Peter Maertensen , * 1621 , ~Capelle (NB) 25-7-1621 , † Capelle (NB) 7-10-1654, [] Capelle (NB) .
Zoon van Meerten Meertens (Merten Mertenss) en Lijntken Peter Gerit Andriesdr (Lijntke Peeters) (van der Hoeven) .


x ±1638
    Geertruijt Gijsbrechts (Gerritje Gijsberts) ( Cauwenbergh) , † ±1640.    

x ’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1641 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 22-6-1641)
    Gericken Jans van Nederveen , * 1621 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1621 , † ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1675, [] ’s-Grevelduin-Capelle .
Kinderen:
 1. Geertruid van der Hoeven , * 1640 , ~’s-Grevelduin-Capelle 18-3-1640 .

  x   Jan Aertssen Schilders .

   In de Vrijhoeven Compareerde opten xxije dach meij 1655 Gijsbrecht Peeter Couwenberch ende Jan Janss Sprangers als voochden ende toesiender over het onmondich weeskint van Peeter Mertenss, verweckt bij Gertruijt Gijsbrechtsdr., namentlijk Geertruijt Peeters, ter eenre, ende Geertruijt Jans
   van Nederveen, wed. van Peeter Meertenss za. met haer geassisteert Jan Dierckxss van Nederveen, schouth Cappel, ter andere sijden sluiten een akkoord aangaande de erfenis.
   Toegevoegd: Op 7-6-1659 is Jan Aertssen Schilders x Gericken Peeter Mertensdr voldaan van dit akkoord.


 2. Catelijn Peeter Mertens (Lijnken Peeters) van den Hoeven , *Vrijhoeven 1643 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-3-1643 , † ±1675 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 3-11-1666   Jan Peterse de Oude (de) Leeu , * 1640 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-5-1640 , † Capelle (NB) ±1692.

  4 kinderen


 3. Marten Peters (van der Hoeven) , * ±1644 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-1-1645 .


 4. Anneke Peeters (van der Hoeven) , * 1647 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-3-1647 .

   Anneke Peeters trouwde op 19-7-1669 in Capelle met Frederik van de Wetering, schoolmeester, weduwnaar van Bastiaantje Jans Mijndier. Anneke compareert als weduwe op 21-10-1690.

  x Capelle (NB) 19-7-1669   Frederik van de Wetering .

   In de Vrijhoeven Compareerde opten ixe dach november 1655 Gericken Jans van Nederveen, weduwe van Peeter Mertenss za., met haer geassisteert Adriaen Adriaenss Timmer, haeren gecoren voocht in desen en heeft, van Jan Janssen Spranger als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Peeter Mertenss voorss met namen Lijnken Peeters, Anneken Peeters ende Peeterken Peeters, aengenomen haren drie onmondige weeskijnderen verweckt als vooren. Toegevoegd: Op 15-12-1670 bekende Jan de Leeuw x Cathelijn Peeters voldaante zijn door Gericken Jans. Mr Frederick van Weteringh x Anneken Peeters.


 5. Maerten Peters van der Hoeven , * 1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-12-1649 .


 6. Peterken Peters (van der Hoeven) , * 1654 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-12-1654 .
   Bij de doop was Peter Maertensen reeds overleden.

   Peeterken Peetersdr trouwde Willem Peetersz van Es.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.