Willem Herberen , *Leerdam ±1490 .
Zoon van Harbaren Willemsz .


x ±1515
    Geertruijd Jans (Geertke Jansdr) , * ±1495 , † >1560.
Kinderen:
 1. Herberen Willemsz , † <6-1595 .

   Leerdam, 16-5-1595:
   Herberen Fleuren X Bastiaentge Roelofdr, Herberen Jansz. en Geertke Jansdr. met hun neef Cornelis Florensz., als gekozen voogd in deze, nagelaten kinderen van Jan Herbertsz za. X voorn. Bastiaentge Roelofsdr. en als erfgenamen van hun oom Herberen Willemsz za. verklaren voldaan te zijn v/d erfenis hun toegecomen door dode van Lyntge Boyen en daarom uit de boedel van Herberen Willemsz za. hun oom zou competeren.

  x   Catharina Boijen (Lijntge Boijen) .

   Lijntge had een broer Bastiaen Boij.

   Leerdam, 10-5-1582:
   Dirck Peetersz, oud 58 jaren, getuigt op verzoek van Herberen Floren dat hij de deposant voorleden paasdag in Beijerland geweest is ten verzoeke van Herberen Floren aangesproken heeft enen ende aldaer Bastiaen BOIJ, broer van Lijn BOIJ X Adriaen VAN DE VELDE za., om hem te vragen aan wie hij de penningen te vorderen heeft aan Lijn BOIJ ofte aan Bastiaenke Roeloffdr X Herberen Floren, waarop Bastiaen antwoordde dat hij dat niet wist.

   Op 5-7-1582 in Leerdam werd een zaak gevoerd door Herberen Florisz X Bastiaentgen Roeloffsdr, te eenre, contra Lijntgen BOIJENdr wde van Adriaen VAN DE VELDE za., in zijn leven schout en rentmeester alhier, te andere. Eerste comparant won dit geding.

   Leerdam, 26-5-1602:
   Henrick Cornelisz., won. te Beest, oud ca. 48 jaren, verkl. op verzoek van Herberen Fleuren X
   Bastiaentken Roelofsdr X Jan Willemsz za. dat hij 20 of 21 jaar geleden, toen de uitcoop geschied was
   tussen Adriaen VAN DER VELDE za. als man en voogd van Catharina BOYEN eerst geweest zijnde
   van za. Herberen Willemsz zijnde de broer van voorn Jan Willemsz., te eenre, en Bastiaentke Roelofsdr X de voorn Jan Willemsz za te andere ten huize van Jan HAGEN waard toentertijt te LDM, etc. Er was toen een questie over 3½m op Bruinsdel a/d Nieuwenweg.


 2. Jan Willem Herbertsz , *Leerdam ±1520 , † Leerdam <1582 .

  x ±1550   Bastiaentge Roelofs , * ±1526 , † >1600.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.