NN. Jacobs .
Dochter van Jacob .


x
    Adriaen IJemantsz , † ±1561.

Kinderen:
 1. IJeman Adriaensz , † 2-12-1564 .
   Mijnsheerenland, 30-5-1566:
   Cornelis Joost Spruijt uit Strijen, e.v. Bastiaentge IJeman Adriaensdr., verkoopt aan Cornelis Burgers 1 mrg en 5½ hond land in het OvM, ten westen van de Maasweg. Welk land de verkoper en zijn huisvrouw aangekomen is bij het overlijden van zijn schoonvader IJeman Adriaensz. op 2 december 1564.
   Genoem worden Claes Gillesz., Lenert Burgersz., Cornelis Adriaensz., secretaris te Puttershoek als voogd van de achtergelaten kinderen van Toontge Adriaensdr. eerste echtgenote van Lenert Burgersz. Verder Adriaen IJemansz., Ariaentge IJemansdr., tweede echtgenote van Lenert Burgersz., Floris Lenertsz., IJeman Lenertsz. en Marichgen Lenertsdr.

   Hij bezat een bouwstede in het Oude Land van Moerkerken.

   "IJeman Adriaensz. huijs es mede ghetaxeert over den Jare XVc drie ende vijftich ter huijre voor IIII Kgld." - 10e Penning Huizen in het Oude- en Nieuweland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553.

   Mijnsheerenland, 7-6-1553: Adriaen Joostensz. is schuldig aan IJeman Adriaensz. 17 Cguld vanwege een roodbruin merrypaard met een veulen.

   18-2-1558: "IJeman Adriaensz, heemraad van Mijnsheerenland, Mathijs Martsz, schout van Sint Anthoniepolder als man van IJngetje Adriaensdr, als voogden van moederswege van Adriaen Jacobsz, nagelaten kind van Adriaentje Adriaensdr. zaliger, gehuwd geweest met Jacob Dircksz.
   Laatstgenoemd echtpaar had getesteerd in september 1557 bij pastoor Adriaen Cornelisz en dat testament werd uitgevoerd.

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.

   Op 27 mei 1563 in Mijnsheerenland worden genoemd de nacomelinghen en clufte in de linie van de boom van Yeman Jansz., "deze wereld lange overleden": Yeman Heynensz., Ocker Cornelisz., e.v. Lijntge Heynendr., Lauris Jorisz., e.v. Bastiaentge Heynendr., kinderen van Heynrick Damasz. Adriaen Yemansz., Jacob Adriaensz., Mathijs Maertensz., ev Digna Adriaen Yemansdr., Yeman Adriaen, Lenert Burgersz. ( ), e.v. Ariaentge Yemansdr., Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge Yemansdr., Adriaen Jacobsz., als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr., Pieterke Yemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heynrick en Adriaen Yemansz., Pieter Jansz. Louff, Mariken Pieter Jansdr., Lijn Yemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas, Adriaen Heynen, Cornelis Bastiaen Cornelisz. Zij verkopen aan Heynrick Ghijsbert Laurisz. 3 mrg land in het OvM ten oosten van ’t Hof van Moerkercken.
   Beroep: Heemraad van Mijnsheerenland. van 1545 tot 1548

  x   Marike Jans Meijnaerts , † ±1565.
      Dochter van Jan Jacobsz Meijnerts en Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") .
   Overleden tussen 6-11-1563 en 30-5-1566.

   Mijnsheerenland, 12 november 1549:
   * Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland stelt in handen van Kors Pietersz., Jacob Jansz. Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz., alle alzulke percelen van goederen die Lambrecht van Nes, deurwaarder van de Hove van Holland, geëxecuteerd en in arrest genomen heeft ten verzoeke en ten behoeve van Jan Jansz. de Koninck, poorter te Dordrecht, uit kracht van zeker sententie van de voorst Hove in date den 16 mei 1549, om haarluiden aan dezelfde goederen te verhalen en diligeren de som van 250 Cgulden en daarenboven de kosten van de deurwaarder en des Heeren dienaars.
   * Alzo Kors Pietersz. zekere 8 morgen 1 hont land belast heeft met 24 Cgulden des jaers te lossen met de penning 16 voor Lenert Pietersz., zijn broeder, zo hebben Jacob Jan Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz. gezamelijk en onverscheiden op heden de 13 november 1549 hem luiden en al haar goederen die zij hebben mede borg gestelt als haar principele eigen schuld tot profijt van Kors Pietersz. en wel een ieder voor de som van 16 ponden groten Vlaams, mitsgaders alle kosten, interesten en schaden die dezelfde Kors vanwege de borgtocht of tot de bovengeschreven 24 Cgulden des jaars in manieren als voren zal mogen hebben.

   Mijnsheerenland, 6-11-1563: Marike, weduwe van IJeman Adriaensz., verkoopt aan Andries Zegersz. 7 mrg. land in het OvM in een weer van 19 morgen en 105 roeden, ten westen van de Maasweg. Genoemd worden Lenert Burgersz., e.v. [Beatrix] IJemansdr. en Cornelis Joosten Spruijt, e.v. BAstiaentge IJemansdr.

  5 kinderen


 2. Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .

  x <1559   Mathijs Maertensz ( Polderdijck) , * ±1510 , † >1570.

  4 kinderen


 3. Adriaentge Adriaen IJemansdr , † ±1557 .
   Zij overleed tussen sept. 1557 en 18-2-1558.

   Mijnsheerenland, 14-9-1552: Sebastiaen Gobbensz. verkoopt aan Joost Jacobsz., priester te Delft, 4½ morgen land in het Oudeland van Moerkercken, gemeen voet onder voet met Jacob Dircksz., e.v. Ariaentge, wijlen weduwe van Claes Zegersz. en Jacob Cornelisz.; hebbende op het oosten de Maasweg en op het westen de Oude Kreek.

  x   Jacob Cornelisz , † <3-1750.

  x <1543   Claes Zegersz , * ±1510 , † ±1543.
      Zoon van Zeger Claesz en Volcxken Cornelisdr .
   Zij hadden een zoon Lenert Cleijs Zegersz die jong is overleden.
   Overleden tussen 18-4-1542 en 16-6-1544.

   Claes Zegersz was een zoon van Zeger Claesz en diens 1e vrouw Volcxken Cornelisdr. voor wie Zeger haar 4e echtgenoot was.

   Mijnsheerenland, 16-6-1544: Adriaentge Adriaen IJemansdr., weduwe van Claes Zegers, verkoopt aan haar weeskind Leenert Claesz., en dat met goeddunken van de voogden Cornelis Jacobsz., Claes Joostenz. en Bastiaen Gobbensz., alsook met goeddunken van Matthijs Govertsz., schout van Westmaas, een jaarlijkse losrente van 18 Cgld., verzekerd op 1½ morgen en 150 roeden land in het Oudeland van Moerkercken met het noordeinde aan de achterweg.

  x <1553   Jacob Dircksz , † <5-1569.

   Jacob was een jongere broer van Aert Dircksz. uit ’s-Heeraertsberch.

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.

   18-2-1558: "IJeman Adriaensz, heemraad van Mijnsheerenland, Mathijs Martsz, schout van Sint Anthoniepolder als man van IJngetje Adriaensdr, als voogden van moederswege van Adriaen Jacobsz, nagelaten kind van Adriaentje Adriaensdr. zaliger, gehuwd geweest met Jacob Dircksz.
   Laatstgenoemd echtpaar had getesteerd in september 1557 bij pastoor Adriaen Cornelisz en dat testament werd uitgevoerd.

  4 kinderen


 4. Jacob Ariaensz , † >5-1535 .

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.


 5. Maritge Ariaensdr .
   Overleden tussen 10-6-1535 en 27-5-1563.

   Op 10-6-1535 werd een losrente verkocht door Ariaan IJemansz, voor hemzelf, en Aris Jacobsz., als voogd van zijn zusters kinderen [bij Ariaen IJemansz], met name Jacob Ariaensz, Adriana Ariaensdr., Digna Adriaensdr. en Maritge Ariaensdr.

  x   Jacob .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.