Pieter , *West-Barendrecht ±1550 , † ’s-Gravendeel >1631.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Pauwels Pieters ( Muijer) , † ±1670 .

  x <7-1602   Neeltge Pleun Huijgens , * ±1575 , † >1659.

  10 kinderen


 2. Maertge Pieters (Maritgen Pieters) , † <1610 .

   Lau Crijnen en Heijndrick Wijte Suijthoeck, voogden van de nagelaten weeskinderen van Matijs Crijnen en Stijntgen Andries, beiden zaliger, te weten Huijch Tijssen en Maeijken Tijssen, transporteerden op 24-2-1628 aan Pieter, Gerrit, Andries en Lijsbet Tijssen, voorkinderen van Matijs Crijnen bij Maertge Pieters, ca. 349 r., als zijnde het gedeelte van Huijch en Maeijken Tijssen in 5 h. 25 r. in het ’Oostduijlblock’ in Charlois, genaamd ’tsestalff hondeken’.

   Charlois, 23-4-1633: Pouwels Pietersz. wonende in Barendrecht en Lauris Crijnen van Dijck, als voogden van Andries en Lijsbeth Matijssen, kinderen van Matijs Crijnen en Maertgen Pietersdr., beide zaliger, hebben getransporteerd aan Bastiaen Adriaensz. Hoosgen onze inwoner omtrent 5 hond 25 roeden teelland toekomende de voorn. Andries en Lijsbeth Tijssen, gelegen in Charlois in het Oostduelblok.

  x ±1600   Mathijs Crijnens (Tijs Crijnens) ( Leegenhouck) , † Prinsenland ±1624.
      Zoon van Quirijn Geeritsz (Crijn Gerritsz) en Maertge Tijsdr ( Polderdijck) .
   Tijs was weduwnaar, toen hij met Maertge Pieters trouwde.
   Kinderen: Pieter, Gheerit, Andries en Lijsbet Tijssen.
   Tijs is kort vóór 13-3-1625 overleden.

   Tijs was een zoon van Crijn Gerrits en Marijtje Tijs. Tijs had een broer Lauweris Crijnens.

   Tijs was boer op een hofstede in het Kerckenblok van Charlois. Vanaf 1613 was hij landman te Prinsenland.

   De erfgenamen van Pieter Cornelis transporteerden op 17-1-1609 aan Mathijs Crijnens, inwoner van Charlois, een "huijs, bergen, schuijre"met ca. 5 morgen 4 hond in het Kerckenblock in Charlois. Op 2-6-1610 kreeg Mathijs Crijnens ca. 5 hond 25 roeden in het Oostduijnblock te Charlois getransporteerd.

   Op 5-5-1614 transporteerde Matthijs Crijnensz, wonend in Prinsenland, aan zijn stiefvader, de Charloisse schepen Lenart Adriaens [Smitshouck], de gerechte helft van ca. 2½ mr. vrij vroonland in het ’Cappellenblock’ te Charlois, zuidelijk belend door [zijn broer] Clement Crijnen.

   Op 14-4-1625 compareerden Lauweris Crijnens, schepen van Charlois, als oom en voogd van vaderszijde, zo van de voorkinderen, waarvan de moeder Maritgen Pieters was, als van de nakinderen met als moeder Stijntgen Andries, alsmede Pouwels Pieters uit Barendrecht, als oom en voogd van moederszijde van de voorkinderen bij Maritgen Pieters, en de in Strijen wonende Heijndrick Wijtens Suijdthouck, als gelast en geïnstrueerd zijnde door Thonis Andries, als voogd van de kinderen van Stijntgen Andries, en Abraham Cornelis, schepen van Charlois, als getrouwd hebbende Bastiaentgen Bastieans, zuster van Huijch Bastiaens, en in de kwaliteit als voogd van de 2 voorkinderen van Stijntgen Andries bij Huijch Bastiaens en zulks hun voogd van vaderszijde. Zij vervingen Mathijs Crijnen (naar het laat aanzien een kind uit het eerste huwelijk van Mathijs Crijnenz) en alle kinderen van Mathijs Crijnen en [ten dele van] Stijntgen Andries, en transporteerden de voornoemde woning met 8 h. Aan de noordzijde werd dit goed belend door eveneens de kinderen en erfgenamen van Matthijs Crijnen.

   Mathijs Crijnen, in zijn leven ’lantman inden Princenlade’.

   Charlois, d.d. 24-2-1628: Lau Crijnen en Heijndrick Wijten Suijthouck, voogden van de nagelaten weeskinderen van Matijs Crijnen en Stijntgen Andriesdr., beide zaliger, te weten van Huijch Tijsz. en Maijcken Tijsdr., hebben getransporteerd aan Pieter Tijsz., Geerit Tijsz., Andries Tijsz. en Lijsbet Tijsdr. voorkinderen van Matijs Crijnen daar moeder van was Maertgen
   Pietersdr. omtrent 349 roeden land wezende de jonge kinderen van Matijs Crijnen en
   Stijntgen Andriesdr. te weten Huijch Tijsz. en Maertgen Matijsdr. voorsz. haar gedeelte in 5
   hond 25 roeden land gelegen in Charlois in het Oostduelblok genaamd ’t Sestalff Hondeken.

   Charlois, d.d. 15-3-1630: Lauris Crijnen, onze inwoner als voogd, en Heijndrick Wijten smith,
   wonende tot Strijen, als gesubstitueerde voogd van de jonge kinderen van Matijs Crijnen en
   Stijntgen Adriaensdr. met name Huijch en Maeijcken Tijssen hebben getransporteerd aan
   Willem Woutersz. Verduijn onze inwoner omtrent 1100 roeden land gelegen in Charlois in
   het Kerkenblok.

  4 kinderen


 3. Willem Pieters Muijer , † >6-2-1632 .

   De broers Pieter Matijssen en Gheerit Matijssen transporteerden op 7-2-1632 aan hun ooms Pouwels Pieters en Willem Pieters 3 mr. in het Oudeland van West-Barendrecht. Dit land was de gebroeders aangekomen op 6-2-1632 na kaveling met hun broer Andries en zuster Lijsbetghen Matijssen en dat met believen van hun oom en bloedvoogd Lauweris Quierijnen.


 4. Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) , *West-Barendrecht ±1585 , † ’s-Gravendeel ±1633 .

  x Barendrecht 27-5-1610   Weijntge Adriaens Hordijck , *Barendrecht ±1588 , † ’s-Gravendeel 22-3-1656.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.