Schalck Schalcksz (Schallick Schallicksz) , * ±1525 .
Zoon van Schalck Floerisz .


x
    NN. Claessen .
x ?
    NN. Lambertsdr , † <1568.    

    Dochter van Lambert Jacobsz en Maritgen Huijch Janszdr .
Kinderen:
 1. Claes Schalcken (van Esch) , * ±1555 , † ±1594 .

  x ±1575   NN. .

  x ±1585   Erckje Simons , † <1611.
   Ariaentgen, Claes en Maricke stammen uit het huwelijk van Claes en Erckje.

   Erckje Simonsdr, ook "Arckjen Simons" genoemd. Zij was een dochter van Simon Huijbertsse, die in 1561 weer nr. 72 in Streefkerk bezat, dat door haar kinderen werd geërfd.
   Erckje Simonsdr. deed haar belijdenis op 25-12-1589.

   De drie Claeskinderen stammen uit het tweede huwelijk van Claes Schalcken met Erckje Simonsdr.

  7 kinderen


 2. Jacob Schalcxsen (van Esch) , * ±1560 , † 1636 .

  x ±1580   Maritgen Roken (Marijtgen Rochusdr) , * ±1560 , † <6-1635.

  5 kinderen


 3. Ariaentgen Schalcken (Ariaentgen Schalcx) , * ±1565 , † >12-11-1617 .
  Ariaentgen Schalcx trad op als getuige bij de doop van Grietgen Schalckens (van Esch) , de doop van Neeltgen de Bes (?) , de doop van Jannetgen de Bes (?) , de doop van Grietgen Rochus (Grietie Roke) (van Esch) .

   Ariaentgen Schalckendr. trouwde op 7-2-1587 in Streefkerk met Geraert Bastiaensz en liet de volgende kinderen in Streefkerk dopen: Maritgen, Bastiaen, Cornelis en Schalck.

   Streefkerk, 7-3-1587: "Gerrit Bastiaensen is verschenen met Ariaentgen Schalcx, in presentie van Claes Schalcken en Cornelis Bastiaensen, den 7. februarij, en zijn getrouwt na datse drie Sondachschen geboden hadden gehadt en geen verhindernisse voorten quam."

  x   Geraert Bastiaensz .
   Otr. op 7-2-1587 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Claes Schalcken (Van) Esch .

   Gerrit Bastiaensenis verschenen met Ariaentgen Schalcx, in presentie van
   Claes Schalcken en Cornelis Bastiaensen, den 7. februarij, en zijn getrouwt na
   datse drie Sondachschen geboden hadden gehadt en geen verhindernisse
   voorten quam.
   Kinderen: Maritgen, Bastiaen, Cornelis en Schalck. Op 2-2-1592 lieten zij ook nog een naamloos kind dopen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.