Trijntgen Pijeters .
Dochter van ? .


x 1636 (otr Rotterdam, Overschie 18-1-1636)
    Arijen Jacobse Overgaauw .
Kinderen:
 1. ?? Harmen Arentsz Overgaauw .

  x ±1665   Grietie Cornelisse , * ±1640 .

  7 kinderen


 2. ??? Maritje Ariaens (Maertgjen Ariens) Overgaauw .
   Maertje Adraensdr. van Overgauw, overl. Rotterdam Dorp 28-1-1642.

  x   Heijndrick Pietersz Sterrenburg .
   Otr. op 4-12-1667 in Rotterdam, Delfshaven.
   Heijndrick Pietersz van Sterrenburch, jongeman van Schoonderloo, en Maertgjen Ariens Overgauw, jongedochter van Pijnacker.

  2 kinderen


 3. ??? Japik Arentsse Overgaeuw .
  Japik Arentsse trad op als getuige bij de doop van Arij Jans Keet (??) .

   Japick Arentsse Overgaeuw/Bogaert.

   Jacob Aerentse Overgau te Pinake [=Pijnacker] werd op 28-11-1650 in Rotterdam vermeld.

   Overschie, 22-10-1635: Rekening, bewijs en reliqua van de ontvangst en uitgaaf die Pieter Cornelisz. de Huijt schipper wonende tot Rotterdam en Dirck Claesz. bouman wonende op Delfshaven als voogden van Maerten Dircxsz. nagelaten zoon van zal. Dirck Maertensz. gehad hebben van desselfs weeskinds goederen sedert datum van de lest gedaan rekening d.d. 31-12-1632.
   In de marge: Overgeleverd bij de rendanten op 22-10-1625 aan Christiaen van Groenewegen, schout, Sijmon Maertensz. Hoornwech en Claes Dircxsz. Noortwijck schepenen van Overschie ten overstaan van Jacob Arijensz. Overgauw getrouwd met des weeskinds moeder en mede present het weeskind.

   In Maasland op 3-2-1687 Comp. Pieter Cornelisz. Groen onze inwoner als principaal en Jacob Arentsz. Overgaauw wonende tot Overschie als borg en zijn schuldig aan Willem Pietersz. Boucketeijn een som van 200 car. gld. uit zaak van geleende penningen.

  c   Neeltie Jacobs .
   Mogelijk had hij zonen Arien en Jacob en een dochter Zijltje, maar die kunnen ook tot een andere tak behoren.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.