Trijntge Dircx , † <2-1624.
Dochter van Dirk Boon Antonsz .


×
    Claes Jansz .
×
    Sijmon Basstiaense , † <3-1624.    
Kinderen:
 1. Adriaantje Claasdr , † <1640 .

  ×   Jan Cornelisz Stout , † <1640.

  5 kinderen


 2. Maritghen Claes .

   Jan Sijmons ter eenre Dirrick Claess, Claes Claess, Jan Cornelis (STOUT x Adriaentge Claes) ende Maritghen Claes geass. met haar broer Dirrick, zalgr. Sijmon Bastiaensz vader van Jan Sijmons ende Trijntje Dirricks haer luijden gesamelijcken moeder, verdeling. /getekend door Dirck - en Claes Claesz en Jan Corss op 6-2-1624.

  ×   Pleun Floris Hendricks , † <6-1614.
   Zij hadden 3 dochters.

  ×   Jacob Jacobsz .
   Ondertrouw op 23-5-1614 in Goudriaan.

  3 kinderen


 3. Dirrick Claess .

   Op 3-12-1643 comp. Dirck Claasz als voocht van’t nagelaten weeskint van Claas Claasz ende Jan Hendricx als voocht van sijn suster Grietje Hendricx transp. aan Cornelis Cornelisz Compeer ende Jan Teunisz Boon

  ×   Susanna Sarvels , † <1644.
   Kinderen: Niesje en Annigje.

   Op 24-10-1611 vermeld: Dirrick Claes ende Susanna SARVELS zijn hvr. te voren wed. van Jan Matthijs.

   In Langerak, eind 1643, comp. Dirrick Claes, weduwnaar van Susanna Sarvels, geass. met Thonis Aerts Coorevaar en Cornelis de Groot, beijde schoonsonen ter eenre ende Matthijs Jansz, Jan Claes als man en voogd van Marritje Jans ende Gerrit Thonis Ridder, in deze geass. met Andries van Rietveld, schout, Cornelis Jans Cuijck, schepen van Ammersgraefland, Meerten Pieters, schepen.

   Susanna Sarvels was eerder gehuwd met Jan Matthijsz. de Jong en had uit dat huwelijk de kinderen Matthijs, Cathalina, Marrigje en Gonnitje Jans de Jong.

   Rechtdag ordinaris, Langerak, 20-3-1604: Susanna Zaroels (Zarvels) weduwe van Johan Mathijs eiseres contra Rutger Dirricx Mors, gedaagde. De eiseres verzoekt betaling van een som van 20 gulden wegens de landpacht van twee hennip akkers door de gedaagde in het jaar 1602 van Johan Mathijs gehuurd en gebruikt. Eveneens 20 gulden wegens het ’weijen van twee koebeesten int selve jaar’ door de eise­res van gedaagde aangenomen, makende tezamen 40 gulden. Daarvan wordt afgetrokken de be­dragen die de gedaagde eerder betaald heeft. Resteert nog 18 gulden 7 stuivers. Tenzij de gedaagde kan bewijzen meer betaald te hebben. De gedaagde, Rutger Dirks Mors verschijnt niet.

  2 kinderen


 4. Claess Claess .

   Op 20-4-1649 was sprake van Cornelis Cornelis Compeer, Dirck Claas als voogd van Trijntje Claas, nagelaten weeskind van Claas Claasz.

  ×   Grietje Hendriks de Lucht .

   Grietje is een dochter van Hendrik Cornelisz de Lucht.

   Jan Hendricks de Lucht heeft op 23-6-1659 de adm. geregeld van zijn broer Cornelis Hendricks de Lucht, Leendert Adriaanse Verhoeff voogd, Grietge Hendricks de Lucht geass. met Lambert Meertense [..] hare swager en Aeltje Joosten hvr. van Jan Jansen.

  1 kinderen


 5. Jan Simonsz .

   Jan Simonsz. trouwde Adriaantje Huijgs en had een dochter Trijntje.

   Jan Sijmons ter eenre Dirrick Claess, Claes Claess, Jan Corne­lis (STOUT x Adriaentge Claes) ende Maritghen Claes geass. met haar broer Dirrick, zalgr. Sijmon Bastiaensz vader van Jan Sijmons ende Trijntje Dirricks haer luijden gesamelijcken moeder, verdeling op 6-2-1624; getekend door Dirck - en Claes Claesz en Jan Corss.

  ×   Adriaantje Huijgs , † <6-1673.

   Adriaantje Huijgs hertr. op 7-12-1645 in Nieuwpoort mmet Jacob Ariens Abeel.

   Willem Cornelis Pelt te Ameide transport iets op 6-3-1665 aan Jacob Adriaens Abeel en Adriaentje Huijgen echtlieden te Langerak

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.