Willem Adriaensz , † 1613.
Zoon van Adriaen Cornelisz en Willemtge Pieters (??) .


×
    Neeltge Leenderts .    
×
    Pleuntje Jans .    
× ±1603
    Neeltgen Philips , † 1639.
Kinderen:
 1. Machteltge Willems , † <1627 .

   Machteldte Willems was een halfzuster van Trijntge Willems.

   H’berg,1626 (in marge):
   - Comp Peije Ariensz en bekende voldaan te wezen door Pouwels Ariensz, zijn huisvrouws oom en voogd, en bekende ook zelfs ontvangen te hebben hetgene zijn huisvrouw bij overlijden van Iefge Adriaens en Joris Lenertsz, beiden tot Nieuwerkerk overleden, aangekomen is, zo ook door het overlijden van Machteldge Willems, zijn huijsvrouws halve zuster.

   Te H’berg op 16-9-1613 comp. Neeltge Philips, weduwe van Willem Ariensz op Wollefoppen, geassisteerd met Commer Philipsz, haar broer en voogd in deze, en heeft verticht tegen Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Lenertsz gehuwd met Annetge Willems, (Pouwels Ariensz [als oom en voogd van ?? (doorgehaald)] en de voorszegde Cornelis Lenertsz als voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, en de voorszegde Vranck Willemsz als voogd van Maritge
   Willems, en dezelfde Vranck Willemsz vervangende Jacob,Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz en Pouwels Ariensz als voogd van Philips Willemsz (d.d. nu namenlijk voor het [??] baten overleden is), Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, allen kinderen en kindskinderen van Willem Ariensz, haar vader en bestevader respectieve, en hebben verticht.


 2. Vranck Willemse Vos .

   Vranck Willemsz. is de oudste zoon van Willem Adriaensz. ofwel Willem Ariensz. op Wollefoppen. Diens weduwe Neeltge Philips wordt op 16-9-1613 in H’berg genoemd en had een broer Commer Philipsz.

   Te H’berg op 25-10-1608 comp. Vranck Willemsz en bedankt Cornelis Jansz, zijn voogd.

   Te H’berg op 20-11-1611 comp. Vranck Willemsz Vos en heeft verticht tegen Willem Vrancken voor zichzelf, Claes
   Vrancken voor zichzelf en beiden vervangende Pieter Cornelisz gehuwd met Ariaentge Vrancken, Pieter Jansz gehuwd met Teuntge Vrancken, beiden in de naam van Maertge, Wijve, Trijntge Vrancken, jongedochteren en tot haar jaren gekomen zijnde, allen kinderen van Maritge
   Jacobs.

   Te H’berg op 16-9-1613 comp. Neeltge Philips, weduwe van Willem Ariensz op Wollefoppen, geassisteerd met Commer Philipsz, haar broer en voogd in deze, en heeft verticht tegen Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Lenertsz gehuwd met Annetge Willems, (Pouwels Ariensz [als oom en voogd van ?? (doorgehaald)] en de voorszegde Cornelis Lenertsz als voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, en de voorszegde Vranck Willemsz als voogd van Maritge
   Willems, en dezelfde Vranck Willemsz vervangende Jacob,Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz en Pouwels Ariensz als voogd van Philips Willemsz (d.d. nu namenlijk voor het [??] baten overleden is), Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, allen kinderen en kindskinderen van Willem Ariensz, haar vader en bestevader respectieve, en hebben verticht.

   Te H’berg op 3-2-1616 comp. Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Leendertsz gehuwd met Annetge Willems en als
   voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, Jacob Aertsz gehuwd met Maritge Willems en Pouwels Ariensz als voogd van Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz, mitsgaders (als voogd van) Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, nagelaten kinderen van Willem Ariensz en erfgenamen van Jacob Willemsz, en zij hebben verticht.

   Te H’berg op 25-3-1627 comp. Teuntge Vrancken, weduwe van Pieter Jansz Huijsman, geassisteerd met Vranck
   Willemsz Vosch, haar vader en voogd in deze, en doet uitkoop tegen Cornelis Jansz Huijsman, als oom en voogd van Neeltge, 17 jaar, Jan, 15 jaar, Maritge, 10 jaar, jonge Maritge, 8 jaar, Annetje, 4 jaar, en Pieter, 2 jaar, haar kinderen, geprocreëerd bij Pieter Jansz Huijsman.

   Belening met de helft van 14 morgen land in Berchambacht, strekkende van het Ommerse land tot aan de ommeloop van het IJsselremeer, waarvan de huurwaarde op 10 stuiver per morgen wordt getaxeerd, geschiedt op 10-9-1614 aan Vranck Willemsz . bij dode van zijn vader Willem Adriaensz. Willem Adriaens, onmondig, was op 18-3-1575 beleend bij dode van zijn vader Adriaen Cornelisz., die op 9-6-1553 was beleend via familie van zijn vrouw. Vranck Willemsz. droeg het leen op 9-3-1639 over aan Pieter Adriaen Peyez.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  ×   Maritge Jacobs .
   Kinderen: Willem, Claes, Teuntge, Ariaentge, Maertge, Wijve en Trijntje.

  × Berkel en Rodenrijs 2-3-1614   Commertge Cornelisse ( Olijman) .
      Dochter van Cornelis Olijman en ?
   Vranck Willemse Vos, wed. Maritge Jacobs , wonend: Hillegersberg, en Commertge Cornelis, wed. Jan Cornelisse Huijsman, wonend: Hillegersberg.
   Er is een Commertge Cornelis, overl. tussen 5-4-1628 en 5-3-1634 in Schoonderloo bij Hillegersberg.

   Te H’berg op 6-2-1611 comp. Commertge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Huijsman, geassisteerd met Pieter Jansz jonge Olijslager, haar voogd in deze, en heeft verticht tegen Cornelis en Pieter Jansz, en tegen Dirk Cornelisz Olijman, als oom en voogd van Aeltge en Maritge Jans, allen kinderen van Jan Cornelisz Huijsman voorszegd.

   Te H’berg op 19-2-1612 comp. Commertge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Huijsman, en bedankt Jacob Cornelisz, haar broer en voogd. In zijn plaats wordt gesteld Cornelis Jansz (Huijsman), haar zoon.

  7 kinderen


 3. Annetge Willems .

   Cornelis Lenertsz., gehuwd met Annetge Willems, wordt op 16-9-1613 in H’berg genoemd.


 4. Jan Willemsz .

   Te H’berg op 16-9-1613 comp. Neeltge Philips, weduwe van Willem Ariensz op Wollefoppen, geassisteerd met Commer Philipsz, haar broer en voogd in deze, en heeft verticht tegen Vranck Willemsz voor zichzelf, Cornelis Lenertsz gehuwd met Annetge Willems, (Pouwels Ariensz [als oom en voogd van ?? (doorgehaald)] en de voorszegde Cornelis Lenertsz als voogd van Arien en Cornelis IJsbrandsz, kinderen van Maritge Willems, en de voorszegde Vranck Willemsz als voogd van Maritge
   Willems, en dezelfde Vranck Willemsz vervangende Jacob,Dirkge, Neeltge, Leentge, Machteldge en Jan Willemsz en Pouwels Ariensz als voogd van Philips Willemsz (d.d. nu namenlijk voor het [??] baten overleden is), Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge
   Willems, allen kinderen en kindskinderen van Willem Ariensz, haar vader en bestevader respectieve, en hebben verticht.


 5. Jacob Willems .


 6. Dirkge Willems .


 7. Neeltge Willems .


 8. Leentge Willems .


 9. ? Philips Willemsz .
   Pouwels Ariensz. wordt in 1613 in H’berg genoemd als oom en voogd van Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, erfgenamen van Philips Willemsz.


 10. Ariaentge Willems , * >1600 .

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   ?? Was Ariaentge Willems wellicht getrouwd met een Ewout en de moeder van Cornelis Ewoutsz., van Hillegersberg, overl. vóór 11-4-1635, tr. Kralingen NN. Jochums, j.d. van Kralingen, overl. voor 24-11-1628, die een dochter Annetje hadden ???????????????????


 11. Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) , * >1600 .

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   Rotterdam, 13-11-1635: Severt Jeroensz uit Wolffoppen, jurisdictie Hillegonsberch, laat de nakomelingen van Cornelis Severtsz, wijlen zijn zoon, 400 gld. na. De nakomelingen van wijlen Maertge Severtsdr, zijn dochter, 400 gld. Hij benoemt Maerten Severts en Arien Severts, zijn zonen, tot voogden over voornoemde afstammelingen.

   Rotterdam, 24-6-1636: Severt Jeroensz en Neeltge Phillipsdr, wonend in Wolffoppen in Hillegonsberch, bevestigen hun codicil d.d. 13-11-1635 en vermaken hun leengoederen, zijnde 7 margen, aan hun kinderen en kleinkinderen, uitgezonderd de kinderen en kleinkinderen van Cornelis Severtsz en Maertge Severtsdr.

   Te H’berg op 16-8-1628 Comp Arien Michielsz en Willem Claesz (van der Bregge) als kerkmeesters, mitsgaders Jan Ariensz Decker en Simon Cornelisz Ruijchrock als heilige geest- en armmeesters dezes ambachts
   ter eenre en Jannetge Cornelisse, weduwe van Lenert Cornelisz, Cornelis Lenertsz de Boer, Cornelis Lenertsz Kerkhoff en Arien Lenertsz Dijcksman, alle drie voor zichzelf, Cornelis Lenertsz Coppelenaer en Pieter Jansz Klinkert nomine uxoris en allen in de naam van Pieter
   Lenertsz en nog Cornelis Lenertsz Kerkhoff in de naam van Lucas Jansz Coppert, als getrouwd geweest zijnde met Ingetge Lenerts, allen erfgenamen van Lenert Cornelisz voornoemd, mitsgaders Severt Jeroensz en Claeske Corsse, allen tezamen possesseurs van het merendeel van de woning.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.


 12. Maritge Willems , * >1600 .

   Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang, was een dochter van Neeltgen Philipsdochter.

   Er was ook nog een Maritge Willems, dochter van Willem Adriaensz., die op 16-9-1613 in H’berg wordt genoemd als de moeder van Arien en Cornelis IJsbrandsz.

  ×   Gerrit Michielsz Levelangh .

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  3 kinderen


 13. Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1602 , † >1638 .

  × Rotterdam 13-3-1624   Peije Ariensz Hoogerwaert , *Zoetermeer ±1602 , † <1681.

  6 kinderen


 14. Geertge Willems van der Kade , *Rotterdam, Hillegersberg >1605 .

   Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. was een kind van Neeltgen Philipsdochter.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   In 1669 woonde zij als weduwe onder Zevehuizen. In 1685-90 woonde zij aan het zuideinde van Zevenhuizen. In 1691 vertrok Geertge Willemsdr. met een akte van indemniteit van Zevenhuizen naar Nieuwerkerk a/d IJssel.

  × Zevenhuizen 31-10-1638   Dirck Jansz (van) IJsselmeer , † <1669.
      Zoon van Jan Ariens (van IJsselmeer) en ?
   Ondertrouw op 10-10-1638 in Zevenhuizen.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.