Thuwneke Jacobs , * ±1620 .
Dochter van ? .
Thuwneke Jacobs trad op als getuige bij de doop van Thuwnes Cornelis Hollander .


x Babyloniënbroek 28-3-1641
    Aerdt Petersz Vermeijsch .
Kinderen:
 1. ? Peter Aertsen Vermeijs .
  Peter Aertsen trad op als getuige bij de doop van Arnoldus Philips Vermeijs .

   Een Peeter Vermeijs zou een buitenechtelijke relatie hebben gehad met Leijbeth Aertsz Loef, waaruit een onecht kind werd geboren genaamd Aert Loef. Lijsebet Aertsen Loef liet op 16-12-1693 in Babyloniënbroek een zoon Aert dopen samen met Paulus Cornelissen Wolff met Anneke Meertens als getuige.

  c ???   Leijsbeth Aertsz Loeff .

  1 kinderen


 2. Caniere Aertsen (Kunierke Aerts) Vermeijs , * 1647 , ~Babyloniënbroek 19-5-1647 .
  Get. bij de doop: Maijken Thuwnes en Cornelis Cornelis Hollander .
  Kunierke Aerts trad op als getuige bij de doop van Arnoldus Jacobs Vermeijs .
   Kunierke, dochter van Aerdt Petersz Vermeijsch en Thuwneke Jacobs zijns huijsvrouw, over den doop gehouden door Maijken Thuwnes, Cornillis Cornillis Hollander.

   Caniere Aertsen Vermeijs wordt in 1672-73 in Babyloniënbroek 3 maal als doopgetuige genoemd.
   Op 26-2-1679 ald. was Caniere Aertsen Vermeijs getuige bij de doop van 2 kinderen van een 3ling van Meerten Bastiaensen van Gent en Aechijn Matthijs.


 3. Leijnken Aerdts (Lisken Aertse) Vermeijs , * ±1649 , ~Babyloniënbroek 2-1-1650 , † 1721 .
  Get. bij de doop: Thuwnke Aerdts Koijman .
  Lisken Aertse trad op als getuige bij de doop van Arnoldus Philips Vermeijs , de doop van Lijsbet Jacobs van Dinteren .
   Scheiding en deling op 24-9-1721.
   Leijnken, dochter van Aerdt Petersz Vermeijsch en Thuwneke Jacobs. Thuwneske Aerdts Koijman heeft het kijndt aen den doop gehouden.

   Op 3-112-1695 maakte Lijske Aerts Vermeijs bewijs van vaderlijk erfdeel.

   Lijsbet Aarts Verm. was op 16-7-1712 in Almkerk/Emmikhoven getuige bij de doop van Lijsbet, dochter van Jacob W. van Dintere en Swaantje Jansen Uppel.

  x Dussen 9-4-1677   Willem Petersen van Dinteren .
   Willem Petersen van Dinteren, won. Dussen, eerdere vrouw was Magrietien Jans [van Hark], en Lijsken Aertsen Vermeis, won. Dussen.

   Uit zijn 1e huwelijk met Margrita van Hark had Willem Peters van Dinteren de kinderen Maria, Peter en Cornelis. Dochter Maria trouwde op 14-5-1696 met Johannes van der Pluijm. Zie: GTMWB 1985.

  x Dussen 28-12-1695   Antonius Arise (Theunis Ariens) Bestebier , * ±1640 , † ±1715.
   Otr. op 3-12-1685 in Dussen-Munsterkerk.
   Theunis Ariens Bestebier, won. Dussen-Munsterkerk, en Lisken Aertse Vermeijs, f 3. Kinderen: Anthonia en Reijnerus.

   Het testament van Teunis van der Pluijm en Lijsbeth Aerts Vermeijs is opgemaakt op 13-1-1711.
   Overleden ná 1714. Op 26.3.1716 was ten zuijden naast gedijckslaegt bij Dussen sprake de weduwe van Teunis van der Pluijm.
   Geschat geboortejaar.

   Antonius Arise Bestebier, ook genaamd Visser, zich later noemde Van der Pluijm, leefde omstr. 1640-1715. Hij was schepen te Dussen-Musterkerk in de periode 1702-14.

   Antonius Arise Bestebier was weduwnaar van Helena Jans Baes met wie hij omstr. 1663 was gehuwd en had met haar de kinderen Adrianus, Johannes, Petrus, Rijnerus, Antonius jr. en Adriana.

   Op 24.6.1701 wordt hij gedaagd door de schout wegens achterstallige betaling van 70 gulden huurschuld en wordt vrijgesproken omdat hij voor dit bedrag werk verrichte aan de dijk.

   Wegens overlijden van zijn zoon Teunis de jonge (uit zijn 1e huwelijk) betaalt hij op 13-5-1710 aan de overblijvende kinderen elk de som van 200 gld.,welke aan Teunis de jonge was toegewezen voor zijn moederlijk erfdeel,inclusief dat wat hij had geerfd van zijn oom Arijen Ponssen, hetwelk zijn vader onder zich had.

  7 kinderen


 4. Jacob Aertsen (Jacob Aerts) Vermeijs , * ±1650 .

  x Babyloniënbroek 13-11-1672   Kuijntien Eijmberts , * ±1650 .

  3 kinderen


 5. Philips Aertsen Vermeijs , *Babyloniënbroek >1650 , [] Hill (NB) 24-5-1715.
  Get. bij de aangifte begraven: Geertruijt Roeloffs (Geertruijt Roelen) van der Wiel .
  Philips Aertsen trad op als getuige bij het huwelijk van Hendrik van Cooten (?) .
   Philips Aertsen Vermeijs, aangegeven door Geertruijt Roelen van der Wiel.

  x Babyloniënbroek 22-2-1688   Geertruijt Roeloffs (Geertruijt Roelen) van der Wiel , *Hill ±1654 .
      Dochter van Roeloff Jansz van der Wiel en Maria Arijens Suijrmondt .
   Otr. op 31-1-1688 in Babyloniënbroek.
   Philips Aertsen Vermeijs, won. Babyloniënbroek, met Geertruijt Roeloffs van der Wiel, won. Hill, eerdere man was Cornelis Jansen Buij.
   Daarvoor was Geertruijt Roeloffs gehuwd met Hendrick Jorissen. Geertruijt Roeloffs had uit al haar huwelijken kinderen.
   Geb. in de periode 1652-57.

   Roeloff Jansz van der Wiel kwam van Meeuwen en trouwde op 6-2-1652 in Babyloniënbroek met Maria Ariens Suijrmondt na een otr. ald. op 18 jan.

   Geertruijt Roelen trad op als getuige bij de begrafenis van Philips Aertsen Vermeijs , de doop van Johannes van Olst , de doop van Cornelis van Olst , de doop van Dirckske van Olst , de doop van Dirckske van Olst , de doop van Cornelis van Olst .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.