Pieter Voppensz , † Ouderkerk a/d IJssel ±1470.
Zoon van Vop Hoenenszn .


x
    Ave (Fije Jans) Besemer , † Ouderkerk a/d IJssel >1475.
Kinderen:
 1. Jan Besemer Pietersz , † <7-1476 .

   Jan Besemer Pietersz. (komt ook voor als Besemer Pietersz. en een enkele keer als Jan Pietersz.), heemraad van Ouderkerk 1474-1476, ontvangt op 13-6-1462 een “warinc” van Jan Bouwensz., Willem Jansz.(zijn zwagers) en Heinric Pietersz. (zijn broer) van al het land dat zij hebben in het weer waar Besemer w00nt,16 op 10-41473 beleend met 12 morgen land bij overdracht door Gerard Michielsz. ,’overl. vóór 17-6-1476 als zijn zoon Adriaan (nog minderjarig) beleend wordt.
   Kinderen: Adriaen, Jan, Jacob en Cornelis. Zie: Ons Voorgeslacht 1987.


 2. Hendrick Pietersz .


 3. Lijsbeth Pietersdr .

   Lysbeth, tr. Jan Boudijnsz., heemraad 1453-1471/73, schout 1474-1487/88 van
   Ouderkerk, verkoopt 1-8-1466 3 ‘/zmorgen land gelegen in de polder De Zijde
   (“wincobslude ” Besemer Pietersz .), ’ ’vermeld 1487, l4 schenkt de Heilige
   Geest een rente van 2 pond Hall.per jaar waarvoor jaarlijks voor hem en zijn
   vrouw op zondags na Sinte Jacopsdag een mis zal worden gelezen.’ Zijn zoon
   Wouter Jansz.volgt hem op als schout van Ouderkerk (1488-1501, 1519-1530),
   wiens dochter Anna Wouter Jansdr. tr. met Pieter Peyensz. (waaruit de latere
   familie Hoogerwaard te Zoetermeer/Hillegersberg).


 4. NN. Pieter Voppensdr .

  x <1455   Willem Jan Vincent van den Nesse , *Oudewater ±1425 , † <2-1499.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.