Trijntghen Cleijs Koenendr (Trijntgie Joppen) , *Groote Lindt ±1540 , † ±1618.
Dochter van Cleijs Coenen (Cleijs Coenen) .


× ±1564
    Job Aertsz , * ±1518 , † 1595.
× <1609
    Leonardt Cornelisz (Lenert Cornelisz) Cleijnen , * ±1565 , † 1631.    

    Zoon van Cornelis Adriaen Goessensz en Maritgen Lendertsdr .
Kinderen:
 1. ??? Cornelis Joppen , † ±1604 .

  ×   NN. , † <1-5-1601.

  × ??? Rijsoord (ZH) 17-5-1601   Mariken Ariens .
   Cornelis Joppen, wd. van Westmaas, en Marijken Ariens, j.d. in Rijsoirt.

  3 kinderen


 2. Pieter Joppen , † <1653 .
  Pieter Joppen trad op als getuige bij de doop van Job Teunisse , de doop van Job van der Nes (??) .

  × Barendrecht 10-1619   Lijsbeth Theunisse , *West-Barendrecht ±1595 .
   Otr. op 13-10-1619 in Barendrecht.
   Pieter Joppe, j.g. van West Barendrecht, en Lijsbeth Theunis, j.d. van West Barendrecht. Kinderen: Job (2x), Teunis, Coenraet, Trijntge en Geeman.

   Zij had een broer Geerit Teunisse, die gehuwd was met Adriaentge Ariens.

   Rotterdam, 5-11-1652: Antheunisz Francken uit Barendrecht, machtigt een procureur om van de weduwe van Pieter Joppen uit West Barendrecht een betaling van een obligatie te vorderen. Dit vanwege zijn borg voor Gemeen Koenen uit Westmaes.

  6 kinderen


 3. Neeltgen Joppen .
  Neeltgen Joppen trad op als getuige bij de doop van Lenaert Crijnenz (Lenaert Crijnssen) (?) , de doop van Maritgen Clemens (Maertge Clemens) van den Nes .

  × ±1605   Anthonis Geemansz (Thonis Ghenis) , * ±1570 , † 1619.
      Zoon van Gheemen Cornelisz (Geeman Cornelisz) en Lijsbeth Thonisdr .
   Kinderen: Gerrit, Lijsbeth, Pleuntje, Trijntge, Geemen, Job, Cornelis en Coen.
   In een akte van 22-11-1611 wordt hij 41 jaar oud genoemd.

   In 1618 nam Thonis Genis 8 h., toebehorend aan de kerk te Ridderkerk, in pacht, die voordien voornamelijk gebruikt waren door Arien Thonis, schout van West-Barendrecht.

   Thonis Ghenis trad op als getuige bij de doop van Lijsbetge Clements van der Nes .

  9 kinderen


 4. Coenraet Joppen (Coen Joppen) .
  Coen Joppen trad op als getuige bij de doop van Job Teunisse .

   Hij was boer in West-Barendrecht.

  ×   Maritge Geemans (Maertge Geemansdr) .
      Dochter van Gheemen Cornelisz (Geeman Cornelisz) en Lijsbeth Thonisdr .
   Hun zoon Geemen Coenen is rond 1596 geboren. Waarschijnlijk was er ook een dochter Adriaentgen, gehuwd met Franck Geertsz.

   Maertge Geemansdr trad op als getuige bij de doop van Neeltgie Cleijsse , de doop van Job Pieters .

  2 kinderen


 5. ? Annen Joppen .

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.


 6. ? Arien Joppen .


 7. Aert Joppen .


 8. Eewout Joppen .

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.


 9. Lijntgen Joppen , *West-Barendrecht ±1575 , † 1619 .
  Lijntgen Joppen trad op als getuige bij de doop van Job Pieters , de doop van Cornelis Cleijsz (?) .

   Lijntgen/Lijnke Joppen had een broer Pieter Joppen.

   Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en vervangende zijn broers Aert en
   Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor ’Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(e1issen) en d’erffgenamen van za(1iger) Trijntghen Cleys’.

  ×   Clement Bastiaenssen van der Nes , *Rijsoord (ZH) <1580 , † <1651.
      Zoon van Bastiaen Francken (Bastiaen Vrancken) van den Nes en NN. .
   Otr. op 11-12-1599 in Rijsoord (ZH).
   Clement Bastiaenssen van der Nes in Rijsoirt en Lijnken Joppen uijt West Barendrecht: "bescheijt gegeven om te trouwen".
   Kinderen: Anneken, Bastiaen, Lijsbetge, Job (2x) en Maritge.

   Familienaam Van der Nes/Esch.

   Clement Bastiaensz. was boer in het Oude Land van West-Barendrecht, gegoed te West-Barendrecht, kerkmeester van Barendrecht (1627-1628).

   Clement werd op 9 augustus 1649 gevrijwaard van verschuldigde betalingen aan weeskinderen van zijn (ha1f)broer Willem Bastiaensz. van den Nes.

   Rotterdam, 13-9-1650:
   Bastiaen Clementsz van Esch, zoon en erfgenaam van wijlen Clement Bastiaensz van Esch uit Barendrecht, komt met Jacob - en Clement Besemer een verdeling overeen van de nagelaten goederen van Clement Bastiaensz.
   Bastiaen Clementsz behoudt alle goederen van zijn vader; de Besemers verkrijgen een stuk land (naast dat van Bastiaen) in Dirck Smeetslant, en 1/4e deel uit de nalatenschap van hun (oud)oom Leendert van Esch uit Rijsoort, als geerfd door Clement Bastiaensz.
   Jacob - en Bastiaen Besemer zijn kinderen van wijlen Annetjen Clementsdr, dochter van Clement Bastiaensz.. Jacob, koopman, treedt hier op mede namens zijn minderjarige broer Clement. Bastiaen Clementsz tekent als Bastiaen Clement vanden Nes.

   Clement Bastiaenssen trad op als getuige bij de doop van Job Pieters .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.