Sent .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Willempje Senten (Willemken Senten) , † >1676 .

  x ?   Jan Jansen .

  3 kinderen


 2. Adrijaen Senten (Arijen Sentensz) , † >1676 .
  Arijen Sentensz trad op als getuige bij de doop van Sijmen Jan Jansen (?) .

  x   Adriaentgen Senten (Ariantie Sentendr) , † >1662.
      Dochter van Sent Jansz en ?

   Ariantie Sentendr trad op als getuige bij de doop van Sijmen Jan Jansen (?) , de doop van Aeltje Cornelisse Beelt .

  3 kinderen


 3. Gerrit Senten ( Smit) , † <1678 .
  Gerrit Senten trad op als getuige bij de doop van Aert Jan Jansen (?) , de doop van Aert Jan Centen (?) , de doop van Cent Arien Centen .

   Ouderkerk a/d IJssel, 16-10-1672: "Maertie Jacobsdr (vrouw van Leendert Janse van de Hoge Zwaluwe), in opdracht van haar man d.d. 17-11-1671 te O/Y voor 1/6 part, Trijntie Thonisdr voor 1/12, Gerrit Senten Smith voor 1/42 part, Adriaan Senten voor 1/42 part, verkopen aan Jan Cornelisz Beede en Cornelis Cornelisz (kleermaker) (wonende alhier) hun gedeelte van 2 morgen land met erf en boomgaard in de Zijde. Prijs ƒ 505-18-0. (Zie ook regest nr. 67.)"

  x   Barber Davits , † >1676.

   Ouderkerk a/d IJssel, 8-5-1682: Hypotheek op een huis en erf: Berber Davits en haar zoon David Jacobsz. smit.
   Op 4-8-1700 heeft een proces plaats gevonden tussen de erfgenamen van Cornelis Jans Borsje en de familie Lagewaert tegen David Jacobsz. smit en als
   erfgenaam van Barber Davits, i.v.m. de betaling van de hypotheek.


 4. Jan Senten , † <1678 .

   Transporten en hypotheken Ouderkerk a/d IJssel, 10-6-1675: "Adryaen Sentensz, voor de helft en Trijntie Senten, weduwe van Huych Sentensz, voor de andere helft zijn schuldig aan Huych Herbertsz en Gerrit Jacobsz ƒ 100, wegens meerdere som en verlopen rente. Rente ƒ 57. Als onderpand een huizing en erf in de Zijde binnendijks, van de dijk af tot Inge Geenen kinderen (O = de kinderen van Isbrant Feysz; W = een pad en Adryaen Heyndryxen c.s.) binnendijks voor de steenplaats voor de korenmolen, een werfje oostwaarts van het voorstaande gelegen."


 5. ? Merritge Senten , † >1661 .

  x   Olof Jansen Schipper .


 6. ? Huijch Senten , † <1676 .
  Huijch Senten trad op als getuige bij de doop van Nelleken Arien Centen , de doop van Sijmen Jan Jansen (?) , de doop van Cent Arien Centen .

   Huich/Huijg Centen was in Ouderkerk a/d IJssel op 4-3-1657 en 2-9-1663 getuige bij de dopen van resp. Nelleken en Cent, kinderen van Arien Centen en Aeriaentje Centen.

  x   Trijntgen Senten , † >1676.
      Dochter van Sent Jansz en ?

   Trijntje Centen was in Ouderkerk a/d IJssel op 28-9-1659 en 2-9-1663 getuige bij de dopen van resp. Nelleken en Cent, kinderen van Arien Centen en Aeriaentje Centen.

   Transporten en hypotheken Ouderkerk a/d IJssel, 10-6-1675: "Aryen Sentensz, Ariaentie Sentendr, Trijntie Senten, weduwe van Huych Sentensz, zal. kinderen en erfgenamen van Sent Jansz (won. O/Y) verkopen aan Everard Maes (secretaris te Ca/Y) 7 hond 20 roeden land achter de steenplaats bij de korenmolen in de Zijde wei- en hooiland, uitgezonderd het werfje, prijs ƒ 610, de helft contant. Op 16-12-1680 heeft Jan Huygen zijn helft af gelast."

   Transporten en hypotheken, Ouderkerk a/d IJssel, 18-6-1677: "Jacob Verhel (wonende te Leiden) in opdracht van Neeltgen Aertsdr voor 1/4, Cornelis Cornelisse kleermaker voor 1/4, en deze x Neeltgen Senten, Adryaen Senten, Trijntgen Senten, weduwe van Huych Senten, Jan Cornelisse Beelde, x Trijntge Senten de Jonge, Willempje Senten, Berber Davits, weduwe van Gerrit Senten, tevens voor de kinderen van Jan Senten voor 7/8 van 1/4, verkopen aan Thonis Cornelisse Volcker, wonende alhier. De voorbedoelde porties van een huizing en erf in het dorp buitendijks, van de dijk af tot de IJssel (O = de erfgenamen van Jan Jacobse van Alphen; W = Jan Fijck van Linschoten). Moet o.a. worden betaald de verponding alsmede de rente op het voornoemde huis staande jaarlijks te betalen aan ’t kantoor van de ontvanger van de goederen tot Delft, prijs ƒ 575 waarvan Neeltje Aertsd, ƒ 200, krijgt."

   Trijntje Centen was op 4-1-1682 in Ouderkerk a/d IJ. getuige bij de doop van Trijntje, dochter van Jan Huijgen en Jannichje Theunisse.

   Trijntgen Senten trad op als getuige bij de doop van Trijntje Jan Huigen (?) , de doop van Cornelis Dirck Centen (??) .

  2 kinderen


 7. Trijntje Centen (Trijntge Senten de Jonge) , * ±1635 , [] Ouderkerk a/d IJssel 24-8-1667.

  x ±1660   Jan Cornelisz Beelt , † Ouderkerk a/d IJssel 18-7-1705.

  4 kinderen


 8. Neeltgen Senten , * <1640 .
  Neeltgen Senten trad op als getuige bij de doop van Aert Jan Centen .

   N.B. Er was in 1662 in Ouderkerk a/d IJssel ook nog een andere Neeltgen Sentendr., wed. van Gijsbert Adryaense, die een zus was van Eldert Centen en Arij Senten, die een zoon Cent Ariense had. Daarbij was Arij de broer en enige erfgenaam van Eldert Centen. Dat betreft dus een ander gezin.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.