Willem Cornelis Michielen , † Rotterdam, Hillegersberg ±1681.
Zoon van Cornelis Michielen en Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) .


x Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1631
    Teuntje Cornelissen (Teuntgen Cornelis Pleunen) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , † 1638 (kraambed).
x 1-1-1640 (otr Rotterdam, Hillegersberg 9-2-1639)
    Annetgen Jans van ’t Hoff , † ±1644.    

    Dochter van Jan Cornelisz van ’t Hoff en Maritge Maertensz .

RECHTSBOVEN: Hillegersberg rond 1611

Kinderen:
 1. Maertge Willems , * 12-1633 .
  Maertge Willems trad op als getuige bij de doop van Annetje Cornelis Hoogerwaert (?) .
   Met kerstmis 1638 werd zij 5 jaar.

   H’berg, 10-4-1656: Rekening van Arijen Arentsz Cleijn, als i.p.v. Jacob Teunisz, gesurrogeerde voogd over het weeskind van Teunis Jacob Teunisz, van wie moeder is Maritgen Willemsdr. Present Willem Cornelis Michielsz als grootvader van het kind. Genoemd wordt de erfportie gekomen van zaliger Teuntgen Willemsdr., uitgekeerd door vsz. grootvader.

  x ±1650   Teunis Jacob Teunisz van Alphen , [] Rotterdam 13-8-1651.
   Teunis Matheusz. Alfen, man van Maeijke Willems.

   Teunis is een zoon van Jacob Teunisz. van Alphen.

   H’berg, 18-5-1654: Rekening van Cornelis Pleunen, als grootvader en voogd over de nagelaten kinderen van Teuntgen Cornelisdr, van wie vader is Willem Cornelis Michielsz, gedaan sedert begin van zijn voogdij. Present Willem Cornelis Michielsz en Jacob Teunisz als schoonvader van Maritgen Willemsdr, een der kinderen. Genoemd wordt de verkoopscedule van 30-10-1639 van de kleding van de moeder. Idem Trijntgen Willemsdr, het andere weeskind.

  x ±1655   Willem Pieterse Peijen , † <1683.
      Zoon van Pieter Arien Peijess (Peter Ariensz) en Ariaentge Willems .

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Rotterdam, 1-5-1668: Willem Pieterss Peyen, wonende in Hillegersberch, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Pieter Domen Kerckhof, wonende te Hillegersberch. Als borg voor Willem treedt zijn zwager Cornelis Willem Michielss, wonende te Hillegersberch, op. NB: Michielss tekent met Cornelis Willemse Michielse.

   H’berg, 27-8-1670:
   - Jan Jansz Ouwerkerk, weduwnaar, ter eenre en
   - Dirk Jacobsz van Alphen,
   - Arien Arentsz Cleijn, gehuwd met Pietertje Jacobs,
   - Cornelis Ariensz Leeflang gehuwd met Annetje Jacobs en
   - Willem Pietersz Peije, behouwde vader van Teunis Teunisz, nagelaten weeskind van Teunis Jacobsz voor zichzelf en in de naam van
   - Leendert Jacobsz gehuwd met Martijntje Jacobs;
   zij zijn tezamen erfgenamen van Ariaantje Jacobsz, overleden huisvrouw van de voornoemde Jan Jansz Ouwerkerk, ter andere
   zijde en sluiten akkoord. (in de marge: op 21-05-1674 geroijeerd.)

   Te H’berg op 23-2-1682 zijn samen gekomen:
   - Cornelis Willem Michielen voor zichzelf voor 1/4;
   - Maartje Willems, weduwe van Willem Pieters Peijen, mitsgaders Trijntje Willems, weduwe van
   Arie Peijen Hoogerwaard, voor zoveel het vruchtgebruik aangaat, Teunis Teunisz van Alphen,
   meerderjarige zoon van Maartje Willems voor 1/7 in een 1/4,
   - Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, elk voor haar portie, voor zoveel den eigendom aangaat, wijders denselve Cornelis Willem Michielen nog nevens Jan Cornelis
   Michielen en Cornelis Jan Michielen, allen wonende Hillegersberg, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Maartje Willems, weduwe van Willem Pietersz Peije, nevens de voornoemde Teunis Teunisz van Alphen mede voor 1/4; en
   - als voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Willems, weduwe van Arie Peijensz Hoogerwaard, nevens de voornoemde Cornelis en Arij Ariensz Hoogerwaard mede voor 1/4 part; en nog
   - als voogden over het nagelaten weeskind van Marijtje Willems zaliger, verwekt bij Cornelis Peijensz Hoogerwaard voor gelijke 1/4 part;
   Zij allen zijn erfgenamen van Willem Cornelis Michielen, haar overleden vader en grootvader resp., overleden
   aan Terbregge onder Hillegersberg, en zij hebben verkaveld.

  10 kinderen


 2. Trijntje Willem Cornelisdr (Trijntje Willems) , * ±1635 , † 2-1709 , [] Rotterdam, Cool, In ’t Swaenshals 23-2-1709.

  x ±1655   Arij Peijensz (Arij Peijen) Hoogerwaert , * ±1635 , [] <1682.

  16 kinderen


 3. Teuntje Willems , * 10-1638 , † <1655 .
   Teuntje zal jong zijn overleden, want later wordt zij niet meer genoemd.
   Te H’berg comp. op 30-4-1639: Willem Cornelis Michielen, onze buurman, en koopt uit tegen Cornelis Pleunen als grootvader en gerechte voogd van Maritge Willems, oud kerstmis lestleden 5 jaar, Trijntje Willems, 3 jaar, en Teuntje Willems, 6 maanden, zijn kinderen, geprocreëerd bij Teuntge Cornelisse, zijn overleden huisvrouw.


 4. Cornelis Willem Michielen , * ±1640 .
  Cornelis Willem Michielen trad op als getuige bij de doop van Annetje Cornelis Hoogerwaert (?) .
   Op 12-8-1645 werd Cornelis vermeld als zijnde 5 jaar oud.

   Te H’berg op 12-8-1645 Comp Willem Cornelis Michielen, onze buurman, en koopt uit tegen Adriaen Lenertsz [Somerbier?] als geordonnerd voogd van Cornelis, 5 jaar, en Maritge, 3 jaar, zijn comparants kinderen, geprocreëerd bij Annetje Jans, zijn overleden huisvrouw zaliger.
   Te H’berg op 11-06-1665 (in marge) Comp. Cornelis Willem Michielen voor zichzelf en Cornelis Peije gehuwd met Marijtge Willems en bekennen voldaan te zijn.

   Rotterdam, 1-5-1668: Willem Pieterss Peyen, wonende in Hillegersberch, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Pieter Domen Kerckhof, wonende te Hillegersberch. Als borg voor Willem treedt zijn zwager Cornelis Willem Michielss, wonende te Hillegersberch, op. NB: Michielss tekent met Cornelis Willemse Michielse.

   Te H’berg op 23-2-1682 zijn samen gekomen:
   - Cornelis Willem Michielen voor zichzelf voor 1/4;
   - Maartje Willems, weduwe van Willem Pieters Peijen, mitsgaders Trijntje Willems, weduwe van
   Arie Peijen Hoogerwaard, voor zoveel het vruchtgebruik aangaat, Teunis Teunisz van Alphen,
   meerderjarige zoon van Maartje Willems voor 1/7 in een 1/4,
   - Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, elk voor haar portie, voor zoveel den eigendom aangaat, wijders denselve Cornelis Willem Michielen nog nevens Jan Cornelis
   Michielen en Cornelis Jan Michielen, allen wonende Hillegersberg, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Maartje Willems, weduwe van Willem Pietersz Peije, nevens de voornoemde Teunis Teunisz van Alphen mede voor 1/4; en
   - als voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Willems, weduwe van Arie Peijensz Hoogerwaard, nevens de voornoemde Cornelis en Arij Ariensz Hoogerwaard mede voor 1/4 part; en nog
   - als voogden over het nagelaten weeskind van Marijtje Willems zaliger, verwekt bij Cornelis Peijensz Hoogerwaard voor gelijke 1/4 part;
   Zij allen zijn erfgenamen van Willem Cornelis Michielen, haar overleden vader en grootvader resp., overleden
   aan Terbregge onder Hillegersberg, en zij hebben verkaveld.


 5. Marijtge Willems , *Rotterdam, Hillegersberg ±1642 , † <1683 .
  Marijtge Willems trad op als getuige bij de doop van Teuntje Willems (?) , de doop van Lidewij Arijens Hoogerwaert , de doop van Cornelis Willemsz (?) .
   Op 12-8-1645 zou Maritge 3 jaar oud zijn geweest.

   Te H’berg op 23-2-1682 zijn samen gekomen:
   - Cornelis Willem Michielen voor zichzelf voor 1/4;
   - Maartje Willems, weduwe van Willem Pieters Peijen, mitsgaders Trijntje Willems, weduwe van
   Arie Peijen Hoogerwaard, voor zoveel het vruchtgebruik aangaat, Teunis Teunisz van Alphen,
   meerderjarige zoon van Maartje Willems voor 1/7 in een 1/4,
   - Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, elk voor haar portie, voor zoveel den eigendom aangaat, wijders denselve Cornelis Willem Michielen nog nevens Jan Cornelis
   Michielen en Cornelis Jan Michielen, allen wonende Hillegersberg, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Maartje Willems, weduwe van Willem Pietersz Peije, nevens de voornoemde Teunis Teunisz van Alphen mede voor 1/4; en
   - als voogden over de minderjarige kinderen van Trijntje Willems, weduwe van Arie Peijensz Hoogerwaard, nevens de voornoemde Cornelis en Arij Ariensz Hoogerwaard mede voor 1/4 part; en nog
   - als voogden over het nagelaten weeskind van Marijtje Willems zaliger, verwekt bij Cornelis Peijensz Hoogerwaard voor gelijke 1/4 part;
   Zij allen zijn erfgenamen van Willem Cornelis Michielen, haar overleden vader en grootvader resp., overleden
   aan Terbregge onder Hillegersberg, en zij hebben verkaveld.

  x Rotterdam, Hillegersberg 16-1-1665   Cornelis Peijenz Hoogerwaert .
      Zoon van Peije Ariensz Hoogerwaert (??) en Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) (??).
   Otr. op 27-12-1664 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Cornelis Peije, jongeman van Hilligersberg , wonend: Ommoorde, en Marijtje Willems, jongedochter van Hilligersberg, wonend: aen de Bregge.

   Te H’berg op 12-8-1645 Comp Willem Cornelis Michielen, onze buurman, en koopt uit tegen Adriaen Lenertsz [Somerbier?] als geordonnerd voogd van Cornelis, 5 jaar, en Maritge, 3 jaar, zijn comparants kinderen, geprocreëerd bij Annetje Jans, zijn overleden huisvrouw zaliger.

   Te H’berg op 11-06-1665 (in marge) Comp. Cornelis Willem Michielen voor zichzelf en Cornelis Peije gehuwd met Marijtge Willems en bekennen voldaan te zijn.

   Cornelis Peijenz trad op als getuige bij de doop van Lidewij Arijens Hoogerwaert .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.