Rombout Romboutsz , † <5-1621.
Zoon van ? .


x
    Marichgen Cornelis .
Kinderen:
 1. Lijsgen Rombouts (Lijsken Rommerts) , † ±1646 .

  x ±1630   Willem Gerrit IJsbrantsz ( Vermeulen) , * <1615 , † <4-1693.

  4 kinderen


 2. Adriaen Rombouts .


 3. Cornelis Rombouts , † <1629 .

   Op 23-9-1628 wordt Jan Jansz onder capt. van Nes genoemd als man en voocht van Catelina Lamberts te voren weduwe van Cornelis Rombouts.

  x   Catelina Lamberts .

   Op 23-9-1628 te Lexmond comp. Jan Jansz Chirurgijn onder capt. van Nes, als man en voocht van Catelina Lamberts, te voren weduwe van Cornelis Rombouts. Hij heeft verkocht aen Adriaen Rombouts Bestevaer 1/6
   part.


 4. Rombout Romboutsz (Rombout Romboutsz de Jonge) , † <7-1623 .

  x   Cunera Dircksdr .

   Op 20-7-1624 wordt Roelof Henricks vermeld als man en voocht van Marichgen, waarbij een borgtocht werd betaald voor Cunera Dircksdr, weduwe van Rombout Rombouts de Jonge.

   Op 23-9-1628 in Lexmond compareerde Cunera Dircx, weduwe van Rombout Rombouts den jonge. Zij heeft verkocht aen Lijsgen Rombouts Bestevaer 1/6 part.


 5. Geertge Rombouts .

   Op 25-1-1625 was Willem Wernertsz schuldig aan [zijn schoonzuster] Geertge Romboutsdr. de som van 85 gulden. De schout was haer voocht.

   Op 6-7-1641 in Lexmond Comp. Geertgen Romboutsdr., weduwe van Jan Jansz van Petersum. Zij constitueerde Gerrit Adriaens van Leent procur.

   Op 27-4-1653 in Lexmond Comp. Geertgen Rombouts, weduwe van Jan Jans van Petersum voor haer selve en haar soon Jan Jans van Petersum. Zij transporteren een hofstede aan Hans Jan van Petersum resp. soon en
   broeder.

   Op 27-5-1653 in Lexmond Comp. Geertgen Rombouts, weduwe van Jan van Petersum ,voor haer selve en Jan Jans van Petersum, haer soon tot Amsterdam, en Hans Jans en Geertgen Jans van Petersum, mede soon
   en dochter tot Lexmont, sijn [geld] schuldich, ook volgende acte van 28-5-1653.

   Geertge Rombouts wordt op 6-3-1690 is Lexmond genoemd als weduwe van Jan Jansz van Petersum.

  x <1605   Jan Jansz van Petersum , † 8-1641.
   Kinderen: Jan, Hans en Geertgen, vermeld in 1653.
   Op 6-7-1641 is sprake van de wed. van Jan Jansz van Petersum.

   Jan Jansz Petersum/Pietersom

  3 kinderen


 6. Anneken Rombouts .

  x <1624   Willem Wernertsz .

   Op 25-1-1625 was Willem Wernertsz schuldig aan [zijn schoonzuster] Geertge Romboutsdr. de som van 85 gulden. De schout was haer voocht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.