Sijken Adriaens , * ±1540 , † ±1599.
Dochter van Adriaen Pieters Dircksz .


x 1562
    Cornelis Giellisz , † ±1587.
Kinderen:
 1. Adriaen Cornelis Gillisz , * ±1568 , † <1616 .

   Adriaen Cornelis Gillisz trouwde
   1) ±1599 NN. Vink,
   2) ±1605 Cunder Rochusdr.


 2. Mariken Cornelis Gillisse , * ±1570 .

  x ±1592   Jacob Jansz .

   Jacob Jansz, schepen van Wijngaarden. Hij was weduwnaar.


 3. Neeltgen Cornelis Giellisse , * ±1575 .

   30-10-1616: Willem Maertensz als man en voocht van Neeltgen Cornelisdr. draagt over aan Gielis Cornelisz en Beret Jansse als voochden van de naegelaten kinderen van Adriaen Cornelisz (Gillisz) verweckt aen Cunder Rochusdr. zyne huysfrou, beyde overleden, ¼ van 8½ m (= Z54) daer Gielis Cornelisz nu op woent met ¼ huysinge, enz. en noch 1½m gelegen gemeen in een weer van 23m genaempt het breeweer, opte noortsyde. Oost: den verbornden werff en west: Aentgensweer, streckende van de Graeff noordwaerts tot de Overwaertse cae-sloot toe.

  x ±1600   Willem Maartensz .


 4. Gillis Cornelisz , * ±1581 , † Bleskensgraaf ±1625 .

  x 1612   Trijntje Jans (Trijntje Jan Willemsdr) Creukniet , *Krimpen a/d IJssel ±1590 , † Bleskensgraaf 1637.

  4 kinderen


 5. Pleunken Cornelis Giellis , * ±1583 .
   Als weduwe woonde zij de Zevenhoeve in Bleskensgraaf. Boedeldeling ald. op 14-10-1644 over Dirck, Cornelis, Annechien, Arij en Sijgjen.

   Bleskensgraaf, 12-7-1619: De weduwe van Cornelis Dircksz (Brant), "Pleuntgen Cornelisdr. (met Gillis Cornelisz, haer broer en gecoren voogt) bewijst haer 5 kinderen, Dirck, Cornelis, Adriaen, Anneken en Syken, hun vaderlijke erfdeel, o.a. de helft van 2 m 50 r in Z54, daer Gielis Cornelisz woont, de helft van 1½ m noortsyde int breeweer, en Pleuntgen houdt de wederhelft, dus ook van de 1½ m. in ’t Breeweer".

  x ±1608   Cornelis Dirk Brantsz , * ±1580 , † 1619.
      Zoon van Dirck Claesz Brand (???) en NN. (?).
   Kinderen: Dirck, Cornelis, Adriaen, Anneken en Sijken.
   Bleskensgraaf, 12-07-1619: De weduwe van Cornelis Dircksz (Brant), "Pleuntgen Cornelisdr (met Gillis Cornelisz, haer broer en gecoren voogt) bewijst haer 5 kinderen, Dirck, Cornelis, Adriaen, Anneken en Fyken (of Syken) hun vaderlijke erfdeel, o.a. de helft van 2 m 50 r in Z54 daer Gielis Cornelisz woont, de helft van 1½ m noortsyde int breeweer, en Pleuntgen houdt de wederhelft, dus ook van de 1½ m in ’t Breeweer (W1/16)".

  x <1626   Cornelis Adriaensz Capiteijn , † <1640.

   Cornelis Adriaensz Jongen Capiteijn

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.