Schalck Floerisz , * ±1500 , † >1550.
Zoon van Floris Claesz .


Kinderen:
 1. Schalck Schalcksz (Schallick Schallicksz) , * ±1525 .

  x   NN. Claessen .

  x ?   NN. Lambertsdr , † <1568.
      Dochter van Lambert Jacobsz en Maritgen Huijch Janszdr .
   Waarschijnlijk hertrouwde Schalck tussen 1550 en 1562 met een dochter van Lambert Jacobsz. van Voorde/van Nes en Maritgen Huijch Janszdochter. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

   Zij was een dochter van Lambert Jacobsz. van Voorde/van Nes en Maritgen Huijch Janszdochter. Waarschijnlijk zijn Lambert en Maritgen kort voor 12-5-1529 getrouwd. Zie: Ons Voorgeslacht 2008 blz. 71.

   De erfgenamen van Lambert Jacobsz. waren op 18-6-1568:
   "Schalck Schalckense voor hem zelve en vervangende Henrick Lambertse, zijn broer en ook als gerechte bloedvoogd van het achtergelaten weeskind van zaliger Huijch Lambertse, geassisteerd door de drossaard Johan van Beets, als overvoogd van alle weeskinderen, en Dirck Aertse van Bueren als vader en voogd van Lambert Dirckse, zijn zoon geprocreƫerd bij zaliger Elijsabeth Lambert Jacopses dochter".

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.