Pieter Joosten .
Zoon van ? .


x (otr Dordrecht 26-6-1622)
    Aechie Jans (Aechtken Jans) , * ±1600 .
Kinderen:
 1. Willem Pieters , * ±1622 , ~Dordrecht 1-2-1623 .
   Willem, zoon van Pieter Joosten en Achtken Jans.


 2. Cornelis Pietersz , ~Dordrecht 1625 , † <1685 .
   Cornelis, zoon van Pieter Joosten en Aechtken Jans.

   De zoon van wijlen Cornelis Pietersz., Isaack Cornelisz., die in Oost-Indië verblijft, wordt op 23-6-1684 in Dordrecht genoemd.

  1 kinderen


 3. Pieter Pietersz (Pieter Pietersz de Oude) , * 1627 , ~Dordrecht 1-7-1627 , † <1685 .
   Pieter, zoon van Pieter Joosten en Aechtge Jans.

   Pieter had 5 zonen: Jan, Arijen, Cornelis, Johannes en Pieter Pietersz.

  5 kinderen


 4. ?? Maerten Pieters , ~Dordrecht 7-1629 , † <1685 .
   Maerten, zoon van Pieter Joosten en Aechtgen Jans. Of is hij dochter Maeijcken?


 5. Geertgen Pieters (Geertgen Pieter Joostendr) , * 1631 , ~Dordrecht 1-5-1631 , † <1685 .
   Geertgen, dochter van Pieter Joosten en Aechtgen Jans.


 6. Joost Pietersen (Joost Pietersz) , * 1632 , ~Dordrecht 1-9-1632 , † <1685 .
   Joost, zoon van Pieter Joosten en Aechtgen Jans.

   Joost had 4 kinderen.

  x   Zusanna Fransdr (Susanneken Fransen) Baert , * 1627 , ~Dordrecht 1-8-1627 .
      Dochter van Frans Bartolomaeussz en Ariaentge Pieters .
   Otr. op 12-12-1655 in Dordrecht.
   Dordrecht, 12 dec. 1655: Joost Pietersz., zilverdraadtrekker, wed. won. in de Vriesestraat, en Zusanna Fransdr. Baert, wed. van Andries Paulusz. van Granata, won. in de Stoofstraat bvd.
   Kinderen: Aechie (2x), Frans (2x), Pieter, Ariaentge en Bartholomeus.

   ONA Dordrecht dd. 23 juni 1684: Inventaris en scheiding van de boedel, die is nagelaten door Maeijken Jans, weduwe van Jan Dircxsz. houtvletter. Tot de naltenschap behoren o.a. een huis in de Gebrande Buurt, staande tusssen het huis van Isaack [sic] schiptimmerman en dat van Maijeken Vechters, waarin Maeijken Jans is overleden en dat zij heeft geprelegateeert aan haar nicht Maijken Pieters de Hart, en verscheidene gouden en zilveren "speciën", die samen 2151 gl. 19st. waard zijn. Het totaal van de baten is 2245 gl. 10 st. Na aftrek van de lasten resteert 2040 gl. 8 st., welk bedrag verdeeld moet worden onder de erfgenamen van Jan Dircxsz.voor de ene helft en de erfgenamen ab intestato van Maeijken Jans voor de andere helft.
   De erfgenamen van eerstgenoemde zijn:
   - de twee kinderen van wijlen Arijen Dircxsz. van der Camp (Jan van der Camp en Cleijsken Cornelisdr., weduwe van Willem van der Camp), de
   - drie kinderen van wijlen Aeltgen Dircken (Maeijken Josephsdr. Beens, Thielman Josephsz. Beens en Jan Josephsz. Beens) en de twee kinderen van Adam Dircxsz. (Jan Adamsz. en [NN], als echtgenoot van Grietgen Adamsdr.).
   De erfgenamen van Maeijken Jans zijn:
   - Jan Pietersz., Maijeken Pietersdr., weduwe van Frans Marcelisz. Horbach, Lijsbeth Pieters, weduwe van Pieter Jansz. Boshoven, de vijf zonen van wijlen Pieter Pietersz. (Jan Pietersz., getrouwd met Lijntgen Willems, Arijen Pietersz., Cornelis Pietersz., getrouwd met Anneken Jans, Johannes Pietersz., getrouwd met Heijltgen Jacobs, en Pieter Pietersz.), de vier kinderen van wijlen Joost Pietersz. (Aechie Joosten, de vrouw van Cornelis Vierlingh, Pieter Joosten, die in het buitenland is, getrouwd met Neeltgen Cornelisdr., Frans Joosten en Arijaentgen Joosten)
   en de zoon van wijlen Cornelis Pietersz., Isaack Cornelisz., die in Oost-Indië verblijft, allen kinderen resp. kleinkinderen van wijlen Aechie Jansdr., [echtgenote van Pieter Joosten].
   Elke staak heeft recht op 1/6 deel van de helft van de nalatenschap, oftewel een somma van 170 gl.]

  8 kinderen


 7. Maijken Pieters (Maeijcke Pieters) de Hart , * ±1633 .

  x Dubbeldam 4-5-1659   Frans Marcelissen (Frans Marchelisz) ( Horbach) , *Aachen, Deutschland ±1635 , † <1685.

  5 kinderen


 8. Jan Pietersz (Jan Pieter Joostenz) , ~Dordrecht 1635 .
   Jan, zoon van Pieter Joosten en Aechtje Jans.


 9. Lijsbeth Pieters , * 1636 , ~Dordrecht 1-10-1636 .
   Lijsbeth, dochter van Pieter Joosten en Aechtje Jans.

  x ??   Pieter Jansz Boshoven , † <1685.

   Een Pieter Jansen v.d. Sluijs liet met een Lijsbeth Pieters op 30-6-1662 in Dordrecht een dochter Janneken dopen en op 19-10-1664 opnieuw.


 10. Jan Pieterse (Jan Pieter Joostenz) de Hart , * 1638 , ~Dordrecht 1-6-1638 .
   Jan, zoon van Pieter Joosten en Aeltgen Jans.

   Jan Pietersen de Hart/Hert trouwde op 21-11-1666 in Dubbeldam met Eva Marcelis.

  x Dubbeldam 21-11-1666   Eva Marcelis , * ±1645 .
   "21 Nov. getrouwt. met att. van Dordregt, Jan Pietersen de Hart en Eva Marcelis".
   Zij hadden een zoon Pieter, die een dochter Eva liet dopen, en verder o.a. een dochters Aegie en Anneken en zoons Marcelis en Aerdt.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.