Peterken Adriaensen (Peterken Arijens) , † <2-1608.
Dochter van ? .


x <1606
    Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel , † <1623.
Kinderen:
 1. Adriaan Cornelissen Hoeffnaegel , † <4-1617 .

  x   Mariken Quirijn Stoffels .

  2 kinderen


 2. Ghijsbert Cornelisse Hoeffnaegel , † <1618 .
   Loon op Zand, 16-1-1634: Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts en Maijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maakt een
   boedelscheiding met Adriaen Peter Ockers en Cornelis Bastiaenssen Cloostermans als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van genoemde Joost [=Huijbert] en Maijken.

   Ghijsbert Cornelis Hoeffnagel transporteerde goederen aan Jan Thuenis Driessen op 5-1-1613 te Loon op Zand voor een bedrag van 170 gld. Die schuld werd op 23-7-1617 ingelost.

   Corstiaen Peterssen de Haen en Stoffel Quirijnen, als voogden van Sijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelissen Hoeffnaegeln en Anthonisken Quirijnen, transporteerden te Loon op Zand op 1-3-1634 goederen aan Peter en Adriaen, zonen van wijlen Ghijsbert Cornelissen Hoeffnaegelen. Peter en Adriaen bekenden schuldig te zijn aan hun zuster Sijken een bedrag van 490 gulden terzake van dat transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 20-1-1645 ingelost is.

   Adriaen, zoon van wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnaegelen, transporteerde in Loon op Zand op 1-3-1634 goederen aan Thonis Claes Huijben en Laureijs Geeritssen de Leeuw. Zij verklaarden daarop een bedrag van 230 gulden schuldig te zijn terzake het transport. Die schuld werd was op 17-4-1637 ingelost.

  x <1613   Anthonisken Quirijnen (Thonisken Quirijn Stoffels) .
      Dochter van Quirijn Stoffels en Maijken Peeters .
   Kinderen: Peter, Adriaen, de gehandicapte Sijken en tenslotte Maijken, die was gehuwd met Huijbert Joost Huijberts (Verhagen).

   Loon op Zand, 23-3-1617:
   - Cornelis Gijb Goossens, als grootvader en oppervoogd van de kinderen van Gijsbert Cornelis en Thonisken Quirijn Stoffels, sluit een overeenkomst met Cornelis Cornelis Geritssen, nu geh.m. Thonisken Quirijns.
   - Cornelis Gijb Goossens en Quirijn Stoffels, als grootvaders en oppervoogden van de kinderen van Gijsbert Cornelissen en Thonisken Quirijn Stoffels, transporteren goederen aan Cornelis Cornelis Gerittsen en diens vrouw Thonisken Quirijnen.

   Loon op Zand, 21-6-1630:
   1) Stoffel Quirijnen, als voogd van de kinderen wijlen Ghijsbert zoon Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegelen,
   2) Hendrick Hendrickssen Back, geh.m. Peeterken, Corst Peeterssen Haen, geh.m. Anneken, dochters wijlen Adriaen Cornelissen Hoeffnaegelen,
   3) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen,
   4) Jacob Peeterssen Cladde, geh.m. Dingen dochter wijlen Adriaen Geeritssen Muijser en Agneesken dochter wijlen Cornelis Ghijsberts, ook voor Servaes Jacobssen, geh.m. Ijken Adriaens de Muijser, en voor Maijken en Wouterken dochters wijlen Adriaen de Muijser, Joost Diercxssen van Campen als opvolger van Geeridt Adriaenssen Muijser en Hendrick Hendricxssen Back, ook voor Jan Thonissen Spies, als
   opvolger van Jan Adriaenssen Muijser,
   5) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen
   Geeridt Cornelissen Hoefnaegel, als opvolger van kinderen van Adriaentken Cornelis Hoeffnaegel,
   6) Cornelis Bastiaens, wed.v. Magdaleen dochter Cornelis Ghijsberts, ook voor zijn kinderen,
   7) Adriaen Peeterssen Mulder als voogd van de kinderen wijlen Joost Huijbertssen Haegen en Maijken Cornelis Hoeffnaegelen,
   8) Cornelis Bastiaenssen als voogd van de kinderen wijlen Adriaen Adriaenssen Leempoel en Eeltken, dochter wijlen Cornelis Ghijsberts.
   Zij maken een boedelscheiding.

   Opten iiije januarij 1634 in Capelle compareerden Tonisken Quirijnen wed Cornelis Corneliss Muijser ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Jan Tijss als voocht ende tot
   behoeff van haer weeskint verweckt in echte bedde bij Cornelis Corneliss Muijser: Anneken Cornelisdr.

  4 kinderen


 3. Gheeridt Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel , † <5-1628 .

  x   Huijbertje Jans Mandemaecker .

  3 kinderen


 4. Magdalena Cornelis Ghijsbert Goossens (Leentken Cornelis Gijsberts) Hoeffnaegel , † <1632 .

  x ±1610   Cornelis Bastiaen Bastiaenssen Cloostermans .

  6 kinderen


 5. Agneesken (Neesken Cornelis Ghijsberts) ( Hoeffnaegel) .

   Adriaen Geritssen, geh.m. Neesken, Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken, Ghijsbert, Adriaen, Leenken en Gerit, Adriaen Vreissen en Gerit Geritssen als voogden van de onmondige Maeiken, Eelen en Wouter, allen kinderen van Cornelis Ghijsberts Goossens en wijlen Peterken Adriaenssen, maken een boedelscheiding van goederen van hun ouders op 14-10-1608 in Loon op Zand.

   Ariaen Gerit Meeussen en Neesken Cornelis Gijsberts maakten een testament op 11-2-1614 in Loon op Zand, waarbij de langstlevende echtgenoot gelijk deelde met de kinderen.

   Agneesken, dochter van wijlen Cornelis Ghijsberts, werd in Loon op Zand genoemd bij de boedelscheiding van haar vader’s goederen op 21-6-1630.

  x <11-2-1614   Ariaen Geeritssen (de) Muijser , † <7-1630.

   Cornelis Janssen van Dongen transporteert op 23-2-1608 in Loon op Zand goederen aan zijn zwager Ariaen Geritssen. De goederen zijn bij huwelijk aangekomen bij schenking door zijn schoonvader Cornelis Ghijsberts.

   Loon op Zand, 13-10-1608: Cornelis Gijsberts alias Hoeffnagel doet afstand van zijn tocht op goederen ten behoeve van zijn kinderen Adriaen Geritssen, geh.m. Neesken Cornelissen, Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken Cornelissen, Ghijsbert, Adriaen, Leenken, Gerit, Maeijken, Eelen en Wouter. De goederen zijn genoemde Cornelis aangekomen bij koop van de heer van Loon op Zand en in tocht aangekomen door overlijden van zijn vrouw Peterken Adriaenssen.

   Opten viije marty anno 1630 [in Capelle compareerden]:
   - Servaes Jacobss x Iken Adriaenss voor hem selven ende als voocht, geassisteert met Gerit Adriaenss Muijser als toesiender, van weghen Maeijken ende Wouterken Adriaensdr. ende
   - Gerit Adriaenss voorss voor hem selven ende
   - Jacob Peterss Clad x Dingen Adriaens voor hem selven,
   - Trijnken Claesdr als procuratie, Dordrecht, hebbende van Jan Adriaenss Muijser, haeren man, woonende tot Amsterdam, voor haer selven,
   - Henrick Henrickss Back x Peterken Adriaen Cornelis Hoeffnagel ende
   - Corst Peterss de Haen x Anneken Adriaen Cornelis Hoeffnagel;
   allen erffgenamen van Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel za.
   Ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur
   In de kopstaat: D’erffgenamen van Adriaen Geritss Muijser ende van Adriaen Cornelis Hoeffnagel.

   - Jacob Peeterssen Cladde, geh. m. Dingen, dochter wijlen Adriaen Geeritssen Muijser en Agneesken, dochter wijlen Cornelis Ghijsberts, ook voor
   - Servaes Jacobssen, geh.m. IJken Adriaens de Muijser, en voor
   - Maijken en Wouterken, dochters wijlen Adriaen de Muijser, Joost Diercxssen van Campen als opvolger van Geeridt Adriaenssen Muijser en Hendrick Hendricxssen Back, ook voor Jan Thonissen Spies, als opvolger van Jan Adriaenssen Muijser, worden op 21-6-1630 genoemd bij de boedelscheiding van Agneesken’s ouders.

  6 kinderen


 6. Ariaenken Cornelis Ghijsberts ( Hoeffnaegel) , † <1623 .

   Cornelis Janssen van Dongen transporteerde op 23-2-1608 in Loon op Zand goederen aan zijn zwager Ariaen Geritssen. Die goederen waren bij huwelijk aangekomen bij schenking door zijn schoonvader, Cornelis Ghijsberts.

   Loon op Zand, 25-11-1622:
   - Ariaen Arijenssen Leempoel, geh.m. Alitken Cornelis Gijsbert Goossens,
   - Cornelis Bastiaenssen, geh.m. Magdaleen Cornelis Gijsberts,
   - Gherit Cornelis Gijsberts, ook voor de weeskinderen van
   - Cornelis Janssen bij Ariaentken Cornelis Gijsberts,
   - Ariaen Geridtssen, ghe.m. Neesken Cornelissen,
   - Joost Huijbertssen,geh.m. Mariken Cornelissen, ook voor de weeskinderen van
   - Ariaen Cornelissen en de kinderen van
   - Gijsbert Cornelissen.
   Zij maken een boedelscheiding van goederen van Cornelis Gijsbert Goossen.

  x <23-2-1608   Cornelis Jan Cleijs (Cornelis Janssen) van Dongen , † >1639.
   Zij hadden 3 kinderen: Jan, Peter en Adriaen.

   Adriaen Geritssen, geh.m. Neesken, Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken, Ghijsbert, Adriaen, Leenken en Gerit, Adriaen Vreissen en Gerit Geritssen als voogden van de onmondige Maeiken, Eelen en Wouter, allen kinderen van Cornelis Ghijsberts Goossens en wijlen Peterken Adriaenssen, maken een boedelscheiding van goederen van hun ouders op 14-10-1608 in Loon op Zand. Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken, transporteert zijn deel in goederen aan Ghijsbert, Gerit, Magdaleen en Maeijken. Ghijsbert, Gerit, Magdaleen en Maeijken Cornelissen, geassisteerd met hun voogden, bekennen schuldig te zijn aan hun zwager Cornelis Janssen een bedrag van 550 gld. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 20-11-1617 ingelost is.

   Loon op Zand, 17-4-1627:
   Cornelis Jan Cleijs, wed.v. Adriana dochter Cornelis Ghijsbrechts Hoeffnagel, en Dierck Peeterssen, als voogd van de drie kinderen van genoemde Cornelis en Adriana, transporteren goederen aan Peeter Cornelissen Greijn en Stoffel Quirijnen. Jan Wouters Mandemaecker in de Vrijhoeven, als voogd van de drie kinderen van wijlen Geerit Cornelis Hoeffnaegel, naast deze goederen op 5-4-1628.

   Loon op Zand, 13-11-1638:
   Peter en Jan, zonen van Cornelis Jan Cleijs en Adriaentken Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegelen, ook voor hun broer Adriaen, transporteren goederen aan Sebastiaen Peter Corsten te Capelle voor de ene helft en Wouter Joost Huijberts Verhaegen voor de andere helft.
   Cornelis Jan Cleijs, wonende te Dongen, en zijn zoon Adriaen hebben dit transport op 5-1-1640 goedgekeurd.
   Sebastiaen Peter Corsten en Wouter Joost Huijberts Verhaegen bekennen schuldig te zijn aan de kinderen van Cornelis Jan Cleijs een bedrag van 325 gulden. Deze schuld is op 11-4-1643 ingelost.

   - Cornelis Jan Cleijs, wed. van Adriana, dochter Cornelis Ghijsbrechts Hoeffnagel, en
   - Dierck Peeterssen, als voogd van de drie kinderen van genoemde Cornelis en Adriana,
   transporteren op 17-4-1627 goederen aan Peeter Cornelissen Greijn en Stoffel Quirijnen. Het bedrag van 300 gulden voor de kinderen was op 5-4-1630 ingelost.

  3 kinderen


 7. Wouter Cornelissen (Wouterke Cornelissen) Hoeffnaegel , † >1607 .

   Loon op Zand, 15-3-1608:
   - Cornelis Gijb Goossens alias Hoeffnagel met
   - Adriaen Geritssen, geh.m. [Neesken],
   - Cornelis Janssen van Donghen, geh.m. Ariaenken,
   - Ghijbert, Adriaen, Leenken en Gerit en Adriaen Vreissen en Gerit Geritssen als voogden en toeziend voogden over de onmondige Maeijken, Eel[k]en en Wouter Cornelissen,
   kinderen van voornoemde Cornelis en wijlen Peterken Adriaensen.
   Zij transporteren goederen aan Arien Jacopssen, Jan Janssen Rommen,olieslager, Quirijn Stoffelssen, Andries Claessen en Cornelis Janssen met Adriaen Krijnen.

   Loon op Zand, 13-10-1608: Cornelis Gijsberts alias Hoeffnagel doet afstand van zijn tocht op goederen ten behoeve van zijn kinderen Adriaen Geritssen, geh.m. Neesken Cornelissen, Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken Cornelissen, Ghijsbert, Adriaen, Leenken, Gerit, Maeijken, Eelen en Wouter. De goederen zijn genoemde Cornelis aangekomen bij koop van de heer van Loon op Zand en in tocht aangekomen door overlijden van zijn vrouw Peterken Adriaenssen.

   Adriaen Geritssen, geh.m. Neesken, Cornelis Janssen, geh.m. Ariaenken, Ghijsbert, Adriaen, Leenken en Gerit, Adriaen Vreissen en Gerit Geritssen als voogden van de onmondige Maeiken, Eelen en Wouter, allen kinderen van Cornelis Ghijsberts Goossens en wijlen Peterken Adriaenssen, maken een boedelscheiding van goederen van hun ouders op 14-10-1608 in Loon op Zand.

   Cornelis Gijsberts alias Hoeffnagel en Ariaen Jacop Thonis, geh.m. Aelken Cornelis Gijsberts, maken op 31-5-1614 te Loon op Zand een boedelscheiding van goederen van Wouter Cornelis.


 8. Eeltken Cornelis Ghijsbertssen (Eelken Cornelissen) Hoeffnaegel , * ±1590 .

  x ±1612   Ariaen Jacop Thonissen , † >1613.
   Gehuwd in de periode 1608-1614.

   Cornelis Gijsbert alias Hoeffnagel en Ariaen Jacop Thonis, geh. m. Aelken Cornelis Gijsberts, maakten een boedelscheiding van goederen van Wouter Cornelis op 31-5-1614 te Loon op Zand.

   Cornelis Gijsberts alias Hoeffnagel en Ariaen Jacop Thonis, geh.m. Aelken Cornelis Gijsberts, maken op 31-5-1614 te Loon op Zand een boedelscheiding van goederen van Wouter Cornelis.

  x ±1620   Adriaen Adriaenssen Leempoel , † <1629.

  1 kinderen


 9. Maijken Cornelis Ghijsbertssen (Maeijke Cornelisse) Hoeffnaegel , * <1595 .

  x <10-1611   Joost Huijbrecht Baijen ( Verhagen) , † ±1633.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.