Pleuntje Gerrits , *Sint Anthoniepolder ±1607 .
Dochter van ? .


x (otr Sint Anthoniepolder 3-1630)
    Cornelis Arijens Roelen ( Broeck) .    

x ±1638
    Dirck Dircksz (Dirck Dircksz de Oude) Quartel , * ±1615 , † >5-1687.
Kinderen:
 1. Cornelia Cornelisse .
  Cornelia Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Jan Pieterse Sneep (?) .

  x ±10-1659   Jan Adriaansz (Jan Ariëns) Sneep , *’s-Gravendeel ±1619 , † ’s-Gravendeel 1678.


 2. Cleijse Cornelisse .

  x <1661   Pleun Dircks Quartel , † <7-1688.
      Zoon van Dirck Cornelisz Quartel en Jannigje Cornelisse .

   Pleun was bouwman in de Numanspolder.

  1 kinderen


 3. Maijcken Cornelisse ( Broeck) .

   Dirk Dirksz Quartel, wonende onder Strijen, werd op 2-1-1660 genoemd als stiefkinder van Marijken Cornelis, weeskind van Cornelis Ariens Broek.


 4. Dirck Dircx de jonge Quartel , *’s-Gravendeel ±1640 , † ’s-Gravendeel ±1-1-1724 , [] ’s-Gravendeel ±3-1-1724.
  Get. bij de aangifte begraven: Lijsbet Bastiaense Rijckhoeck .
  Dirck Dircx de jonge trad op als getuige bij de begrafenis van Magteltje Dircx Cranendonck .
   Den 1 Januarij 1724 [in ’s-Gravendeel] ontfangen van Lijsbeth Bastiaense Rijckhoeck, wede van ARij Dirkse Quartel, de se. van 6 gl. wegesn ’t regt van ’t begrave van ’t lijk van haer mans vader Dirk Dirkse Quartel, aengevinge gedaen hebbende onder de calssis van ses g. dus f 6-0-0.

   ’s-Gravendeel 1674: "Dirck Dircxz Jonge Quartel 18-0
   Eedt gedaen niet meer als ijm gl gegoet te sijn. Zulx gestelt op 10:0:0".

   Dirck Dircks Quartel wordt op 28-6-1708 genoemd als één der schepenen van ’s-Gravendeel en Leerambacht.

  x ±1668   Magteltje Dircx Cranendonck , *Rotterdam, Charlois ±1643 , † ’s-Gravendeel 1705, [] ’s-Gravendeel ±10-6-1705.
      Dochter van Dirck Adriaen Jorisz Huijsman en Maritgen Gerrits Cranendonck .
   Kinderen o.a. Marietje en Pleuntje
   Den 10 junij 1705 ontfangen van Dirck Dircx Quartel ses guld. voort regt van begraven van sijn vrouw, genaemt Magteltje Dircx Cranendonck, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van ses gulden, dus ƒ 6:0:0.

   Magteltje Dircks Cranendonck/Huijsman

   Get. bij de aangifte begraven: Dirck Dircx de jonge Quartel .

  3 kinderen


 5. Arij Dirksz Quartel , * ±1642 , † Strijen ±28-4-1708 .

  x ±1675   Hilligjen Dircks van der Linden , * ±1650 , † Strijen ±4-4-1728, [] ’s-Gravendeel 5-4-1728.

  3 kinderen


 6. Cornelis Dirks (jonge) Quartel , * ±1644 , † Strijen ±17-9-1730 .
   Bij de verpondingen van 1731 in Strijen is sprake van de erfgenamen van Cornelis de Quartel en "een vervalle huijsie, dat lange jaren ledig heefft gestaan, geen huur waardig".

   Impost 15 gld. betaald te Strijen op 17-9-1730.

   Cornelis Dircksz. jonge Quartel was koopman in granen te Strijen.

   Uit beide huwelijken had Cornelis een zoon Dirck. Bij zijn jongste zoon Dirck had hij ook kleinkinderen.

  x 1674   Susanna Jans Jabaaij , * <1635 , † Strijen ±24-6-1698.
      Dochter van Jan Maggijelssen (Jan Ghijelen) Jabaaij en Neeltgen Jansdr .
   Getrouwd in 1674, vóór 29 sept. Susanna Jabaaij was weduwe van (1) Lauweris Cornelisz. Dolaert en (2) Jan Arijensz. Hordijck.
   Impost betaald in Strijen op 24-6-1698.

   Susnna was weduwe van Jan Arijensz Hordijck.

   Susanna is een dochter van Jan Michielsz. Jabaaij, beurtschippper te Strijen, en Neeltgen Jansdr.

   Cornelis Dircx jonge Quartel, getrouwd met Susanna
   Jans Jabaey, die weduwe was van Jan Aeryens Hordijck, transporteerde op 25-9-1674 voor 525 Car. gld. aan Jacob Bastiaens Snel een huis met erf en boomgaard met toebehoren ’aen tbuytenste eynde’ van het dorp Strijen, strekkende van ’de vliet van Outstrijen tot sKeysersdijck dijck’ toe, oostelijk belend door de oude haven van Strijen.

   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2007, blz. 103-105.

  x   Johanna (Jannetje Gerrits) Neeff , * ±1665 , † Strijen ±21-1-1746.
   Otr. op 25-4-1710 in Strijen.
   15 gld. impost betaald in Strijen op 25-4-1710.
   15 gld. impost betaald in SDtrijen op 21-1-1746

   Zij was een dochter van Gerrit Neef. Zij had een broer Cornelis Gerrits Neef.
   Zij hertrouwde
   2) Pieter Sopers, huw. aang. te Strijen op 14-3-1731; hij was weduwnaar van Helena Schrijver,
   3) Pieter van der Stoup, huw. aang. te Strijen op 26-10-1741; hij was schout en secreatris van Westmaas en notaris te Strijen 1724-1757.

   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2007, blz. 104.

   Op 1-1-1686 was in Mijnsheerenland sprake van Aeltien Tonnis, vrouw van Gerrit Neeff.
   Op 19-11-1710 was er sprake van een Aeltie Teunis Westdijk, weduwe van Gerrit Cornelis Neef, wonende in Mijnsheerenland.

   Jannetje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Johanna Dirks Quartel , de doop van Aletta Dirks Quartel .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.