Wijventje Pieters (Wijvettie Pieters Damas) , * ±1580 , † Sint Anthoniepolder >10-1639.
Dochter van Pieter Gerrit Heijnen (Pieter Gerritsz) (alias) Baertman .


x ±1605
    Simon Gijsbertsz Smit , *Rotterdam, Charlois ±1580 , † Sint Anthoniepolder ±1636.
Kinderen:
 1. Gijsbert Simonsz Smits , † >1696 .

  x Sint Anthoniepolder 12-8-1635   Aechken Dirks Verhouck , *Sint Anthoniepolder ±1615 , † <1664.

  x Sint Anthoniepolder 19-7-1671   Trijntge Pauwels (Trijntge Pouwelus) , *West-Barendrecht 1610 , ~Barendrecht 11-7-1610 , † 1677, [] Sint Anthoniepolder 23-3-1677.
      Dochter van Pauwels Pieters ( Muijer) en Neeltge Pleun Huijgens .
   Otr. op 4-7-1671 in Sint Anthoniepolder.
   Test. Gijsbert Symons Smit en Trijntje Pouwels: Trijntje legateert aan ’hare nichte’ Teuntje Jans een gouden wapenring gemerkt met een boompje en haar camelotten rok met groene voering. Gijsbert behield vruchtgebruik na haar overlijden voor haar erfgenamen; hij schonk haar vruchtgebruik en, na haar overlijden, aan zijn kinderen.
   Doopget. Dirck Staes (van Jaersvelt), Jacob Maertens en Weijntgen Ariens.

   Als weduwe woonde Trijntge in 1671 in Heinenoord en nadien in de Sint-Anthoniepolder.

   Trijntie Paulus, wed. van Jan Jorisz. Timmerman, won. te Heijnenoort, trouwde op 19-7-1671 in de St. Anthoniepolder met Gijsbert Simons Smits, wed. van Aechie Driks, won. in de St. Anthoniepolder, ondertrouw ald. op 4-7-1671.

   In een testament van 21-11-1675, opgemaakt toen Trijntje Pauwels ziek op bed lag, liet zij een gouden wapenring na aan ’hare nichte’ Teuntje Jansdr. Teuntje is het enige overlevende kind van het Dubbeldamse boerenechtpaar Adriaen Braem / Bramen en Neeltge Pauwels.

  6 kinderen


 2. Adriaen Simonsz Smidts , † >4-1640 .

   Op 7-5-1640 comp. Adriaen Simonsz Smidts, soldaat onder de compagnie van de Drost van Vianen, die verklaarde getransporteerd te hebben aan Ghijsbert Simonsz Smidts en Damas Arijensz (Oudeclem), resp. zijn broer en zwager, wonende te Sint-Anthoniepolder en Strijen, een deel van de goederen hem aanbestorven bij het overlijden van Adriaentgen Lenertsdr., weduwe van Ghijsbert Simonsz Smidtz, zijn bestemoeder van vaderszijder, overleden onder Charlois, waarvan hij verklaart volledig voldaan en betaald te zijn.

   Op 18-11-1639 comp. Wijventgen Pietersdr., weduwe van Simon Ghijsbertsz., wonende te Sint Anthoniepolder. Zij benoemt tot erfgenamen haarvier kinderen:
   - Roocxken Simonsdr. [getr. met Damas Aryensz. Oudeclem],
   - Bastiaentgen Simonsdr. [getr. met Cornelis Geerlofsz. van Roon],
   - Ghijsbert Simonsz. en
   - Neeltgen Simonsdr. [ongehuwd]
   en de kinderen van haar zoon Adriaen Simonsz.


 3. Roocxken Simons Gijsbertsen ( Smits) , *Rotterdam, Charlois ±1605 , † <1663 .
   Overl. vóór medio 1662.

   Op 18-11-1639 genoemd in het testament van haar moeder.
   Haar zoon Pieter liet in 1674 in Strijen een dochter Rookie dopen.

   Op 18-11-1639 comp. Wijventgen Pietersdr., weduwe van Simon Ghijsbertsz., wonende te Sint Anthoniepolder. Zij benoemt tot erfgenamen haarvier kinderen:
   - Roocxken Simonsdr. [getr. met Damas Aryensz. Oudeclem],
   - Bastiaentgen Simonsdr. [getr. met Cornelis Geerlofsz. van Roon],
   - Ghijsbert Simonsz. en
   - Neeltgen Simonsdr. [ongehuwd]
   en de kinderen van haar zoon Adriaen Simonsz.

  x Sint Anthoniepolder 30-11-1630   Dammas Adriaensz (Dammas Arijensz) Oudeclem , † 1667.
      Zoon van Adriaen (van der Swaen) en Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) .
   Otr. op 10-11-1630 in Sint Anthoniepolder.
   Damas Arienzen, j.g. van Sint-Anthoniepolder, tr. Sint-Anthoniepoider 30-11-1630 (1e proclamatie 10-11-1630) Rooxken Simon Gijbrechtszendochter van Charloos, ook wonende te Sint-Anthoniepolder.
   Kinderen: Pieter, Jan en Simon.
   Dammas testeerde te Strijen op 17-6-1667, waarbij hij zijn zonen Pieter en Jan tot erfgenamen maakte, voorts vermaakte hij f 50,- aan de heilige geest armen te Strijen.

   Hij is overleden vóór 26-7-1667.

   Dammas Ariensz., noemde zich later ,,Oudeclem”, was afkomstig van de St. Anthoniepolder. Hij tekende als "Daemmes Arense".

   Dammas was bouwman (landbouwer) in de polder de Oude Klem onder Strijen.
   In 1635 bezat hij een huis op den Luchtenburgh te Strijen en in 1666 bezat hij een huis op het dorp in Strijen.

   Dammas Arijensz trad op als getuige bij de doop van Sijmon Gijsberts Smits .

  3 kinderen


 4. ? Bastiaentie Simons (Bastiaentgen Zijmonts) Smits , *Rotterdam, Charlois ±1610 , [] Puttershoek 1-1685.

  x   Cornelis Gerloffs (Cornelis Gelven) , † Puttershoek 1674.

  3 kinderen


 5. Neeltgen Simons ( Smits) , *Rotterdam, Charlois ±1620 , † ±1670 .
  Neeltgen Simons trad op als getuige bij de doop van Sijmon Gijsberts Smits (?) .
   Sint-Anthoniepolder, 19-2-1670:
   Test. Leendert Jacobs Vermaese en Neeltje Symons. Zij ziek.

   Sint-Anhoniepolder, 25-3-1671:
   Uitkoop kinderen van Leendert Jacobs Vermaese. Symon Leenderts voor hem zelve, Jacob Leenderts oud 22 jaar, Aechie oud 20 jaar en Wijvettie oud 12 jaar.

   Neeltie Simons Smit. Op 18-11-1639 als ongehuwd vermeld in het testament van haar moeder. In 1641 woonde zij in de Sint Anthoniepolder.

   Haar kinderen worden op 25-3-1671 opgesomd:
   - Sijmon, meerderjarig;
   - Jacob, ca. 22 j.;
   - Aechien, ca. 20j.;
   - Wijventie, ca. 12j. oud

  x Sint Anthoniepolder 12-5-1641   Leendert Jacobsz (Lenert Jacobsen) Vermaes , * 1612 , ~Maasdam 11-3-1612 , † <2-1704.
      Zoon van Jacob Leendertsz ( Vermaes) en Aegken Pouwels Weeda .
   Otr. op 20-4-1641 in Sint Anthoniepolder.
   Hij was j.m. van Maasdam, zij j.d. van Charlois, won. in de S.A.P. Zij hadden o.a. een zoon Sijmon en een dochter Wijventje.
   Overleden tussen 18-5-1671 en 2-2-1704.

   Hij werd rond 1642 lidmaat in de Sint-Anthoniepolder.

   Leendert Jacobse Vermaese woonde in 1655 "op ’t gadt onder ’s-Gravendeel", nadien woonde hij in de Sint Anthoniepolder. In de S.A.P. was hij schepen in de periode 1657-74 en meermalen stedehouder in de periode 1663-68. In 1683 was hij ouderling in de S.A.P.

   Obligatie voor de twee nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs tot laste van Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder Heinenoord, opgemaakt op 11 juni 1651 in Maasdam:
   Willem Meertenss., schout, Jacob Corn(elis) Sneuckelaer, Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
   Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent schuldig te zijn aan Leendert Corneliss. en Aegye Cornelisdr., nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs, 187 Car. gld. 12 stuivers 8 penningen vanwewge aangetelde penningen die hij uit handen van Leendert Jacobss. als gereht bloedvoogd van de kinderen heeft ontvangen. Hij belooft dit terug te betalen over een jaar met interest jegens de penning
   20 vant honderd onder verband van zijn persoon en goederen. Jan Joriss. Blaeck, wonende onder de jurisdictie van Heinenoord, en Wouter Leendertss. Treck, wonende op het dorp Puttershoek, stellen zich borgen. De schout en de secretaris J.W. Hoffman ondertekenen de akte. De heemraden plaatsen hun handmerkje.
   Onder de akte is aangetekend dat op 19 mei 1657 de obligatie is betaald aan voogd Leendert Jacopss. in presentie van secretaris J. van Breedenhoff.
   Functie: Schepen van de Sint-Anthoniepolder van 1663 tot 1665
   Functie: Stadhouder van de Sint-Anthoniepolder van 1666 tot 1666

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.