Pieter Alertsz , † <6-1613.
Zoon van Alert IJmantsz .


x
    Mariken Pieters , † 1616.

RECHTSBOVEN: Groote Lindt

Kinderen:
 1. Aelbert Pietersz (van der) Mugh , [] Zwijndrecht ±4-4-1650.

  x De Lindt 1604   Anneken Jaspers , *Zwijndrecht ±1580 , † >11-1615.

  5 kinderen


 2. Pieter Pieters , † >11-1616 .

   Op 25-1-1616 compareerden de erfgenamen van Cornelise Aelertsz. en zijn huisvrouw Jacobina Jacobsdr., beiden zaliger. De erfgenamen waren:
   - Cornelis Otten, man en voogd van Kuyner Alertsdr., voor hem zelf;
   - Pieter Pietersz., voor hem zelf en vervangende zijn kinderen en vervangende Aelert Pietersz., zijn broeder;
   - Jan Pietersz. voor hem zelf;
   - Aert Aertsz., man en voogd van Bastiaentgen Pietersdr. voor hem zelf;
   - Alert Adriaensz., voor hem zelf en vervangende Leentgen Adriaensdr., zijn zuster, en vervangende de weeskinderen van dien;
   - Alert Willemsz. en Thonis Willemsz., elk voor hen zelf;
   - Herman Cornelisz., man en voogd van Jacobina Willemsdr., voor hem zelf;
   - Willem Pietersz., man en voogd van Mariken Willemsdr., voor hem zelf en vervangende Neeltgen Willemsdr., zijn vrouwen zuster;
   - Cornelis van den Nes, ma en voogd van Aechtgen Willemsdr., voor hem zelf;
   - Aert Melsonen, man en voogd van Mariken Remboutsdr., voor hem zelf.
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Alertsz. zaliger.

  x   Lijsbeth Rembouts (Lijsgen Remboutsdr) , † <1617.
   Kinderen: Jan en Lijsbeth.

  2 kinderen


 3. Jan Pieter Aelderden (Jan Pieter Alertsz) , [] Groote Lindt ±14-2-1647.

   Jan was een zoon van Pieter Alertsz., schuitenaar en wellicht ook tapper te Groote Lindt, en Mariken Pietersdr, weduwnaar van Ariaentje Huygendr.)

   Jan was boer te Groote Lindt.

  x ±1595   Ariaentje Huijgen , † <7-1627.
   Kinderen: Pieter, Leendertje, Maerrijgen, Sichie, Lijntje en Heijltien.
   Overleden tussen 11-8-1619 en 17-6-1627.

   Op 11-8-1619 kwamen Jan Pieter Alertsen en Ariaentge Huygen, grootouders van Huych Symonsen, de zoon van hun dochter Sichien, met Symon Willemsen, weduwnaar van Sichien Jansdr., tot verrichting voor het moederlijk
   erfdeel van het weeskind Huych. Vader Symon Willemsen zou het huis met erf en beteling aan ’sheerendijck’ te Groote Lindt behouden, dat oostelijk werd belend door de ’gemeenlants stoup jegens de Devel’ en westelijk door de voortuin van het huis van Reyer A(driaensz.), alsmede de koeien, kalveren, huisraad, inboedel etc, terwijl ook de in- en uitschulden voor zijn rekening zouden komen. Hij diende hiervoor zijn kind, 3 jaar en 9 maanden oud zijnde, tot de leeftijd van 18jaar groot te brengen en vervolgens 50 car. gld. uit te reiken. De grootouders zouden de kleding van hun dochter verkopen en de opbrengst daarvan te beleggen ten gunste van hun kleinzoontje. Voorts legden de grootouders nog bepalingen vast aangaande de 50 car. gld. die zij hun dochter destijds in huwelijk hadden meegegeven.

  x >1626   Aerijaentijen Cornelis , [] Groote Lindt ±3-4-1651.
   Doodkleed betaald op 3 apr. 1651.

  6 kinderen


 4. Bastiaentjen Pieters , *De Lindt, Volgerland ±1580 .

   Aert Aertsz. was man en voogd van Basdtiaentgen Pietersdr.

  x Zwijndrecht 7-1605   Aert Aerts Jongkint .
   Aert Aertsz Jongkint uit de Linde met Bastiaentgen Pieters uit het Volgerlant van de Linde, getr. juli 1605.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.