Sebastiaen Jacobsz , † <1608.
Zoon van ? .


>1573
    Lijntge Pieter Cors Pietersdr , * ±1545 , † <6-1620.
Kinderen:
 1. Cornelia Sebastiaen Jacobsdr (Neeltje Bastiaens) .

   Zij was een dochter van Sebastiaen Jacobsz en Lijntje Pieter Cors Pietersdr.

  <1605   Joost Adriaensz Kindermaker .

   Hij was schepen van Oud-Beijerland.

   Joost zou een zoon zijn van Adriaen Cornelis Kindermaker en Sijtje Bastiaansdr. en een kleinzoon van Cornelis Pietersz. Kindermaker.

   Mijnsheerenland, 14 mei 1609:
   Otto Cornelis Cornelisz. Robben, vervangende Anna Cornelis Cornelisdr. Robbe, zijn zuster, en Joost Adriaensz. Kindermaker, die eertijds tot echtgenote heeft gehad Marichge Corn. Cornelisdr. Robben, verkopen aan Adriaen Jacobsz. op Heinenoord 459 roeden land in de Tien Kavelen, ten westen van de nieuwe dijk; de verkopers eertijds aangekomen bij overlijden
   van Cornelis Cornelisz. Robben en deze Corn. Cornelisz. Robben aangekomen bij koop van Ghijsbrecht Pietersz. Meeuwenhil.

   Mijnsheerenland, 2 juni 1608:
   Jacob Cornelisz. Meijnert in Oud-Cromstrijen en meer andere personen bekennen verkocht te hebben aan Gerrit Sijbrantsz. op Heinenoord 1 mrg en 100 roe land in het OvM, ten zuidenvan de Noord- of Achterweg. De verkopers aangekomen bij overlijden van Sebastiaen Jacobsz., echtgenoot van Lijntge Pieter Cors Pietersdr. en haar aangekomen mits het overlijdenvan Elisabeth Claesdr., echtgenote van wijlen Pieter Kors Pietersz.
   Genoemd: Pieter Cornelisz. van der Schoor, Lijntge, Maritge en Elisabeth Sebastiaensdochters in Nieuw-Cromstrijen, Joost Adriaensz. Kindermaker in Oud-Beijerland, echtgenoot van Cornelia Sebastiaen Jacobsdr., Cornelis Cornelisz. van Driel in Oud-Cromstrijen, echtgenoot
   van Cunera Sebastiaen Jacobsdr.; altezamen erfgenamen van Sebastiaen Jacobsz., in echte aan Lijntge Pieter Kors Pietersdr. geprocreert, die nu getrouwd is met Pieter Cornelisz. van der
   Schoor.

  ±1615   Jacob Pieters Slickboer , † Oud-Beijerland 5-2-1648.
  Jacob Pieters trad op als getuige bij de ondertrouw van Adrijaen Joosten (Arijen Joosten "De Kindermaker") Leeuwenburg .

   Hij was een zoon van Pieter Andriesz Slickboer.
   Hij was schepen van Oud-Beijerland in 1633.
   Zie: Ons Voorgeslacht 2010.

  3 kinderen


 2. Lijntge Sebastiaens .


 3. Elisabeth Sebastiaens .


 4. Cunera Sebastiaen Jacobsdr .

   Mijnsheerenland, 2 juni 1608:
   Jacob Cornelisz. Meijnert in Oud-Cromstrijen en meer andere personen bekennen verkocht te hebben aan Gerrit Sijbrantsz. op Heinenoord 1 mrg en 100 roe land in het OvM, ten zuidenvan de Noord- of Achterweg. De verkopers aangekomen bij overlijden van Sebastiaen Jacobsz., echtgenoot van Lijntge Pieter Cors Pietersdr. en haar aangekomen mits het overlijdenvan Elisabeth Claesdr., echtgenote van wijlen Pieter Kors Pietersz.
   Genoemd: Pieter Cornelisz. van der Schoor, Lijntge, Maritge en Elisabeth Sebastiaensdochters in Nieuw-Cromstrijen, Joost Adriaensz. Kindermaker in Oud-Beijerland, echtgenoot van Cornelia Sebastiaen Jacobsdr., Cornelis Cornelisz. van Driel in Oud-Cromstrijen, echtgenoot
   van Cunera Sebastiaen Jacobsdr.; altezamen erfgenamen van Sebastiaen Jacobsz., in echte aan Lijntge Pieter Kors Pietersdr. geprocreert, die nu getrouwd is met Pieter Cornelisz. van der
   Schoor.

  <1609   Cornelis Cornelisz van Driel .

   Cornelis Cornelisz. van Driel in Oud-Cromstrijen, echtgenoot van Cunera Sebastiaen Jacobsdr., wordt op 2-6-1608 in Mijnsheerenland vermeld.

   Mijnsheerenland, 2 juni 1608:
   Jacob Cornelisz. Meijnert in Oud-Cromstrijen en meer andere personen bekennen verkocht te hebben aan Gerrit Sijbrantsz. op Heinenoord 1 mrg en 100 roe land in het OvM, ten zuidenvan de Noord- of Achterweg. De verkopers aangekomen bij overlijden van Sebastiaen Jacobsz., echtgenoot van Lijntge Pieter Cors Pietersdr. en haar aangekomen mits het overlijdenvan Elisabeth Claesdr., echtgenote van wijlen Pieter Kors Pietersz.
   Genoemd: Pieter Cornelisz. van der Schoor, Lijntge, Maritge en Elisabeth Sebastiaensdochters in Nieuw-Cromstrijen, Joost Adriaensz. Kindermaker in Oud-Beijerland, echtgenoot van Cornelia Sebastiaen Jacobsdr., Cornelis Cornelisz. van Driel in Oud-Cromstrijen, echtgenoot
   van Cunera Sebastiaen Jacobsdr.; altezamen erfgenamen van Sebastiaen Jacobsz., in echte aan Lijntge Pieter Kors Pietersdr. geprocreert, die nu getrouwd is met Pieter Cornelisz. van der
   Schoor.


 5. Marietje Bastiaans (Marichge Sebastiaens) , *Westmaas ±1578 , † Westmaas .

  ±1599   Cornelis Lievensz Mijs , † Westmaas <1616.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.