Tielman Jacobs .
Zoon van ? .


x <1620
    Adriaentken Adriaenssen (Aentken) Oerlemans .
Kinderen:
 1. ? Anneken Tielmans , † <1678 .

  x   Adriaen Dircks den Ouden (Adriaen Dircks) van Clootwijck .
      Zoon van Dirck Adriaens van Clootwijck en Aentken Adriaen Toniss (Aentken Adriaens) den Jonghen .
   Zij hadden 1 kind, een dochter Adriaenken.

   Adriaen van Clootwijck Dirckss. was de oudste zoon van Dirck en Aentken.

   Eodem anno et die [ xxve februarij anno 1603 in Capelle] compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met
   eennen vrijen verlije soo recht is Dierck Dierckss van Fielen [???]. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Adriaen Dirckss van Clootwijck namens zijn moeder ende Janneken Adriaensdr. zijn voldaan, 30-1-1617.

   Eodem anno et die [je junij anno 1616 in Capelle] compareerden Antonis Adriaenss den Jongen, Jenneken Adriaensdr wed Adriaen Peterss, Peter Gerit Andriess x Anneken Adriaenss, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Oude, Adriaen Dirckss van Clootwijck de Jonge, Dirck Dirckss van Clootwijck ende mede namens hun moeder Aentken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Jan Joostenss. Alle verkopers als erfgenamen van Mariken van Clootwijck.

   Eodem anno et die [xviije februarij anno 1620 in Capelle] compareerden Aentken Adriaensdr., wed. Dirck van Clootwijck, met
   Adriaen Dirckss van Clootwijck, oudtsten soon, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Neeltken Adriaens, wed. Jan Peterss Vos, ende haer kijnderen.

   Opten xxvije februarij anno 1623 compareerden [in Capelle] Dirck Dirckss van Clootwijck ende Jan Wouterss van Duijsel x Gertruijt Dircxdr. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden, haeren broeder, een stuk lant aengekomen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck za.

   Smaeldeelinge tusschen Adriaen Dirckss van Clootwijck den Ouden ende den jongen van haere goederen hen aengecomen van hen vaders besterff als van Adriaen Van Clootwijck, haeren oom za (blijckende de gelijcke deelingen daer van sijnde) voor recht aengebroocht desen xe october anno 1623 vande goederen hier naer gespecificeert.

   Opten ije mert anno xLvij [in 1647 in Capelle] soe zijn voer ons comen Adriaenvan Clootwijck Dircxz als oppervoocht van Claes Janss Loijern weeskijnt ende Aenken Claes Janss wedue ende
   hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Elijzabeth Jans Loijendr. Betaald wordt via een wilkeur.

  x Capelle (NB) 4-5-1631   Wouter Jacopssen (Wouter Jacobs) Visscher , † <12-1677.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.