Wiggert Cornelisz (Wigger Kornelisz) .
Zoon van Kornelis .


x
    Ingetie Cornelis .

RECHTSBOVEN: Wigger Cornelisz. was steenbakker in Ouderkerk a/d IJssel

Kinderen:
 1. Wigger Wiggersz , † <1632 .

  x ±1615   Pleuntge Jans (Plootgen Jans) ( Backer) , † >1643.

  5 kinderen


 2. Cornelis Wiggertsz ("Pleuntjes Kees") , † <1648 .

   De bijnaam van Cornelis Wiggertsz. was "Pleuntjes Kees". Hij woonde te O/IJ.
   Op 9-3-1655 werd vermeld dat hij te Goudwrak zijn mes had getrokken.

   Op 17-7-1624 te Gouda werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Cornelis Wiggertsz., won. O/IJ., en Marrichgen Aart Centen. Aart’s kinderen, willem en maartgen (gehuwd met cornelis wiggertsz en daarna met
   jan pietersz.), verkopen onderling een hennipwerf op 21-2-1643 te O/IJ.

  x   Marrichgen Aart Centen (Maertgen Aerts) .
   Otr. op 17-7-1624 in Gouda.
   Hij had kinderen Ingentgen en Leentjen.

   Manchen Aartsdr. hertr. als weduwe met Jan Pietersz., won. Zuidbroek.

   Haar kinderen hadden een stiefvader Jan Pietersz. Vlaminck en een oom Vincent Aartsz. [de broer van Marrichgen].

   Marrichgen Aartsdr. is wsl. een zuster can Cornelis Aartse, die op 9-6-1659 wordt genoemd als oudoom en voogd van Cornelis Adrijaense, nagelaten minderjarige zoon van Ingetgen Cornelisdr. [dochter van Marrichgen Aartsdr.].

   Ouderk. a/d IJssel, 4-5-1639: Jan Pietersz x Marritgen Aerts (wonende Zuidbroek) verkopen aan Pleuntgen Jans, weduwe van Wigger Wiggertsz, 1 1/2 morgen land in de Cromme over de kleine wetering tot de eigen van de kinderen van Cornelis Janse Decker (O = de koopster c.s.; W = Aryen Pieterse), prijs ƒ9.17.8.

   Ouderkerk a/d IJssel, 27-7-1641: Jan Pieterse x Maertgen Aertsdr (laatst weduwe van Cornelis Wiggertse, wonende Zuidbroek) verkoopt aan Aryen Thonisse Verbie (steenbakker, wonende alhier) 6 hond land in de Cromme in een weer van 14 morgen, van de Tiendeweg tot het land van Hendrick Cornelisse Decker c.s (O = Pleuntgen Jansdr, weduwe van Wigger Wiggertse; W = Aryen Pieterse). Er is een kavelcedulle van, prijs ƒ 365, en tot speldegeld een gouden ring waarde ƒ 17, waarvan ƒ 190 contant.

   Ouderkerk a/d IJssel, 21-2-1643: Jan Pieterse x Maertgen Aertsd, weduwe van Cornelis Wiggertse, wonende Zuidbroek, verkopen aan Willem Aertsz, zijn zwager een hennepwerf in de Cromme in een weer van 14 morgen, van Pleuntgen Jansdr, weduwe van Wigger Wiggertse tot de eerste kampsloot toe (O = de voorn. Pleuntgen Jans c.s.; W = Aryen Pieters). Prijs ƒ 100.

  2 kinderen


 3. Trijn Wiggerts .

   Zij wordt op 16-8-1617 vermeld. Haar oom was Pieter Cornelisz.

  x   Adriaan Adriaansz Suijdervliet .

   Adriaan Adriaansz Suijdervliet won. in Den Haag.


 4. Jan Wiggersz .

   Jan Wiggertsz., geh. met Maritge Lenerts, was steenbakker te Cr./IJ.

  x   Merritge Leenderts .

   Zij woonde als wed. te Krimpen a/d IJ.


 5. ? Adrijaen Wiggersz , † <1632 .

   Ouderkerk a/d IJssel, 21-12-1647:
   De kindren en erfgenamen van wijlen Cornelis Wiggertse, Adryaen Wiggertse en Wigger Wiggertse (broers, in leven won. te O/Y) hebben gemeen 7 morgen land, in de Cromme achter de steenplaats van Adryaen Anthonisse Verbie, gaan dit kavelen. Jan Pieterse Vlaminck (schoonvader) en Sent Aertse (oom) als voogden van de nagelaten minderjarige kinderen van voorn. Cornelis Wiggertse, Cornelis Adryaense, Jan Adryaense Croon, en beiden tevens ten behoeve van Balten Gijsbertse (schipper, woonende in ’s-Gravenhage, getrout hebbende Merchgen Adryaense), Jan Symonse x Pietertgen Adryaense, Aechgen Adryaense, wed. van Bastiaen Adryaense, en voor Anneken Adryaense, allen kinderen van wijlen Adryaen Wiggertse, en Jan Wiggertse voor zich zelf en voor Jan Leendertse, won. N/Y. zijn oom, als bloedvoogd van Ingetgen Wiggertse en Cornelis Wiggertse, zijn minderjarige zuster en broer, en Fop Cornelisse x Aechgen Wiggertse, allen kinderen van wijlen Wigger Wiggertse; het gaat in drie stukken.

  x   Merijgen Jans .
   Zij hadden (o.a.) 2 kinderen, waarvan Jan Jacobsz., won. N/IJ, voogd was: Aachte en Cornelis.

   De voogd van haar kinderen is Jan Jacobsz., won. te N./IJ.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.