Philips Joosten , † <1583.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Neeltgen Philips , † ±1639 .

  x   Ewout Cornelis Ockersz , † <11-1602.
      Zoon van Cornelis Ockersz en Machteltgen Jansdr .

   Ewout Cornelis Ockersz, overl. voor 20-10-1602, huwt Neeltgen Phillips; zij huwt 2e 1602/03 Willem Aryens; zij huwt 3e Severt Jeroens.

   Ewout Cornelis Ockersz. kreeg rond 1597 een zoon Cornelis Ewoutsz.

  x ±1603   Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) , * >1552 , † 1613.

  x >8-1613   Severt Jeroensz , † ±1637.
      Zoon van Jeroen Severtsz en ?
   Severt Jeroensz. is overleden tussen 28-8-1636 en 22-1-1638.

   Severt Jeroenss, Neeltge Adriaens en Tryntge Jans waren op 8-7-1612 getuigen bij de doop van Marritge, dochter van Gerit Jacopss (van der Baen) uit Zegwaart.

   Op 6-2-1626 was Severt Jeroensz reeds de stiefvader van de kinderen van Willem Ariensz.

   Op 24-6-1636 testeerde Severt Jeroensz samen met Neeltge Phillipsdr. Op 22-1-1638 wordt Neeltge Philips de weduwe van Severt Jeroensz. genoemd.

   Severt Jeroensz., wonende tot Cralingen, wordt genoemd bij de Sint Louris Schouwe van Augustus 1616. Severt Jeroensz. wordt in de periode 1606-1634 in Zegwaart genoemd.

   Severt Jeroensz. is op 7-3-1612 in Zoetermeer getuige bij de doop van Adriaentge, dochter van Jaep Jeroenss uit Zegwaart.

   H’berg, 19-3-1629: Staat en verdeling voor de erfgenamen van Commer Philipsz. Erfgenamen: Philips Commersz, Arien Jacobsz de Rij, gehuwd met Trijntge Commers, Lenert Cornelisz., gehuwd met Ariaentge Commers, Arien Lenertsz Buijck als vader, en Andries Cornelisz Cleijwegh, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Maritge Commers, en Philips Commersz en Severt Jeroensz, als voogden van Dieuwertge Commers, altezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Commer Philipsz.

   Rotterdam, 13-11-1635: Severt Jeroensz uit Wolffoppen, jurisdictie Hillegonsberch, laat de nakomelingen van Cornelis Severtsz, wijlen zijn zoon, 400 gld. na. De nakomelingen van wijlen Maertge Severtsdr, zijn dochter, 400 gld. Hij benoemt Maerten Severts en Arien Severts, zijn zonen, tot voogden over voornoemde afstammelingen.

   In H’berg op 28-8-1636 Comp Arien Willemsz, weduwnaar van zaliger Lijsbeth Severts, en koopt uit tegen Maerten Severtsz., als oom en geordonneerd voogd van Trijntje Ariens, 1 jaar, zijn kind, mitsgaders tegen Severt Jeroensz als grootvader van hetzelfde kind.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.