Peter Corsten .
Zoon van ? .
Peter Corsten trad op als getuige bij de doop van Maicken Bastiaens (?) , de doop van Jacob Bastiaens , de doop van Maicken Bastiaens (?) , de doop van Maeijken Willemsen (?) .


x ??
    Maijcken .
Kinderen:
 1. ? Willem Peterse Corsten (Willem Peetersen) , † >1660 .

   Willem Peterse deed op 25-12-1660 belijdenis in ’s-Grev. Capelle. Hij woonde aan de Nieuwstraet. Hij was een zoon van Peter Corsten.

  x ±1638   Anneken Fransen Stamme , * 1617 , ~Capelle 2-4-1617 , † 1639.
      Dochter van Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme en Janneken Cornelis Janse Fles .

   ANNEKE FRANS STAMME, overl.Capelle 1639, tr. WILLEM PETER CORSTEN. Hij hertr. Capelle 17.1.1641 ADRIAENTJE AERTS.

   Capelle, 23-6-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Willem Peeter Corsten, wednr. Anneken Fransdr., ter eenre, ende
   - Bastiaen Tonissen Duijser als voocht, in bij wesen van
   - Tonis Janssen Duijser als bestevader ende
   - Frans Janssen Stam als toesiender, geassisteert met Jan Dirckssen van Nederveen, schout, als oppervoocht over het weeskint van Wouter Tonissen za., verweckt in echte bedde bij Anneken Fransdr., met namen Stijntken Wouters, ter andere sijden,
   ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen als Willem Peeters ende Anneken Frans te samen beseten hebben ende bij haer metter door ontruijmpt ende achterglaten.
   Toegevoegd: Michiel Tonis krijgt geld namens zijn vader op 23-6-1645.

  x Capelle (NB) 17-2-1641   Aentken Aert Goossens (Aentgen Aerts) , *Capelle (NB) ±1620 .
      Dochter van Aert Goossens en Maijken Diericx Cornelisz (Maeijken Dircx) .
   Otr. op 17-1-1641 in Capelle (NB).
   Willem Peeterse, wedr. van Anneken Frans, en Adriaentie Aerts, j.d., beiden van Cap. Kinderen: Marijtgen, Anneken, Peerken en Aechtien.

   Capelle, 12-3-1667: Erfdeling door Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, Corst Peeters Reijkens mede namens zijn kinderen, Peeter Goosens als voogd van zijn kinderen bij Anneke Aert Goosens, Jan Tonis als voogd van zijn kinderen bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen Aert Goosens.
   Toegevoegd: Aert Willemsen Luijcx, vorster Roosendael, namens Neeltken Cornelis wed Willem Aertsen Luijcx, vorster Roosendael, is voldaan door de erfgenamen van Dirck Aert Goosens, 12-3-1667.
   Ten voors dage verkoopt Willem Aerts, vorster Roosendael, [iets] aan Adriaen Aert Goosens en Willem Peeter Corsten.

   Op 17-6-1639 in Capelle koopt Dirck Aert Goosensvan Dries Aert Goosens mede namens zijn broer Willem en zus Aenken. Andries ook namens sijken, zus, als voogd van het kind van peeterken, zus, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken, zus, en als voogd van de kinderen van Peeter Goosens bij Anneken, zus, allen kinderen Aert Goosens.

   Op 23-11-1646 in Capelle verkopen Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij
   Maeijken Aert Goosens, voogd van detwee kinderen van Peeter Goosens bij Anneke Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Jan Tonis bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert
   Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen en kindskinderen van Aert Goosens aan Dirck Aert Goosens, broer en zwager.

   Aentgen Aerts trad op als getuige bij de doop van Magdalena Andriesse (Leentken Driesen) Luijx (?) , de doop van Janneken Cornelis Jansen ( Romme) (?) .

  4 kinderen


 2. Corst Peters .


 3. Jacob Peterse .


 4. Huijpken Peters .

   Huijpken x Jan Willemss worden in februarri 1618 vermeld.


 5. ? Grietgen Peeters , * ±1590 .

  x ?? ±1612   Thomas Peeters ( Rommen) , *Capelle (NB) ±1590 .

  8 kinderen


 6. Sebastiaen Peters Corstiaenssen (Bastiaen Peeters) , * ±1593 , † <4-1661 .

  x ? <1616   Maicken Jacobsen .

  x ±1625   Janneken Claes Huijben (Janneken Claesdr) , *Capelle ±1598 , † >1660.

  7 kinderen


 7. Anneken Peters , * ±1595 .
  Anneken Peters trad op als getuige bij de doop van Jacob Bastiaens (?) .

  x ±1615   Bleis Willemsen .

  1 kinderen


 8. ? Sijtgen Peeters Christiaans , * ±1605 .
  Sijtgen Peeters Christiaans trad op als getuige bij de doop van Maijken Sebastiaenssen (Maaijken Bastiaans) (?) .

  x ±1630   Anthoni Dircks Peters Melen .

   Thonis Dircx Peters Melen.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.