NN. (2) , * ±1520 , † ±1601.
Dochter van ? .


x ±1540
    Pieter Willemsz Cranendonck , *IJsselmonde ±1500 , † Oost-IJsselmonde >2-6-1557.
x >1562
    Bouwen Adriaensz , † ±1601.    
Bouwen Adriaensz trad op als getuige bij de doop van Adriaen Cornelissen (Arij Cornelisz) Cranendonck .


Kinderen:
 1. Huijg Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde 28-8-1615 , [] IJsselmonde, kerk 1615.

  x IJsselmonde ±1575   Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) , *IJsselmonde ±1550 , † IJsselmonde ±1626, [] IJsselmonde, kerk .

  7 kinderen


 2. Cornelis Pietersz Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde ±1600 .
   Overleden tussen 20-4-1602 en 15-1-1603 in IJsselmonde. Of tussen 8-7-1598 en 11-11-1599 (in de kerk aan het oosteinde, betaling door zijn weduwe en erfgenamen).

   Cornelis Pietersz Cranendonck alias Bootser, zoon van Pieter Willemsz., boer te Oost-IJsselmonde.

   Cornelis had zich in Bolnes onder Ridderkerk gevestigd, maar aan het eind van zijn leven keerde hij terug naar zijn geboortedorp IJsselmonde.

  x <1579   Agata Quijrinnen (Aechgen Crijnen) .

   Agata Crijnsdr. was op 19-11-1581 in Ridderkerk getuige bij de doop van Maritgen, dochter van Cornelis Adriaensz en Jannetgen Teeusdr.

   Aechgen Crijnendochter Cornelis Pieterss. wijff was samen met Cornelis Adriaen Franss op 11-8-1585 in Ridderkerk getuige bij de doop van Abraham Pietersz., zoon van Pieter Thonisz. (zoon van Thonis Thonisz.) en Adriaengen Pietersdr.

   Zie: Ned. Leeuw 1997.

  4 kinderen


 3. Willem Pietersz Cranendonck , * ±1545 , † ±1591 .
   Aangifte van zijn begraven in de kerk tussen 11-10-1590 en 18-10-1591 in IJsselmonde, betaald door zijn weduwe.

   Willem Pietersz Cranendonck alias Boots woonde aan de Hordijk onder IJsselmonde, direct naast zijn broer, de schout Pieter Pietersz Cranendonck.
   Willem gebruikte land in de zesde hoef van het Oudeland van IJsselmonde en in de Nieuw-Reijerwaard, maar had aanvankelijk geen land in eigendom. In 1582 kocht hij 7 morgen 3 hond land in de eerste hoef van het Oudeland van IJsselmonde.
   Hij was hoogheemraad (1578-1590) en penningmeester (1587-1589) van de polder Varkensoord.

  x ±1565   Adriaentje Adriaensdr , † Barendrecht 14-2-1612, [] Barendrecht .
   Zij trouwden vóór 22-4-1582, mogelijk was Adriaentje eerder gehuwd geweest.

   Ariaengen, Willem Pietersz. wijff, was doopgetuige bij Jannitgen, dr. van Heijndrick Jansz. en Neeltgen Inghensdr. op 16-5-1585 te Ridderkerk.
   Als weduwe van Willem vestigde zij zich in Barendrecht, waar zij vanaf 1598 werd vermeld. Cornelis Willems Jonckynt was toen haar gekoren voogd.

   Adriaentje Adriaensdr trad op als getuige bij de doop van Aelken Cornelisse Cranendonck , de doop van Jannitgen Heijndircks .

  1 kinderen


 4. Job Bouwensz (Jop Boudewijns) van den Hordijk , * >1575 .

   Op 21-6-1597 was Cornelis Pietersz Cranendonck, wonende te Bolnes, borg voor Job Bouwensz., wonende op Heerjansdam.

   Oost-IJsselmonde, begin 17e eeuw:
   Huygo Pietersz Craennendonck, bestorven bloedvoogd van Jop Boudewyns, machtigt Adriaen Dircxsz te Charlois om namens dat kind
   handelend te mogen optreden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.