Thomas .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Govert Thomasz (van Helmont) , *Helmond ±1610 .

   Kinderen van een Govert Tomasz werden in Dordrecht begraven op 15-8-1645 en 29-7-1648.

   Helmond, 9-12-1634: THOMAS THOMASSEN, mede uit kracht van procuratie te Dordrecht afgegeven door zijn broer GOERT, en verder de andere broers ANTHONIS en JAN, allen kinderen van w. THOMAS MAESSEN van GERWEN, verwekt uit het lichaam van LIJSKE GOERT van AMSTEL, hebben vercocht aan GOERT DAEMEN, borger alhier, een huis, hofstadt en boomgaard en dries te Helmond in de Heyestraet neven erf. der wed. Jan Peters den Raijmaecker en Agatha Peters + kn., en van erve Aert Jan Goert Gulten tot op de gemeynstraet. Last: 6 vaten rogge a/h convent van Binderen, en 4 vaten rogge a/d gemeyne priesters.

  x Dordrecht 26-5-1634   Mariken Lenaerts (Maijke Lenerts) , *Puttershoek ±1610 , † <1667.
   Otr. op 5-5-1634 in Dubbeldam.
   Govert Thomasz. j.g. van Helmont, wonende te Dordrecht, en Mariken Lenaerts, j.d. van Puttershoek, wonende te Dubbeldam, per schrijven van daar, getr. 5 mei 1634.
   Kinderen: Thomas (2x) en Lijsbeth (3x).

  x   Claerken Pieters .
   Otr. op 28-3-1666 in Dordrecht.
   Govert Thomasz. linnenwever, wedr. van Helmont, en Claertje Pieters, j.d. van Dordrecht, beiden won. op de Hoge Nieuwstraat.
   Kinderen: Claertjen (2x), Anneke en Johannes.

  9 kinderen


 2. Frans Thomassen van Hellemont , *Helmond ±1625 .

  x ? Dordrecht 13-12-1648   Anneke Jacobs , * ±1625 , † ±1652.
   Otr. op 29-11-1648 in Dordrecht.
   Frans Thomassen, linnewever, j.m. van Helmont, en Anneke Jacobs, j.d., trouwden in de ned. geref. kerk.

  x Dordrecht 15-3-1654   Jenneke Dircks , * ±1630 .

  12 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.