Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1603 , † <6-1681.
Dochter van Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) en Neeltgen Philips .


x Rotterdam 13-3-1624 (otr Rotterdam, Hillegersberg 16-3-1624)
    Peije Ariensz Hoogerwaert , *Zoetermeer ±1602 , † <1681.

RECHTSBOVEN: Hillegersberg rond 1611

Kinderen:
 1. ?? Leendert Peijensz Hoogerwaert , [] Rotterdam, Hillegersberg 18-9-1713.
  Get. bij de aangifte begraven: Arij Leenderts Hoogerwaert .
  Leendert Peijensz trad op als getuige bij de doop van Willem Ariense Hoogerwaert , de doop van Arij Willem Peijensz (Arij Willems Peije) Hoogerwaert , de doop van Pieter Maerten Pietersz .
   Begraven van Leendert Peyensz Hogerwaert aangeg. door Arij Leenderts Hogerwaert.

   Leendert en Jannetie Peijens Hoogerwaert waren broer en zus.

   Leendert Peyens Hoogerwaard was gehuwd met Neeltje Pieters en liet op 2-11-1676 een zoon Willem dopen.

   Te H’berg op 9-5-1680 zijn gekomen:
   - Maarten Pietersz Corenmolenaar,
   - Dirk Pietersz Corenmolenaar,
   - Leendert Peijen Hoogerwaard, gehuwd met Neeltje Pieters,
   - Pieter Dirx Reeuwijk, gehuwd met Trintje Pieters, en
   - Cors Cornelisz Stolk, gehuwd met Maritge Pieters;
   En zij hebben verkaveld.

  x Rotterdam, Hillegersberg 26-4-1671   Neeltie Pieters ( Corenmolenaar) .
      Dochter van Pieter Corenmolenaar en ?
   Otr. op 10-4-1671 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Leendert Peijen, jongeman van Hillegersberg , wonend: Hillegersberg, en Neeltgen Pijeters, wed. Jan Sijmonsen Stolck, wonend: Hillegersberg in Ommoorden.

   Te H’berg op 1-2-1672 Zijn gekomen Leendert Peijensz Hogerwaard, gehuwd met Neeltje Pieters, die weduwe was van Jan Simonsz Stolk, en Arien Gerritsz Leeflang, gehuwd met Crijntje Claase, die weduwe was van van Cornelis Simonsz Stolk, en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op. 23-3-1672 Compareerden:
   - Arie Gerritsz Leeflang gehuwd met Trijntje Claasse, weduwe van Cornelis Simonsz Stolk, mitsgaders Dirk Ariensz Keet en David Claasz Watering als voogden over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Simonsz Stolk voornoemd; en hebben uitkoopt gedaan
   tegen
   - Leendert Peije, gehuwd met Neeltje Pieters, weduwe van Jan Simonsz Stolk, mitsgaders Arie Simonsz Stolk en Pleun Maartensz van Terbregge als voogden over de nagelaten weeskinderen van Jan Simonsz Stolk voornoemd.
   (in de marge: compareerde Cornelis Jansz Stolk, zoon van Jan Simonsz Stolk, en verklaarde betaald te zijn d.d. 01-03-1705.)

   Neeltie Pieters trad op als getuige bij de doop van Cornelis Maerten Pietersz .

  3 kinderen


 2. ?? Jannetie Peijens (Jannetie Peije) Hoogerwaert .
  Jannetie Peije trad op als getuige bij de doop van Willem Cornelisz Hoogenwaart , de doop van Arij Leenderts Hoogerwaert , de doop van Heijndrick Willem Peyesz Hoogerwaert , de doop van Dirck Willemsz Broeckhuijse , de doop van Arij Willemsz Broeckhuijse , de doop van Dirck Willemsz Broeckhuijse , de doop van Peije Willemse Broeckhuijse , de doop van Peije Willemse Broeckhuijse , de doop van Dirck Willemsz Broeckhuijse .

   Jannetie en Leendert Peijensz. Hoogerwaert waren broer en zus.

   Jannetie was weduwe van Dirck Dircksz en woonde in Hillegersberg.

   Jannitje Peijen Hogerwaert, won. Bergweg onder Hillegersberg, maakte op 16-4-1694 in Berkel een testament. Zij was de moeder van Neetje, Arije en Dirck Dircks van Veen. Leendert Peijens Hogerwaert was haar broer. Arije Gerritss Leefflangh was haar neef.

  x ???   Cornelis Jans , [] Rotterdam 11-8-1647.
   Cornelis Jans, man van Jannetje Peyers.

  x <1655   Dirck Dirckss van Veen , † <1676.
   Kinderen: Neeltje, Arije en Dirck.

  x Rotterdam, Hillegersberg 20-10-1675   Aelbrecht Willems (Aelbrecht Wilmse) Broeckhuijse .
   Otr. op 28-9-1675 in Rotterdam, Haringvliet.
   Aelbrecht Willems Broeckhuijse, wed. Maertie Ariens, wonend: Hillegersberg, en Jannetie Peije Hoogerwaert, wed. Dirck Dirckss, wonend: Hillegersberg.
   Aelbrecht Willems Broeckhuijse had kinderen uit huwelijk met Maertie Ariens.

   Willem Dircksz (van) I(J)sselmonde kreeg van zijn schoonvader, Aelbregt Broeckhuijse, diens boerderij in de Butterdorpse polder toegezegd op 3-11-1674.

   Aelbrecht Willems Broeckhuijse, weduwnaar van Maertie Ariens, woonde in Hillegersberg.

   Arjaantje Aelbrechts Brockhuijsse, de huisvr. v. Aelbrecht Sijmonss Brockhuijsse, werd op 23-11-1680 in Berkel genoemd. Zij was een zuster van: za. Dirck Aelbreghtss Broeckhuijsen. Op 12-2-1713 werd Arjaantje opgenieuw genoemd, dit maal gehuwd met Pieter Janss Post.

   Aelbrecht Wilmse trad op als getuige bij de doop van Marijtie Willems van IJsselmeer , de doop van Marijtje Willems Broeckhuijse , de doop van Arij Willemsz Broeckhuijse .

  3 kinderen


 3. ?? Cornelis Peijenz Hoogerwaert .
  Cornelis Peijenz trad op als getuige bij de doop van Lidewij Arijens Hoogerwaert .

   Te H’berg op 12-8-1645 Comp Willem Cornelis Michielen, onze buurman, en koopt uit tegen Adriaen Lenertsz [Somerbier?] als geordonnerd voogd van Cornelis, 5 jaar, en Maritge, 3 jaar, zijn comparants kinderen, geprocreëerd bij Annetje Jans, zijn overleden huisvrouw zaliger.

   Te H’berg op 11-06-1665 (in marge) Comp. Cornelis Willem Michielen voor zichzelf en Cornelis Peije gehuwd met Marijtge Willems en bekennen voldaan te zijn.

  x Rotterdam, Hillegersberg 16-1-1665   Marijtge Willems , *Rotterdam, Hillegersberg ±1642 , † <1683.
      Dochter van Willem Cornelis Michielen en Annetgen Jans van ’t Hoff .
   Otr. op 27-12-1664 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Cornelis Peije, jongeman van Hilligersberg , wonend: Ommoorde, en Marijtje Willems, jongedochter van Hilligersberg, wonend: aen de Bregge.
   Op 12-8-1645 zou Maritge 3 jaar oud zijn geweest.

   Te H’berg op 23-2-1682 zijn samen gekomen:
   - Cornelis Willem Michielen voor zichzelf voor 1/4;
   - Maartje Willems, weduwe van Willem Pieters Peijen, mitsgaders Trijntje Willems, weduwe van
   Arie Peijen Hoogerwaard, voor zoveel het vruchtgebruik aangaat, Teunis Teunisz van Alphen,
   meerderjarige zoon van Maartje Willems voor 1/7 in een 1/4,
   - Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, elk voor haar portie, voor zoveel den eigendom aangaat, wijders denselve Cornelis Willem Michielen nog nevens Jan Cornelis
   Michielen en Cornelis Jan Michielen, allen wonende Hillegersberg, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Maartje Willems, weduwe van Willem Pietersz Peije, nevens de voornoemde Teunis Teunisz van Alphen mede voor 1/4; en
   - als voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Willems, weduwe van Arie Peijensz Hoogerwaard, nevens de voornoemde Cornelis en Arij Ariensz Hoogerwaard mede voor 1/4 part; en nog
   - als voogden over het nagelaten weeskind van Marijtje Willems zaliger, verwekt bij Cornelis Peijensz Hoogerwaard voor gelijke 1/4 part;
   Zij allen zijn erfgenamen van Willem Cornelis Michielen, haar overleden vader en grootvader resp., overleden
   aan Terbregge onder Hillegersberg, en zij hebben verkaveld.

   Marijtge Willems trad op als getuige bij de doop van Teuntje Willems (?) , de doop van Lidewij Arijens Hoogerwaert , de doop van Cornelis Willemsz (?) .

  2 kinderen


 4. Willem Peije Hoogerwaert , *Rotterdam, Hillegersberg ±1625 .

   Willem Peije Hoogerwaert was als 32-jarige op 7-4-1658 in Hillegersberg gehuwd met Maertie Gerrits. Bij de doop van hun zoon Arij op 13-5-1668 in Hillegersberg waren Leendert Peije en Maertie Willems doopgetuigen.

  x Rotterdam, Hillegersberg 7-4-1658   Maertgen Gerrits (Maertie Gerrits) , *Rotterdam, Kralingen ±1635 .
   Otr. op 17-3-1658 in Rotterdam, Kralingen.
   Willem Peyen, jongeman van Hillegersberg, met Maertgen Gerrits, jongedochter van Kralingen. Zij hadden een aantal zonen en een dochter Aerjaentgen.

  8 kinderen


 5. Arij Peijensz (Arij Peijen) Hoogerwaert , * ±1635 , [] <1682.

  x ±1655   Trijntje Willem Cornelisdr (Trijntje Willems) , * ±1635 , † 2-1709, [] Rotterdam, Cool, In ’t Swaenshals 23-2-1709.

  16 kinderen


 6. ?? Philips Peijensz (Philips Peije) Hoogerwaert , * <1645 , † ±1680 .
  Philips Peije trad op als getuige bij de doop van Pieter Willem Peyesz Hoogerwaert , de doop van Heijndrick Willems Hoogerwaert .
   Philip Peijensz lijkt te zijn overleden tussen 10-02-1679 en 19-4-1680.

   Philips Peijensz Hoogerwaert was getuige bij de doop van de tweeling van Willem Peijesz Hoogerwaert.

   Rotterdam 21-7-1669: Phillips Peije of Peijensen Hogerwaert, wonend in de ambacht van Hillegersberch bekent 1.400 gulden schuldig te zijn aan Claes Huijbrechtsz Vermeulen, eveneens wonend in Hillegersberch.

   In H’berg op 20-3-1675 zijn gekomen:
   - Philips Peijensz Hoogerwaard, weduwnaar,
   - Pieter Cornelisz van Ommoorden gehuwd met Marijtje Huijberts,
   - Arie Jansz de Jongh gehuwd met Neeltje Huijberts,
   - Vranck Philipsz Vermeer gehuwd met Ingetje Huijberts,
   - Claas Huijbertsz,
   - Pieter Frederiksz van Gorkum gehuwd met Claasje Huijberts,
   - Dirk Dirksz van Veen gehuwd met Willemtje Jans, en
   - Willem Domensz Kerkhof als voogd over Huijbert Jansz Kerkhof, kinderen van Leentje Huijberts;
   Zij zijn tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Claasje Philips, en zij hebben verkaveld.

  x Rotterdam 20-3-1663   Claesje Philips van der Bregge , † ±1674.
   Philips Peijensz, jongeman, en Claesje Philips, wed. Hubert Willemsz. met att. van Hillegersberg.

   Philips Pijense Hogerwaard gehuwd met Claesje Philips van der Bregge die weduwe was van Huijbrecht Willemsz Vermolen, wordt op 10-12-1663 in Hillegersberg genoemd.

   Te H’berg op 10-12-1663 zijn samen gekomen Philips Pijen Hogerwaard gehuwd met Claesge Philips van der Bregge die weduwe was van Huijbrecht Willemsz Vermolen, ter eenre, en Arien Jansz de Groot, gehuwd met Neeltje Huijberts, Maritge Huijberts meerderjarige dochter, Lenert Willemsz Vermolen als oom en voogd over Willem Huijberts, Ingetje Huijberts, Claas Huijberts en Claasje Huberts, Willem Domen Kerkhof als oom en voogd over Wilpge Jans en Hubert Jansz Kerkhof, kinderen van Leentje Hubrechts, geprocreëerd bij Jan Domen Kerkhof, tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Hubert Willemse Vermolen zaliger voornoemd, ter andere zijde en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 20-3-1675 Zijn gekomen Philips Peijensz Hoogerwaard, weduwnaar, Pieter Cornelisz van Ommoorden gehuwd met Marijtje Huijberts, Arie Jansz de Jongh gehuwd met Neeltje Huijberts, Vranck
   Philipsz Vermeer gehuwd met Ingetje Huijberts, Claas Huijbertsz, Pieter Frederiksz van Gorkum gehuwd met Claasje Huijberts, Dirk Dirksz van Veen gehuwd met Willemtje Jans, en Willem Domensz Kerkhof als voogd over Huijbert Jansz Kerkhof, kinderen van Leentje Huijberts, tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Claasje Philips, en hebben verkaveld.

   Rotterdam, 28-2-1654: Leendert Phillips van der Bregge en zijn vrouw Anneken Jacobs, wonend aan de Rotte bij Ter Ham, benoemen elkaar tot erfgenaam.

  x 1679   Crijntje Jansz ’t Baesge , † ±1680.
   Otr. op 10-2-1679 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Philips Peijenss, wed. Claesie Philips, wonend: Hillegersberg, en Trijntie Jans, jongedochter, wonend: Hillegersberg

   Te H’berg op. 19-4-1680 Zijn gekomen:
   - Peije Ariensz Hoogerwaard,
   - Pieter Jansz ’t Baesge,
   - Cornelis Ariensz Zeeuw, gehuwd met Leentje Jan,s en
   - Cornelis Teunisz in ’t Hout, als voogd over Lijsbeth Jans;
   Zij zijn tezamen erfgenamen van Philips Peijensz Hoogerwaard en Crijntje Jansz ’t Baesge, en zij hebben verkaveld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.