Robbrecht Hendricks .
Zoon van ? .


x <1544
    Mariken Willems van Waelwijck .
Kinderen:
 1. Hendrick Robbrechtssen (Henrick Robben) .

   Capelle, 17-4-1631: Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrik Cornelis Driessen, genaamd Bie, en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voor de 2 onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Jan Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de 2 voorkinderen en de 5 nakinderen gelijkgesteld worden.

  x <1632   Maijken Jan Anthonissen de Leeuw .
      Dochter van Jan Thonissen de Leeu en Aenken Joesten .
   Maijken had 2 voorkinderen. Haar dochter Adriaentje was gehuwd met Wouter Joosten Verhagen.

   Loon op Zand, 11-3-1639: Hendrick Cornelis Driessen genaamd Bie en zijn vrouw Maijken Jan Anthonissen de Leeuw, geassisteerd met Robbrecht Hendricxssen Decker en Anthonis Jan Anthonis de Leeuwe, als voogden voer de twee onmondige voorkinderen van genoemde Maijken bij Hendrick Robbrechtssen, sluiten een overeenkomst waarbij de twee voorkinderen en de vijf nakinderen gelijkgesteld worden.

   Loon op Zand, 16-3-1676: Marten Gerits Back, weduwnaar van Anna Aerts, sluit een overeenkomst met de kinderen van zijn tweede echtgenote Maria Jan Anthonis de Leeuw, weduwe van Hendrick Rombrechts (nog een kind in leven, Adriana) en van Henrick Cornelis de Bie (vijf kinderen in leven: Cornelis, Loureijs, Bastiaen, Jan en Hendricxken gehuwd met Gerit Jans Boom).

   Op 6-8-1676 in Loon op Zand wordt een boedescheiding gemaakt door:
   1. Adriaentje, dochter van Hendricx Rombouts en Maria Janse de Leeuw,
   2. Cornelis,
   3. Loureijs,
   4. Bastiaen,
   5. Jan en
   6. Gerit Jans Boom, gehuwd met Hendricxken,
   allen kinderen van genoemde Maria Janse de Leeuw bij haar tweede echtgenoot Henrick Cornelis de Bie.

  1 kinderen


 2. ??? Cathelijn Robben .

   Loon op Zand, 27-1-1654 : Jan Cornelissen, gehuwd met Cathelijn Robben, weduwe van Wouter Adriaenssen, tevens voor hun twee nog in leven zijnde kinderen, sluit een overeenkomst met Thomas Adriaenssen en Robbrecht Hendricxssen, beiden oom en
   voogden over de vier onmondige kinderen van Cathelijn en Wouter voornoemd.

  x   Wouter Adriaenssen , † <1654.

   Wouter had een broer Thomas Adriaenssen.

  x <1654   Jan Cornelissen .


 3. Mariken Robberts , * ±1560 .

  x   Hendrick Hendrickse Decker , † Sprang 1604.

  x ?   Robbert Jan Lauriss .

   Loon op Zand, 8-11-1617: Cornelis Willem Wertz, wed.v. Handricxken Handricx en vader van drie kinderen, sluit een overeenkomst met
   haar broer Robbrecht Handricx, haar zwagers Joost Peterssen Leenhouwer en Thonis Corsten, geh.m. Jenneken en Lijsken, Thonis Thonissen Leempoel als voogd van Jutken Handricx, en Robbrecht Jan Lauris als nieuwe man van haar moeder.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.