NN. Diederik Buekelsdr .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Dirc Bokel .

  2 kinderen


 2. Jan van Donc .

   Jan van Donc wordt op 31 mei 1314 met de tienden
   van Raemsdonc beleend. Hij is gestorven omstreeks
   1315 en is gehuwd geweest met Machheld, weduwe van
   Leonis van Tu yl. Hij had een dochter Machfeld Jansdochfer van Donc, overleden voor 15 mei 1317. Zij wordt op 24 december 1315 met de goederen te Raemsdonc beleend, waarbij haar oom
   Willem ufer Nesse hulde voor haar doet. Na haar doo’d trachten haar halfbroeders Johannes de Voochf en Leonis van Tule, zoons van haar moeder uit haar eerste huwelijk, deze tienden enz. in handen te krijgen.


 3. Willem uter Nesse , † >9-1330 .

   Willem ufer Nesse, hij wordt vermeld 17 maart 1319 als een van de 3 ambachtsheren van Schiebroek; op 14 oktober 1330 komt hij het laatst voor, n.1. als rechter te Schie. Zijn woning is gelegen in het latere ambacht Hogenban en is met 7 à 8 morgen land, waarop deze staat, leenroerig aan de heren van P’olanen.

   Willem uter Nesse wordt op 12 maart 1315 genoemd als een van de erfgenamen van Dirc van den Wale, broeder van de ‘omstreeks 1309 overleden heer Philip oan Duvenvoorde; zijn mede-erfgenamen zijn heer Jan van Polanen, enige wettige zoon van heer Philip v a n Dutzenvoo’rde, en Arnout van den Dorpe, gehuwd met ChjrisCina, een zuster van heer Jan van Polanen. Dit wettigt het vermoeden, dat WiSllem uter Neise eveneens met een nicht van Dirc van den Wale gehuwd is, waarschijnlijk een zuster van heer Jan van Polanen.

   Hij is kinderloos gestorven, zodat Van Polanen en Van den Dorpe de enige rechthebbenden blijven in die boedel van Dirk v,an den Wale.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.