Bastiaan Ariensz (Sebastiaen Adriaen Roelensz) .
Zoon van Adriaen Roelensz .
Sebastiaen Adriaen Roelensz trad op als getuige bij de doop van Anna Jacops (?) , de doop van Fop Pieters (?) .


x Ridderkerk 25-5-1581
    Willemken Adriaens , * ±1560 .
Kinderen:
 1. ? Cleijs Bastiaensen Schipper .
   Sint-Anthoniepolder, 18-11-1688: Uitkoop Kleijs Bastiaans Schipper van het nagelaten kind van Elisabeth Pieters, nl. Pieter, oud 4 j. en 4 mnd.
   Op 19-4-1689 betaalden de armen van SAP een obligatie van f250,- aan Kleijs Bastiaans Schipper.
   Op 17-12-1692 vond in de Sint-Anthoniepolder transport plaats van 2 m. weiland t.b.v. Leendert Bast. Cooijman door Kleijs Bastiaans Schipper.

   Op 13-3-1676 verkocht Dirk Leendert Weeda in de Sint-Anthoniepolder weiland aan Cleijs Bast. Schipper.

  x   Fleurken Bastiaenen .

  1 kinderen


 2. Willem Bastiaensen .

   - Vincent Franssen Danckert, voor de ene helft, en
   - Arijen Bastiaensen en Willem Bastiaensen, voor hen zelf en mede voor Marichgen Bastiaens, hun op ’s-Gravendeel wonende zuster, en Huijch Pietersen, wonende in de Polder, getrouwd met Lijntgen Bastiaens,
   - Matheus Cornelissen Velthoen, mede voor de nagelaten weeskinderen van Teuntgen Cornelis Velthoen, hun zuster, en nog voor Arijen Cornelissen Velthoen en Pieter Cornelissen Velthoen, hun broeders, voor de andere helft. Zij transporteerden op 16-9-1651 land in de Nieuw-Reijerwaard.


 3. Adriaen Bastiaenen (Arijen Bastiaensen) , * 1582 , ~Ridderkerk 3-6-1582 .
   Hij was een zoon van Bstiaen Adriaensz en Willemken Adriaensdr, getuigen waren Baris Leendertsz, Pieter Pietersz Heijnen ende Adriaenken Adriaen Willlem Gheeritsdr.


 4. Joosien Bastijaenen (Joestgen Bastiaenen) , *Ridderkerk 1584 , ~Ridderkerk 3-6-1584 .
  Joestgen Bastiaenen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Pleune Velthoen .
   Zij was een dochter van Bastiaen Adriaensz en Willemken Adriaensdr, getuigen waren Pieter Adriaensz en Neeltgen Huijghen.

   Joosien was een dochter van Willemtgen Arijens; op op 13-6-1649 werden Joosien’s 5 kinderen genoemd als Willemtgen’s erfgenamen.

  x Ridderkerk 4-3-1607   Cornelis Theusen ( Velthoen) , * 1581 , ~Ridderkerk 27-11-1581 .
      Zoon van Mattheus Cornelissen ( Velthoen) en Barbara Ariens .
   Otr. op 11-2-1607 in Ridderkerk.
   Cornelis was weduwnaar, won. aan de Westzijde. Joostien was j.d. van Ridderkerk.

   Cornelis Teusen liet op 11-12-1611 in Ridderkerk een dochter Teuken dopen, waarbij Pleun Teusen, Mariken Bastiaenen en Ariaentgen Huijghen doopgetuigen waren.
   Cornelis Teeuwen Velthoen, won. te Ridderkerk, was op 2-9-1646 borg voor zijn zoon Pieter Cornelis Velthoen betr. zekerheid voor aflossing van een obligatie.

   - Vincent Franssen Danckert, voor de ene helft, en
   - Arijen Bastiaensen en Willem Bastiaensen, voor hen zelf en mede voor Marichgen Bastiaens, hun op ’s-Gravendeel wonende zuster, en Huijch Pietersen, wonende in de Polder, getrouwd met Lijntgen Bastiaens,
   - Matheus Cornelissen Velthoen, mede voor de nagelaten weeskinderen van Teuntgen Cornelis Velthoen, hun zuster, en nog voor Arijen Cornelissen Velthoen en Pieter Cornelissen Velthoen, hun broeders, voor de andere helft. Zij transporteerden op 16-9-1651 land in de Nieuw-Reijerwaard.

   N.B. Cornelis Theusen moet nĂ­et worden verward met een gelijknamige, in 1608 nog ongehuwde, Cornelis Theeusz, noch met weer een andere Cornelis Teeusz van Ridderkerk, die in 1607 trouwde met Mariken Hendricks.

  6 kinderen


 5. Maritgen Bastianen , * 1586 , ~Ridderkerk 27-3-1586 .
   Zij was een dochter van Bastiaen Adriaensz en Willemgen Adriaensdr, getuigen waren Joris Bastiaensz uit IJsselmonde, ende Adriaenghen Huijghendr, ende Adriaenghen Bastiaenendr van Ridderkerk.

   Marichgen Bastiaens wordt op 16-9-1651 vermeld als wonende te ’s-Gravendeel. Zij was een zuster van Arijen Bastiaensen, Willem Bastiaensen en Lijntgen Bastiens (gehuwd met Huijch Pietersen, wonende in de Polder).


 6. ? Pieter Bastiaenen , * 1589 , ~Ridderkerk 8-10-1589 .
  Get. bij de doop: Jacop Clementsz .
   Hij was een zoon van Bastiaen Ariensz en Willemken Adriaensdr, getuigen waren Jacop Clementsz ende Adriaentijen Pietersdr.


 7. ? Neeltje Bastiaensdr (Neeltien Bastiaenen) , *Sint Anthoniepolder 1593 , † >10-1656 .

  x ±1615   Huigo Anthonisz (Huijch Anthonisz) ( Blaeck) , † ±1640.

  5 kinderen


 8. Lijntje Bastiaenen (Lijntgen Bastiaens) , * 1595 , ~Ridderkerk 14-12-1595 , † >1650 .

  x 1624   Huig Pietersz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1576 , † ±1653.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.