Geertruijd Jans (Truijcken Jan Ghijsbertss) .
Dochter van Jan Ghijsberts en Toniske Ammerens .


x <1637
    Adrijaen Aert Joosten (Arien Aert Joosten) .
Kinderen:
 1. Jan Ariens .

   Jan had een dochter Joostje.

   Sprang, 5-10-1676: Erffscheijdinge gedaen maecken bij de gesamentlijcke
   erfgenamen van Arien Aert Joosten ende Geertruijd Jan Gijsen, tw
   - Peter Corsten Wijnen x Theunisken Ariens,
   - Jan Jansen Eridden x Maijken Ariens ende
   - Denis Thijsen Kemmer als toesiender van het kindt van Jan Ariens, Joostje Jans.

   Sprang, 26-10-1676: Staet ende inventaris aengebracht op versoeck van Denis
   Thijs Kemmer als toesiender van t kindt van Jan Ariens, Joostje, van de
   goederen naer gelaten bij Geertruijd Jans Gijben weduwe Aert Aert Joosten.

   Sprang, 3-2-1685: Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Peter Corsten Wijnen ende Jan Janse Eridden als vooghden van het kint, Joostje, van Jan Ariens.


 2. Theunisken Ariens .

   Dat voor ons in Sprang op 9-3-1685 gecomen sijn Tonisken Ariens weduwe van
   Peter Corsten Wijnen, Jan Jacobs van Besoijen x Adriaentje Peters Wijnen ende
   Leendert Peters Wijnen ende gaven over met een vrije gifte aen Wouter
   Anthonisse Clootwijck. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Dat voor ons in Sprang op 13-12-1695 gecomen is Tonisken Ariaens weduwe Peter Corsten Wijnen ende verclaerde te transporteren aen Leendert Wijnen, soon, een geseet met huijsinge.

  x   Peter Corsten Wijnen , † <1686.
      Zoon van Corstian Lenaertsen (Corst Lenaertsen) Wijnen en Ariaenken Roelen .
   Kinderen: Adriaentje en Leendert.

   Sprang, 5-10-1676: Erffscheijdinge gedaen maecken bij de gesamentlijcke
   erfgenamen van Arien Aert Joosten ende Geertruijd Jan Gijsen, tw
   - Peter Corsten Wijnen x Theunisken Ariens,
   - Jan Jansen Eridden x Maijken Ariens ende
   - Denis Thijsen Kemmer als toesiender van het kindt van Jan Ariens, Joostje Jans.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janse Eridden x Maijke Ariens ende gaf [iets] over met een vrije gifte aen Peter Corsten Wijnen op 23-1-1677 in Sprang.

   Sprang, 25-10-1679: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Peter Coirsten Wijnen ter eenre ende Adriaentge Corsten Wijnen voor haer ende hare kinderen ter andewre sijde, kinderen ende erfgenamen van Corst Leenderts Weijnen ende Adriaentge Roelen wegens de goederen van hun ouders.

  2 kinderen


 3. Maeijken Ariens , * ±1645 .

  x Sprang 16-2-1668   Jan Jansen Eeridt Haverhals , *Sprang ±1640 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.