Walich Pietersz .
Zoon van ? .


x
    Machteld Aernt Butsdr .
Kinderen:
 1. Pieter Walichsz .

   Belening met 4½ morgen land ter Yemont nabij De Lier op 10-5-1444 aan Machteld Aernt Butzdochter, gehuwd met Walich Pietersz., bij dode van haar moeder Geertruyt, dochter van jonkvrouwe Aechte Reynier Claeszoonsdochter. Later volgde belening aan Pieter Walichsz. (1472: te Dordrecht, vermeld op 12-5-1476 met zijn broer heer Andries).

   --

   Walich Pietersz. tot Delft bruyct in 1569 te Nootdorp van Gryetgen Eeuwoutsdr. 4 margen om 24 £, blijckende by den huyercedulle van date den 3en marty ‘68, compt. 5.5.6.

   Poortland, 1561: Walich Pietersz., molenair, huijert van Heijnrick Sijmonsz. ende Lijsbeth Henricx[fol. XI]dr. V½ margen weijlant den hoop tsjaers om LXIX £ comt den Xen penninck VI £ XVIII st.


 2. NN. Walich Pieterszdr .

   Een zuster van Vroomken Walichsdr. was gehuwd met
   Gillis van Ratingen.

  x   Gillis van Ratingen .


 3. Vroomken Walichs , * ±1420 , † >6-1483 .

  x ±1445   Jan Pietersz van Slingeland , * ±1420 , † Dordrecht ±1472.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.