Pleuntge Arijens , † <8-1627.
Dochter van ? .


x
    Adriaen Claesz (Arijen Cleijsz) van Driel , * ±1560 , † <5-1617.
Kinderen:
 1. Hendrick Adriaensz van Driel , * ±1585 , † Strijen ±7-1654 (Verdronken) .

  x   Arijaentie Pieters Spruijt , † ±1674.

  5 kinderen


 2. Emmetje Arijens van Driel , * ±1585 , † ±1607 .
   Strijen 27-11-1608: "Adriaen Claes van Driel, grootvader van de twee kinderen van Cors Pieters Spruijt en wijlen Emmetje Ariens, geassisteerd met zijn zoon Hendrick Adriaens".

   Strijen, 14-6-1630:
   Hendrik Adriaensz. van Driel, Cleijs Adriaensz. van Driel, Cors Pietersz. Spruijt, wednr. van Emmtje Ariens [van Driel], als vader van Elisabeth Corsse en Ariaentge Corsse [getr. met Salomon Hoekseweg], Engelbrech Cornelisz., wednr. van Maritge Arijensdr., als vader van Lijntje en Jan Engelbrechts, allen kinderen en kleinkinderen van Adriaen Claesz. van driel en Pleuntge Ariens. Zij verdelen de erfenis.

  x ±1605   Corstiaan (Cors Pieters) Spruijt , *Strijen ±1580 , † ±1647.
      Zoon van Pieter Corstiaens (Pieter Corssen) Spruijt en Jorisje Wouters .
   Vermeld op 14-6-1630 als weduwnaar van Emmetje Arijens. Overleden tussen 1645 en 1649.

   Corstiaen Pietersz. Spruijt was boer aan de Westdijk te Strijen.

   Weeskamer Strijen, 27 november 1608: Adriaen Claes van Driel, grootvader van de twee kinderen van Cors Pieters Spruyt en wijlen Emmetje Ariens, geassisteerd met zijn zoon Hendrick Adriaens.
   Beroep: Boer in Strijen

  2 kinderen


 3. Cleijs Adriaensz van Driel , * ±1587 , † 1657 .
   Overleden tussen 28 feb en 30 mei 1657.

   Strijen, 30 mei 1657: Cleys van Driel is dood.
   Strijen, 28 september 1656: Cleys Ariens van Driel, out omtrent 69 jaar.

   Hij was schepen van Strijen 1625—1626, 1629—1633, 1638—1640, 1651 — 1652, en dijkgraaf van de Oude Klem in 1651 en 1652.

   In 1626 werd Cleys Adriaensse van Driel in het Strijense verpondingskohier der 1000e penning aangeslagen voor een gegoedheid van 5000 pond of gld.52 In het kohier der 200e penning over 1638 werd Cleys aangeslagen voor een vermogen van 10.600 pond of gld.

   Cleys Adriaens van Driel, getrouwd hebbende Maritgie Antonisdr., en Andries Claes van Strijen, getrouwd hebbende Jopgie Antonisdr., voor hen zelf en mede voor de andere erfgenamen van wijlen Antonis Bastiaens Verweel, deden op 28-10-1651 voor 2400 gld. transport aan Fabius Postelius van 3 morgen 120 roeden in den Uitterdijk bedijkt met het Land van Essche,1’" terwijl zij toen ook voor 2070 gld. 16 st.: 2 morgen 83 roeden weiland in Oud-Bonaventura overdroegen aan Aryen Andries Verweel.
   Beroep: Schepen van Strijen van 1625 tot 1652
   Beroep: Dijkgraaf van de Oude Klem van 1651 tot 1652

  x <1620   Marijken Adriaensdr , † >11-1620.

  x >1620   Maritgie Anthonis Verweel , † >10-1654.
      Dochter van Antonis Bastiaens (Thonis Bastiaensz) Verweel en ?

   Cleys Adriaensz. van Driel, geb. ca. 1587, schepen van
   Strijen 1625—1626, 1629—1633, 1638—1640, 1651 —
   1652, d i j k g r a a f v a n de O u d e K l e m in 1651 en 1652, overl. tussen 28 febr. en 30 mei 1657, tr . Maritge Anthonis, overl. na 2 n o v . 1654, dr. van Antonis Bastiaens Verweel, schepen van Strijen.

  1 kinderen


 4. Maritge Arijens van Driel , * ±1590 , † <7-1630 .

  x   Engelbrecht Cornelisz van der Sluijs , † 1636.
      Zoon van Cornelis Jan Engelbrechtsz bij de Sluijs en ?
   Kinderen: Lijntge en Jan.
   Een andere Engelbrecht Cornelisz. werd begin 1678 in IJsselmonde begraven.
   Deze Engelbrecht C ornelis van der Sluijs is tussen 4 feb. en 7 nov. 1636 overleden.

   Engelbrecht Cornelisz. (Trouwe / Van der Sluijs)

   Oudenhoorn, 20-10-1634: Engebrecht Cornelisse van der Sluijs, wonende op Piershil, verkoopt aan Jacob Pietersz. van der Sluijs, zijn broeder, wonende tot Zuidland: 2 gem. 238 r. kostbaar land in de Hellevoetse Werfhoek nr. 38340.

   Op 27-11-1636 in Piershil comp. Aechtgen Jacobs, wed. van Engebrecht Cornelisz. van der Sluijs, Cornelis Jansz. Breeman als getr. hebbende Lijntgen Engebrechts, Jan Engebrechtsz. van der Sluijs en Jacob Pieters. van der Sluijs - als voogd en vervangende, Ingel Arijens als medevoogd van - de nagelaten weeskinderen en onder benefitie van inventaris erfgenamen van voorsz. Engebrecht Cornelis. Zij verkopen aan Anthonij Jaspersz., won. op Puttershoek: 3 gem. in Oud-Biershil, op welk land recht van overpad rustte.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.