Willem Alertsz , † <1607.
Zoon van Alert IJmantsz .


x ±1575
    Mariken Adriaens (Mariken Arijens) , † <1622.

RECHTSBOVEN: Groote Lindt

Kinderen:
 1. Alert Willemsz , † ±1624 .
   Overl. tussen 25-11-1623 en 8-1-1625.

   Alert / Eldert / Aeldert Willemsz.

   Op 25-1-1616 compareerden de erfgenamen van Cornelise Aelertsz. en zijn huisvrouw Jacobina Jacobsdr., beiden zaliger. De erfgenamen waren:
   - Cornelis Otten, man en voogd van Kuyner Alertsdr., voor hem zelf;
   - Pieter Pietersz., voor hem zelf en vervangende zijn kinderen en vervangende Aelert Pietersz., zijn broeder;
   - Jan Pietersz. voor hem zelf;
   - Aert Aertsz., man en voogd van Bastiaentgen Pietersdr. voor hem zelf;
   - Alert Adriaensz., voor hem zelf en vervangende Leentgen Adriaensdr., zijn zuster, en vervangende de weeskinderen van dien;
   - Alert Willemsz. en Thonis Willemsz., elk voor hen zelf;
   - Herman Cornelisz., man en voogd van Jacobina Willemsdr., voor hem zelf;
   - Willem Pietersz., man en voogd van Mariken Willemsdr., voor hem zelf en vervangende Neeltgen Willemsdr., zijn vrouwen zuster;
   - Cornelis van den Nes, ma en voogd van Aechtgen Willemsdr., voor hem zelf;
   - Aert Melsonen, man en voogd van Mariken Remboutsdr., voor hem zelf.
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Alertsz. zaliger.

  x Rijsoord (ZH) 10-1-1610   Dirckxken Claesdr , † >6-1640.
   Alert Willemsz. j.m. uit de Linde, met Dirckxken Claesdr., j.d. uit Rijsoord. Zij kregen tenminste 2 kinderen, die beiden vóór 8-1-1625 waren overleden.

   In 1640 woonde zij nog steeds in Groote Lindt.


 2. Thonis Willemsz , † <8-1621 .

  x   Janneken Pouwels , † >6-1621.
   Zij hadden tenminste 2 kinderen, die op 8-1-1625 nog in leven waren, toen zij mede-erfgenamen waren van hun oom Alert Willemsz.


 3. Mariken Willems , [] Groote Lindt ±30-12-1652.
   Betaling doodkleed.

  x <1607   Willem Pieterss , [] Groote Lindt ±11-1-1654.
   Betaling doodkleed.

   Willem Pietersz. was in 1639 kerkeraadslid in Groote Lindt.

   Op 25 juli 1621 compareerden Willem Pieterss., gehuwd met Mariken Willemsdr., Cornelis van den Nes, gehuwd met Aechtgen Willemsdr., Hermen Corneliss., gehuwd met Jaepken Willemsdr., Adriaen Reyneren, gehuwd met Neeltgen Willemsdr., en Janneken Pouwelsdr., weduwe van Thonis Willemss., met schout Gielis A(driaen)s Vinck als haar gekoren voogd en als oppervoogd van haar kinderen bij Thonis, allen kinderen en erfgenamen van Willen Alertss. en Mariken Aryensdr., beiden zaliger, en verkochten aan hun broer, de in de Linde woonachtige Alert Willemss., een stukje land in het weer ’De Geer’ in het Kortambacht van Groote Lindt.

  1 kinderen


 4. Jacobina Willems (Jaepken Willems) , † >6-1621 .

  x >1605   Hermen Corneliss , † >6-1621.
   Getr. ná okt. 1606 en vóór 1622.


 5. Neeltgen Willems , [] Groote Lindt ±11-4-1650.
   Betaling doodkleed.

   Neeltge Willemsdr. werd op 25-11-1623 genoemd als weduwe van Adriaen Reijerss en had o.a. Cornelis Bastiaensz. van den Nes als gekoren voogd. Er was toen sprake van haar twee onmondige kinderen bij Reijer. Neeltje zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een huis met de beterschap van het erf, staande aan ’sHeeren dijck’ te Groote Lindt, met de inboedel en nog 83 roeden 4 voet eigen land in het Hoofdambacht aldaar.

  x <1620   Adriaen Reijneren (Adriaen Reijersz) , † ±1623.
   Getr. tussen 1613 en 1620. Kinderen: Willem (geb. ±1620) en Lijsbeth (geb. ±1622, die in 1651 nog in leven was).
   Overl. tussen 1622 en 25-11-1623.

  2 kinderen


 6. Aechtgen Willems , * ±1585 , † >1648 .

  x ±1608   Cornelis Bastiaensz van den Nes , * <1590 , † <1649.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.