Teunis .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Anneken Teunis .

   Weekskamer Bleskensgraaf, 28 april 1660 en december 1660:
   Anneken Teunis, laatst wede. Pieter Huijberts van Achell, cramer, geass. met Claes Adriaensz Brand, haar zwager, Pieter van Baesbanck schoolmr. tot Bleskensgraaf als haar gecoren voogd, ter eenre, en
   Jan en Laurens Huijberts van Achell, beide won. in Nieuwpoort, als omen en voogden van de nagelaten weeskinderen van het 1e en 2e bed en Cornelis Michielsz van den Oostendam, won. aan de Oostendam, als oom en bloedvoogd van moederszijde van het weeskind van Pieter Huijbertsz uit 1e huw. geproc. aan Adriaentge Michielsdr, met name Aryen Pietersz nu ca 10 jaar.
   Genoemd een test. voor Adriaen van der Graeff notaris te Dordrecht van 12-6-1650.
   De vier nakinderen zijn van Anneke Teunisdr. Zij houdt al het goed en voedt de kinderen op. Het voorkind ontvangt f 400,-

  x <1658   Pieter Huijberts van Achell , † <5-1661.
   Zij hadden samen 4 kinderen.
   Pieter Huijberts van Achel, cramer, ovl. vóór 28-4-1660.


 2. Hilligje Teunisse , * ±1625 .

  x ±1645   Claes Adriaensz Brand , *Bleskensgraaf ±1616 , † ±1673.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.