Theunis Jacobsz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Cornelis Theunisz .

  x   Lijntje Gorisdr , [] <1605.

  2 kinderen


 2. Grietje Theunisdr , [] Nieuwpoort ±23-3-1608.

   Grietje Theunisdr. trouwde Aart Jacobs, metselaar te Nieuwpoort, en kreeg kinderen Jacob, Theunis, Pieter, Pietertje, Annigje en Marrigje.

   Zoon Jacob Aarts is vóór 1640 overl. en trouwde met Marrigje Aalberts Vermaat, dochter van Aalbert Jans Vermaat.


 3. Jacob Theunisz , [] Langerak ±28-1-1609.

   Jacob is de vader van Arie Jacobs Abeel.

   Adriaen Jacobs wordt verm. op 9-3-1609. Jacob Thonis, zijn vader, is overl. en voogd geweest van de weeskinderen van Willem Anthonis zijn broeder, ter eenre, Ningh Jans als man en voogd van Annitgen Cornelis des weeskinderen moeder.

  x   Lijsje Arien Willemsdr (Lijsje Ariens) Abeel .

   Lijsje is de dochter van Arie Willems Abeel. Mogelijk heette haar moeder Ingetje.

  x   Hendrikje Adriaans .

   Hendrikje Adriaans trouwde
   1) Floris Hendriks;
   2) Gerrit Cornelisz. de Ruijter;
   3) Jacob Theunisz.

  1 kinderen


 4. Willem Theunisz , † <4-1609 .

   Adriaen Jacobs wordt verm. op 9-3-1609. Jacob Thonis, zijn vader, is overl. en voogd geweest van de weeskinderen van Willem Anthonis zijn broeder, ter eenre, Ningh Jans als man en voogd van Annitgen Cornelis des weeskinderen moeder.
   Adriaen Jacobsz, Goris Cornelis en Jan Cornelis vermits het ol. van Jacob Thonis was voocht over de kinderen van Willen Anthonis x Annitge Cornelisdr nu gesamelijk voochden Annitge hun hvr. moeder 3 weesk. Maritge Willems 10,5 jaar, Thonis Willems 8,5 jaar en Willemtgen Willems 14 dagen tevoor? 5 jaar.

   Op 3-12-1639 comp. Jacob Huijberts man en voogd van Maritje Willems en Wouter Arien Cruijck, man en voogd van Willemtje Willems, transp. aan Arien Jacobs oostw. Sijmon Jans de Best westw. kinderen Willem Alblas, afkomende van Willem Teunis hvr. vader.

  x   Annigje Cornelis .

   Annigje is een dochter van Cornelis en Martijntje Dirks.

   Op 14-5-1646 comp. Annitge Cornelis wed. van Ningh Jans, Jacob Huijberts als man en voogd van Maritge Willems ter andere zijde geloot (uit 1e huw. van Annitge Cornelis ende Willem Thonis).

   Op heden 27-9-1618 comp. Cornelis Ghijsberts (wedr. van Mertijntje) ter eenre, Corne­lis Cornelis voor hem selve ende Ningh Jans als man en voogd van Annitgen Cornelis als voor kinderen van Mer­tijntgen Dirrix zalgr. hvr. van Cornelis Ghijs­berts de voorkinderen 3 mrg 1,5 hont 1/3 hont in’t Zijlweer daer Claes Jacobs (is getr. met suster van Corne­lis Ghijs­berts). En Adri­aentgen Corne­lis is na dochter voor 1/3 part. Cornelis Ghijsberts krijgt f46,-

   Op 2-2-1647 comp. Cornelis Jans, Annetge Cornelis wed. van Ningh Jans geass. met Thonis Adriaens ALBLAS haer schoonsoon, deselve Annitge haer sterkma­kende voor Grietge en Adriaentge Ninghens hare dochters ende voorn. Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Anna Ninghen, Hendric­kie Willems ALBLAS wed. van Meerten Claes geass. met Andries Rietveld schout hun voogd zich sterkmakende voor mondige en onmon­dige kinderen van [..] Thonis Claes (CAPITE­IJN), Willem Barents, Jan Dirricx voor hem zelve ende als voogd ende hem sterkma­kende voor Jannitge Jans nagelaten weeskind van zalgr. Jan Dirricx.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.