Sijken Wouters (Sijken Wouter Jorisdr) , † <5-1561.
Dochter van ? .


x
    Lenert Jan Korstensz , † ±1584.
Kinderen:
 1. Ariaentgen Lenardts , † Rotterdam, Charlois <6-1640 .

  x <6-1578   Ghijsbert Simonsz Smidts , * ±1560 , [] Rotterdam, Charlois 1596.

  3 kinderen


 2. Cornelis Lenardtsz .
   Wsl. is hij overl. tussen 20-5-1578 en 29-4-1585.
   Cornelis was nog onmondig op 21-3-1566.


 3. Joris Lenardtsz .
   Wsl. is Joris overl. tussen 20-5-1578 en 29-4-1585.
   Joris was nog onmondig op 21-3-1566.


 4. Aechtgen Lenaertsdr .
   Aechtgen was nog onmondig op 21-3-1566.

  x <5-1585   Jan Huijbrechtsz (Jan Hubertsz) Ruijter , † 1626.
   Overl. in òf ná 1627.

   Jan Huijbrechtsz/Hubertsz Ruijter/Ruter was boer - en mogelijk ook timmerman - te Charlois, later - na 1610 - woonde hij te Barendrecht.

   Op 27-10-1610 verkreeg de in Barendrecht wonende Jan Huijbrechtsz. Ruter het door zijn zwager Adriaen Lenaertsz. Smit op Smitshoek nagelaten huis, dat oostelijk belend werd door zijn schoonzuster Adriaentgen Lenertsdr. bij akte van 29-9-1613 deed hij deze woning over aan de Charloisse smid Jacob Hendrijcxs. van der Linde.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.