Pieter .
Zoon van ? .


x ±1495
    Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") , † 1542.
Kinderen:
 1. Lenert Pietersz , † >3-1558 .
   Overl. ná 31-3-1558.

   Leenert Pietersz. was boer in het Oudeland van Moerkerken en in 1535 was hij kerkmeester en in de periode 1546-1550 heemraad van Mijnsheereland.

   Op 14-12-1549 transporteerde Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland aan Pieter Jansz., wonende aan ’den Striensche Oudelantsche Westdijcke’, 1 morgen in het Nieuweland van Mijnsheerenland, die Lenert aanbedeeld was bij overlijden van zijn moeder, Marijcke Jan Jacob Meijnderts weduwe. De 1 morgen land zijn gelegen in het broek van de Vrouwe van Moerkercken ten noorden van de Bouwensweg en was aan de oostzijde belend aan land van Cors Pietersz.

   Mijnsheerenland, 12 november 1549:
   Lenert Pietersz. in Mijnsheerenland stelt in handen van Kors Pietersz., Jacob Jansz. Meynert, Pieter Jansz. en Yeman Adriaensz., alle alzulke percelen van goederen die Lambrecht van Nes, deurwaarder van de Hove van Holland, geëxecuteerd en in arrest genomen heeft ten verzoeke en ten behoeve van Jan Jansz. de Koninck, poorter te Dordrecht, uit kracht van zeker sententie van de voorst Hove in date den 16 mei 1549, om haarluiden aan dezelfde goederen te verhalen en diligeren de som van 250 Cgulden en daarenboven de kosten van de deurwaarder en des Heeren dienaars.

  x   Maritge Cornelisdr , † <6-1545.
   Kinderen: Pieter, Cornelis, Bastiaen, Ariaen, Anna en Maritge Lenerts. Bij overlijden van hun moeder waren zij nog onmondig.

   Lenert Pietersz., weduwnaar van Maritge, zijn overleden huisvrouw, komt op 14-5-1545 tot vertichtiging met Jan Cornelisz. "den oude scout in Strien", als oom en voogd van zijn kinderen bij Maritge. De kinderen Pieter, Cornelis, BAstiaen en Ariaen Lenertszonen en Anna en Maritge Lenerts, onmondige dochters, zullen door hun vader tot hun mondigheid worden gealimenteerd en vervolgens hun deel uit 12 ponden uitgereikt krijgen en bij hun huwelijk kleding etc. naar hun staat. Daarvoor mag de vader in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis, huisraad, paarden, koeien, schapen, varkens en eigen- en bruiklanden, gelegen in het Nieuweland voor Mijnsheereland alswel in het Oudeland aldaar.

   Op 3-2-1548 was sprake van Jan Cornelisz., Lenert Pietersz.’ zwager, kennelijk een broer van Lenert Pietersz.’ overleden vrouw.


 2. Cors Pietersz , * ±1510 , † ±1557 .

  x ±1535   Truij Willem Corstendr (Truijtge Willems) , * ±1510 , † <9-1550.

  x <1557   Aertge Tonisdr , † <6-1557.
   Cors Pietersz. was weduwnaar van Truijtge Willem Corstendr. en Aertge Tonisdr. was weudwe van Sijmon Sijmonsz. jr., zoon van Sijmon Sijmonsz. sr., kuiper te Dordrecht.

   Mijnsheerenland, 29 mei 1557:
   Willem Korsz., Pieter Korsz., Dirck Korsz. en DirckLenertsz., ev Maritge Kors Pietersdr., allen erfgenamen van Kors Pietersz., hun vader, verkopen aan Simon Simonsz. kuiper te Dordrecht en ten behoeve van Pieter Simonsz. een jaarlijkse losrente van 12 gouden Cgld verzekerd op 2 mrg 67 roe land in het Oudeland van Moerkercken.
   Genoemd: Lijntge Kors Pietersdr., Adriaen Pietersz.in het Maassche Nieuwland, Aertge Tonisdr., wijlen weduwe van Kors Pietersz., eerder weduwe van Simon.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.