Teuntje Jans , *De Bree bij Woerden ±1630 .
Dochter van ? .


x
    Lourens Willems Lauwen (van der Pauw) , *De Bree bij Woerden ±1605 .
Kinderen:
 1. ??? Philip Laurusz van der Pauw .

   Phlip Laurisz van der Pauw wordt op 20-6-1653 in Woerden als gemachtigde genoemd.

   Philip Laurusz van der Pauw, wonend te Nieuwerbrug, transporteerde op 25-6-1668 een huis en erf te Nieuwerbrug in het Ambacht Bodegraven.


 2. ??? Cornelis Laurensz Pauw .

   Cornelis Laurensz Pauw, won. te Waarder, wordt op 1-9-1692 als huurder in Woerden genoemd.


 3. ? Maritgen Lauwen (Merrighen Lauwen) van der Pauw , * 1635 , ~Woerden 4-3-1635 .

   Merrighen Lauwen van der Pauw, wonend te Rietveld, wordt op 6-5-1678 genoemd samen met Willem Laurensz van der Pauw, eveneens woned te Rietveld.


 4. Annigje Louwrens (Annigie Louwen) van der Pauw , * 1639 , ~Woerden 18-9-1639 , † 12-1725 , [] Bodegraven 19-12-1725.

  x Woerden 14-12-1666   Maarten Thijssen (Maerten Tijsz) Bos , *Bodegraven <1647 , † Bodegraven 12-1724, [] Bodegraven 12-12-1724.

  10 kinderen


 5. ? Jan Lauwen , * 1642 , ~Woerden 16-11-1642 .


 6. ??? Neeltje Laurens van der Pauw , * ±1645 , † <14-4-1674 .

   Neeltje trouwde met Cornelis Bouwens Miltenburg van Woerden. Hij was weduwnaar van Grietjen Dircks van ’t Hoff. Hij hertrouwde op 14-4-1674 in Woerden met Jannigje Aerts Damme van Beckou.


 7. ?? Leendert Lauwen , * 1645 , ~Woerden 7-5-1645 .


 8. ? Jan Lauwen , * 1648 , ~Woerden 18-10-1648 .


 9. ?? Dirck Lauwen , * 1651 , ~Woerden 15-8-1651 .


 10. ? Willem Lourisz van der Pauw , * ±1655 .

   Willem Laurensz van der Pauw, wonend te Rietveld, wordt op 25-4-1678 in Woerden genoemd.

   Willem Laurensz van der Pauw en Merrighen Lauwen van der Pauw, beiden wonend te Rietveld, worden op 6-5-1678 vermeld.

   Willem Laurensz van der Pauw en Cornelis Jansz Verhoeff kochten op 8-6-1692 in Bodegraven 1/12 deel van een boerderij met 20 morgen 3 hont land in de Meijepolder, belend aan de Oude Meije met het kadeweer in het westen, voor ƒ80,-.

   Willem Lourisz van der Pauw, wonend in Alpherhoorn, kocht op 17-6-1687 in Alphen 4 morgen 5 hond en 30 roeden wei- en hooiland in de polder achter de kerk, strekkend van de Hoge Rijndijk, voor 620 gulden van de erven van wijlen Mathijs Jacobsz Hoogeveen.

  x >2-6-1676   Marrigje Pieters Swieten .

   Marrijtje Pieters van Swieten, weduwe van Jan Cornelisz Verhoeff, nam op 2-6-1676 in Bodegraven een hypotheek op een boerderij met 20 morgen 3 hont land, gelegen in de Meijepolder, grenzend aan de Meije in het noorden, de landscheiding in het zuiden en de Twaalfhovenkade en Meijemolenvliet in het westen. De hypotheek werd verstrekt door de erven van Geertje Ariens van Duldermerck, weduwe van Cornelis Verhoeff. Het ging om een bedrag van ƒ667.

   N.B. Een Pieter Cornelisz van Swieten was getrouwd met Annetgen Willemsdr. Verhoeff. Dat echtpaar werd in 1638 in Aarlanderveen genoemd.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.