Annen land of de Altarist van Ste Anna Altaar binnen Meerkerk, strekk v/d Zandwetering t/d landscheiding en zoals van zijn vader aangekomen is en waarvoor als pand gesteld is 3m als boven, bov Willem Huygensz en ben die VAN DER MOELEN te Schoonhoven, strekk v/d Thiendweg t/d Zandwetering.
   Comparant stelt als speciaal onderpand en huis en hofstad en 10h daarachter op Bloemendaal, bov Aelbert Aertsz en zijn zuster Aeffken en ben de Heren van Ste Catharina binnen Utrecht cs, strekk v/d opslag v/d Zerick t/d Thiendweg.

   Meerkerk, 23-6-1566:
   Marichgen za Willem Jan Ottensz wde presenteert alle kinderen van za. voorn Willem Jansz, zowel in primo als in secundo veto, om met de kinderen in vriendschap te accorderen beroerende de penningen, die za Geerloff Willemsz of zijn wde gehouden zijn in te brengen v/d erfpacht camp.

  1 kinderen


 3. Willem Willemsz .


 4. Magdalena Willems .

  x   Matheus Dirksz .

   Meerkerk, 26-1-1565: Geerloff Willemsz, Willem Willemsz, Jan Henricksz X Adriana Willems; nog Matheus Dircksz X
   Magdalena, en tr. aan hun stiefmoeder Marichgen wde van Willem Jan Ottensz, de erfenis hun aangekomen van hun vader za. Willem Jan Ottensz.

   Meerkerk, 4-9-1578: De gemene erfgenamen van za. IJken Geritsd. verwekt door Willem Willemsz, contra Matheus
   Dircksz, gedaagde. Eisers eisen inventaris en scheiding van goederen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.