Toniske Ammerens , † <1633.
Dochter van ? .


x
    Jan Ghijsberts , † <1633.
Kinderen:
 1. Geertruijd Jans (Truijcken Jan Ghijsbertss) .

  x <1637   Adrijaen Aert Joosten (Arien Aert Joosten) .

  3 kinderen


 2. Ghijsbert Jan Ghijnsbertss .

   Sprang, 5-10-1632: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Ghijsbert Jan Ghijsbertss ter eenre ende Adriaen Aert Joosten x Truijcken Jan Ghijsbertss ter andere zijde ende dat van de goederen van Jan Ghijsbertss ende Tonisken
   Ammerens, huer ouders.

   Sprang, 16-2-1636:
   - Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Peter Wouterss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van Adriaentken Jan Gijsen, in presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen Aert Joosten, swager, van Adriaentken.
   - Rekeninge bewijs voor Peter Wouterss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van het jonckste kijnt, Coentken, van Jan Gijsbertss za, in presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen
   Aert Joosten, swager, van Coentken.

  x ??   Thonisken Jans Cleijn .

   Scheijdinge ende deelinge aengebrocht in 1631 of 1632 bij Jenneken Dielen,
   weduwe Jan Handrickss Cleijn, ter eenre, ende Jacob Janss Cleijn mede als voocht van het kijnt, Jan, van Dielen Janss Cleijn bij Maeijken Cornelis Baeijenss
   ende als voocht van het kijnt, Tonis, van Dirck Janss Cleijn bij Jenneken
   Tonis, Joost Janss Cleijn, Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechtss x Thonisken Jans
   Cleijn, Neeltken Jans Cleijn ende Dirck Jan Handrickss als voocht van het
   kijnt, Wouter, van Jan Handrickss Cleijn ter andere zijde, erffgenamen van Jan Handrickss Cleijn, vader.

   Sprang, 20-3-1632: Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Joost Janss
   Cleijn mede als voocht ende Handrick Willemss x Maeijken Cornelis Baeijens mede
   als toesiender van het kijnt van Dielis Janss Cleijn bij Maeijken voorss ende
   mede als voocht ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen als toesiender van het kijnt van Dirck Janss Cleijn bij Jenneken Toniss Oerlman, , Ghijsbrecht Jan
   Ghijsbrechtss x Tonisken Jans Cleijn, Neeltken Jans Cleijn ende Dirck Jan Handrickss als voocht van het kijnt, Wouter, van Jan Handrickss Cleijn bij Jenneken Dielis ende Willem Hanz Dirck Franss namens Jacob Janss Cleijn, procuratie notaris te Dongen 5-2-1632, ende hebben overgegeven aen Jan Adriaenss Spranger. Er wordt betaald via een wilkeur.


 3. Adriaentken Jan Gijsen .

   Sprang, 16-2-1636: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Peter Wouterss als
   voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van Adriaentken Jan Gijsen, in
   presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen Aert Joosten,
   swager, van Adriaentken.


 4. Coentken Jan Gijsbertss (Coentgen Jan Gijssendr) .

   Sprang, 16-2-1636: Rekeninge bewijs voor Peter Wouterss als voocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van het jonckste kijnt, Coentken, van Jan Gijsbertss za, in presentie van Gijsbert Jan Gijssen, broeder, ende Adrijaen
   Aert Joosten, swager, van Coentken.

   Sprang, 19-12-1641: Reeckeninge ende bewijs voor Maeijken Aertss, weduwe Peter Wouter Gijssen, als voocht geweest van Coentgen Jan Gijssendr ende Frans Handrick Franss als toesiender sedert 16-1-1636.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.